Cornell Law School
Topp 61%16 poäng
Topp 61%
Viktiga uppgifter och ranking

Cornell Law School: 54 fakta och höjdpunkter

1. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
108
Columbia Law School: 299

2. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
4045
Columbia Law School: 6592

3. antal museum

Källa: Wikipedia, 2018; stadens officiella hemsida, 2018.
1(Cornell University)
Harvard Law School: 3

4. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
596
Harvard Law School: 1800

5. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1887
Harvard Law School: 1817

6. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
10000
Harvard Law School: 38000

7. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
44%
School of Industrial and Labor Relations: 59%

8. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
56%
Sandra Day O'Connor College: 59%

9. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
29%
Duke School of Law: 4%

10. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
59360$
School of Industrial and Labor Relations: 22565$

11. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
59360$
School of Industrial and Labor Relations: 22565$

12. position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
34
Harvard Law School: 1

13. förhållande elever till personal

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
9.9:1
Columbia Law School: 0:1

14. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
20500$
Harvard Law School: 40000$

15. dubbla utbildningsprogram

Visar hur stora möjligheterna till dubbelexamen är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
4
Stanford School of Law: 25

16. genomsnittlig antagning SAT-poäng

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
167
Boston School of Law: 2016

17. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
596
Harvard Law School: 1800

18. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
0
School of Industrial and Labor Relations: 911

19. examinerade anställda efter 3 månader

Andelen av den senaste årskullen som hade hittat ett arbete eller accepterat ett jobberbjudande inom tre månader efter examen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
98
Cornell Law School: 98

20. Är medlem i Ivy League

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
Cornell Law School(Cornell University)
55% har det

21. medicinska faciliteter

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
4(Cornell University)
Harvard Law School: 17

22. sovsalskapacitet

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
7600(Cornell University)
Harvard Law School: 13815

23. Nobelpristagarpersonal

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.
28(Cornell University)
Harvard Law School: 66

24. Nobelpristagaralumni

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.
13(Cornell University)
Harvard Law School: 67

25. Rhodesforskare

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
5(Cornell University)
Harvard Law School: 332

Topp 10 juridiska fakulteter

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.