Home > Jämför länder

FILTER

 • COVID-19-statistik

  • Bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
  • Dödsfall av COVID-19 (totalt)
  • COVID-19 patienter återhämtade sig
  • COVID-19 fall per 1 miljon invånare
  • COVID-19 nya fall (totalt)
 • Geografi

  • Total area
  • Skog
  • Jordbruksmark
  • Kustlinje
  • Totalt landområde
 • Demografi

  • Befolkning
  • Befolkningstäthet
  • Årlig befolkningstillväxt
  • Total förväntad livslängd vid födseln
  • Förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
 • Ekonomi

  • Moms
  • Bruttonationalprodukt (BNP)
  • Stadsskuld
  • Inflatationsgrad
  • Arbetslöshetsfrekvens
 • Infrastruktur

  • Procentandelen av internetanvändare
  • Elektrifieringsgrad
  • Järnvägsnät
  • Antal flygplatser
  • Vägnät
 • Livskvalitet

  • Har allmän sjukförsäkring
  • Sjukhussängar per 1000 invånare
  • Vuxenfetma
  • Befolkning under fattigdomsgränsen
  • Befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor

Jämför länder(192)

Jämför länder

This page is currently only available in English.