vs
Cornell College of Engineering
Whiting School
Topp 6%331 poäng
Topp 6%
Topp 43%202 poäng
Topp 43%
Viktiga uppgifter och ranking

Cornell College of Engineering vs Whiting School: 49 egenskaper som jämförs

1. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
247
Division of Engineering and Applied Science: 300
170

2. genomsnittligt SAT-poäng i matematik

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
725(Cornell University)
Division of Engineering and Applied Science: 780
715(Johns Hopkins University)

3. position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
24
MIT School of Engineering: 1
119

4. Nobelpristagarpersonal

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.
28(Cornell University)
MIT School of Engineering: 51
21(Johns Hopkins University)

5. Nobelpristagaralumni

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.
13(Cornell University)
MIT School of Engineering: 27
15(Johns Hopkins University)

6. genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
31.5(Cornell University)
Division of Engineering and Applied Science: 34
31.5(Johns Hopkins University)

7. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
18%
Pratt School of Engineering: 14%
28%

8. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
46600
Cornell College of Engineering: 46600
14000

9. ARWU ranking

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2018.
13(Cornell University)
MIT School of Engineering: 4
17(Johns Hopkins University)

10. genomsnittlig antagning SAT-poäng

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1415(Cornell University)
Boston College of Engineering: 2016
1405(Johns Hopkins University)

11. Är medlem i Ivy League

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
Cornell College of Engineering(Cornell University)
Whiting School(Johns Hopkins University)
37% har det

12. position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
24
MIT School of Engineering: 1
119

13. Forbes ranking

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2018
19(Cornell University)
Yale Faculty of Engineering: 4
46(Johns Hopkins University)

14. kostnader för kost och logi

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
13668$
Brown School of Engineering: 12208$
13390$(Johns Hopkins University)

15. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1812
College of Technology and Innovation: 2148
603

16. genomsnittligt ekonomiskt stöd

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
245$ million(Cornell University)
Cornell College of Engineering: 245$ million
20.69$ million(Johns Hopkins University)

17. citerade forskare

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2018.
3(Cornell University)
MIT School of Engineering: 81
19(Johns Hopkins University)

18. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
19125$
Division of Engineering and Applied Science: 38756$
29595$(Johns Hopkins University)

19. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
9374
Cornell College of Engineering: 9374
3223

20. position i Times Higher Educations ranking

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.
18(Cornell University)
Division of Engineering and Applied Science: 1
16(Johns Hopkins University)

21. brottsfrekvens campus

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
0.44%(Cornell University)
Carnegie Institute of Technology: 0.02%
0.13%(Johns Hopkins University)

22. campusstorlek

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
19.42km²(Cornell University)
Pratt School of Engineering: 34.8km²
0.57km²(Johns Hopkins University)

23. begåvning

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2018.
5.49$ billion(Cornell University)
Yale Faculty of Engineering: 20.8$ billion
2.59$ billion(Johns Hopkins University)

24. Har ett museum

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
Cornell College of Engineering(Cornell University)
Whiting School(Johns Hopkins University)
73% har det

25. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3339
College of Technology and Innovation: 9154
1301

Topp 10 teknik- och ingenjörsskolor

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.