Home > Jämför länder

FILTER

 • COVID-19-statistik

  • Bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
  • Dagar sedan det senaste rapporterade fallet av COVID-19
  • Dödsfall av COVID-19 (totalt)
  • COVID-19 patienter återhämtade sig
  • COVID-19 nya fall (totalt)
 • Geografi

  • Skog
  • Kustlinje
  • Jordbruksmark
  • Totalt vattenområde
  • Totalt landområde
 • Demografi

  • Total förväntad livslängd vid födseln
  • Befolkningstäthet
  • Förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
  • Befolkning
  • Förväntat livslängd vid födseln för män
 • Ekonomi

  • Utbildningskostnader
  • BNP per capita
  • Arbetslöshetsfrekvens
  • Stadsskuld
  • Äkta BNP-tillväxttakt
 • Infrastruktur

  • Procentandelen av internetanvändare
  • Elektrifieringsgrad
  • Järnvägsnät
  • Vägnät
  • Antal flygplatser
 • Livskvalitet

  • Har allmän sjukförsäkring
  • Sjukhussängar per 1000 invånare
  • Befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor
  • Vuxenfetma
  • Läkare per 1 000 människor

Jämför länder(192)

This page is currently only available in English.