Home > Länder > Bästa länder i världen

Bästa länder i världen

Länder (1 - 5)
ChinaUnited StatesJapanAustraliaSouth KoreaNorwayGrand Duchy of LuxembourgCanadaAustriaQatar
Bild
China
United States
Japan
Australia
South Korea
Norway
Grand Duchy of Luxembourg
Canada
Austria
Qatar
Geografi
MedeltemperaturKälla: Wikipedia, 2023; WMO, 2023.
MedeltemperaturKälla: Wikipedia, 2023; WMO, 2023.7.5°C
8.55°C
11.15°C
21.65°C
11.5°C
N.A.N.A.-5.1°C
N.A.27.15°C
SkogProcentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
SkogProcentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.22.3%
33.3%
68.5%
16.2%
63.9%
27.8%
33.5%
34.1%
47.2%
0%
JordbruksmarkProcentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
JordbruksmarkProcentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.54.7%
44.5%
12.5%
52.9%
18.1%
2.7%
50.7%
6.8%
38.4%
5.6%
KustlinjeDen totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
KustlinjeDen totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.14 500 km
19 924 km
29 751 km
25 760 km
2 413 km
25 148 km
0 km
202 080 km
0 km
563 km
Totalt landområdeLandets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².
Totalt landområdeLandets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².9 326 410 km²
9 147 593 km²
364 485 km²
7 682 300 km²
96 920 km²
304 282 km²
2 586 km²
9 093 507 km²
82 445 km²
11 586 km²
Totalt betyg för "Geografi"
Totalt betyg för "Geografi"
Demografi
BefolkningStäder med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2023.
BefolkningStäder med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2023.1398.719 miljoner
329.256 miljoner
126.317 miljoner
25.456 miljoner
51.811 miljoner
5.328 miljoner
0.613 miljoner
37.6 miljoner
8.869 miljoner
2.781 miljoner
BefolkningstäthetBefolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2023.
BefolkningstäthetBefolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2023.145 personer/km²
33.6 personer/km²
334 personer/km²
3 personer/km²
517 personer/km²
16 personer/km²
233.7 personer/km²
3.92 personer/km²
106 personer/km²
240 personer/km²
Total förväntad livslängd vid födselnDen genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
Total förväntad livslängd vid födselnDen genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.75.8 years
80.1 years
85.5 years
82.4 years
82.5 years
82 years
82.4 years
82 years
81.7 years
79 years
Förväntad livslängd vid födseln för kvinnorDen genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.
Förväntad livslängd vid födseln för kvinnorDen genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.78.1 years
82.3 years
89 years
85 years
85.8 years
84.1 years
85 years
84.8 years
84.5 years
81.2 years
Befolkningens medianålderStäder med yngre befolkning har ofta bättre utvecklingsperspektiv. Unga samhällen är mer dynamiska och kreativa. Källa: Wikipedia, 2023; stadens officiella statistik, 2023.
Befolkningens medianålderStäder med yngre befolkning har ofta bättre utvecklingsperspektiv. Unga samhällen är mer dynamiska och kreativa. Källa: Wikipedia, 2023; stadens officiella statistik, 2023.37.7 years
38.2 years
47.7 years
38.8 years
42.3 years
39.3 years
39.3 years
42.4 years
44.2 years
33.4 years
Totalt betyg för "Demografi"
Totalt betyg för "Demografi"
Ekonomi
Bruttonationalprodukt (BNP)Bruttonationalprodukten (BNP) återspeglar ekonomins värde och produktivitet. Den mäter marknadsvärdet på alla slutgiltiga produkter och tjänster som produceras årligen. För att reflektera skillnaden mellan levnadskostnader och inflationstakten så visar vi BNP vid köpkraftspariteten (PPP). Källa: Wikipedia, CIA World Factbook, 2023.
Bruttonationalprodukt (BNP)Bruttonationalprodukten (BNP) återspeglar ekonomins värde och produktivitet. Den mäter marknadsvärdet på alla slutgiltiga produkter och tjänster som produceras årligen. För att reflektera skillnaden mellan levnadskostnader och inflationstakten så visar vi BNP vid köpkraftspariteten (PPP). Källa: Wikipedia, CIA World Factbook, 2023.27331$ billion
20494$ billion
5749$ billion
1313$ billion
2241$ billion
397$ billion
70.9$ billion
1930$ billion
461.43$ billion
357.34$ billion
InflatationsgradInflationsgraden representerar den årliga prisökningen av varor och tjänster, vilket indikerar en minskning utav ett lands valutas köpkraft.
InflatationsgradInflationsgraden representerar den årliga prisökningen av varor och tjänster, vilket indikerar en minskning utav ett lands valutas köpkraft.1.6%
2.1%
0.5%
2%
1.9%
1.9%
1.8%
1.6%
2.2%
0.4%
UtbildningskostnaderDe totala offentliga utbildningskostnaderna. Offentliga utgifter kring utbildning inkluderar direkta kostnader för skolor, universitet och andra lärosäten samt offentliga sidoverksamheter relaterade till utbildning.
UtbildningskostnaderDe totala offentliga utbildningskostnaderna. Offentliga utgifter kring utbildning inkluderar direkta kostnader för skolor, universitet och andra lärosäten samt offentliga sidoverksamheter relaterade till utbildning.N.A.5% of GDP
3.5% of GDP
5.3% of GDP
5.3% of GDP
7.6% of GDP
3.9% of GDP
5.3% of GDP
5.5% of GDP
2.9% of GDP
BNP per capitaBNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
BNP per capitaBNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.19 520.00$
62 606.00$
45 565.00$
52 191.00$
43 212.00$
74 065.00$
114 825.00$
51 546.00$
51 936.00$
128 702.00$
Äkta BNP-tillväxttaktDen äkta BNP-tillväxttakten representerar BNP-tillväxten år efter år och beräknas genom att ta hänsyn till prisändringar som orsakats av inflation.
Äkta BNP-tillväxttaktDen äkta BNP-tillväxttakten representerar BNP-tillväxten år efter år och beräknas genom att ta hänsyn till prisändringar som orsakats av inflation.6.9%
2.2%
1.7%
2.2%
3.1%
1.9%
1.6%
3%
3%
1.6%
Totalt betyg för "Ekonomi"
Totalt betyg för "Ekonomi"
Livskvalitet
Har allmän sjukförsäkringAllmän sjukvård är lättare att ha råd med för genomsnittsinvånaren och är vanligtvis garanterad för alla. Källa: stadens officiella hemsida, 2023.
Har allmän sjukförsäkringAllmän sjukvård är lättare att ha råd med för genomsnittsinvånaren och är vanligtvis garanterad för alla. Källa: stadens officiella hemsida, 2023.
Sjukhussängar per 1000 invånareStäder med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: Wikipedia, 2023.
Sjukhussängar per 1000 invånareStäder med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: Wikipedia, 2023.4.2
2.9
13.4
3.8
11.5
3.8
4.9
2.7
7.6
1.2
Befolkning under fattigdomsgränsenProcentandelen av landets befolkning som lever under fattigdomsgränsen, såsom rapporterat av officiell statistik.
Befolkning under fattigdomsgränsenProcentandelen av landets befolkning som lever under fattigdomsgränsen, såsom rapporterat av officiell statistik.3.3%
15.1%
1.4%
13.6%
14.4%
N.A.N.A.9.4%
3%
N.A.
Befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällorProcentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
Befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällorProcentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.95.5%
99.2%
100%
100%
97.8%
100%
100%
99.8%
100%
100%
Förväntad skolgångDen förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.
Förväntad skolgångDen förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.14 years
16 years
15 years
23 years
17 years
18 years
14 years
16 years
16 years
12 years
Totalt betyg för "Livskvalitet"
Totalt betyg för "Livskvalitet"
Infrastruktur
Procentandelen av internetanvändareProcentandelen av landets befolkning som använder internet.
Procentandelen av internetanvändareProcentandelen av landets befolkning som använder internet.53.2%
76.2%
92%
88.2%
89.9%
97.3%
97.5%
89.8%
84.3%
94.3%
ElektrifieringsgradAndelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.
ElektrifieringsgradAndelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
JärnvägsnätLandets järnvägsnäts totala längd
JärnvägsnätLandets järnvägsnäts totala längd131 000km
293 564km
27 311km
33 343km
3 979km
4 200km
275km
77 932km
5 800km
N.A.
Antal flygplatserNärvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2023.
Antal flygplatserNärvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2023.507
13513
175
480
111
95
2
1467
52
6
VägnätDen totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.
VägnätDen totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.4 773 500 km
6 586 610 km
1 218 772 km
873 573 km
100 428 km
94 902 km
2 875 km
1 042 300 km
137 039 km
7 039 km
Totalt betyg för "Infrastruktur"
Totalt betyg för "Infrastruktur"
This page is currently only available in English.