Bästa länder i världen

Ranking av länder: demografi, ekonomi, infrastruktur och mer

Bästa länder år 2020 (1 - 5)
Jämför länder
Vinnare i jämförelsen
Jämför länder
Vinnare i jämförelsen
Sydkorea
Vinnare i jämförelsen
Japan
Vinnare i jämförelsen
Tyskland
Vinnare i jämförelsen
Kina
Vinnare i jämförelsen
Cuba
Vinnare i jämförelsen
Storhertigdömet Luxemburg
Vinnare i jämförelsen
Furstendömet Monaco
Vinnare i jämförelsen
Canada
Vinnare i jämförelsen
Island
Vinnare i jämförelsen
Finland
Bild
Sydkorea
100poäng
Japan
99poäng
Tyskland
96poäng
Kina
96poäng
Cuba
96poäng
Storhertigdömet Luxemburg
96poäng
Furstendömet Monaco
96poäng
Canada
96poäng
Island
95poäng
Finland
94poäng
Sammanfattning
Sammanfattning
 • COVID-19-statistik (88)
 • Geografi (24)
 • Demografi (63)
 • Ekonomi (86)
 • Infrastruktur (33)
 • Livskvalitet (83)
 • COVID-19-statistik (88)
 • Geografi (29)
 • Demografi (59)
 • Ekonomi (93)
 • Infrastruktur (38)
 • Livskvalitet (87)
 • COVID-19-statistik (87)
 • Geografi (24)
 • Demografi (55)
 • Ekonomi (87)
 • Infrastruktur (38)
 • Livskvalitet (82)
 • COVID-19-statistik (89)
 • Geografi (63)
 • Demografi (75)
 • Ekonomi (100)
 • Infrastruktur (63)
 • Livskvalitet (58)
 • COVID-19-statistik (89)
 • Geografi (25)
 • Demografi (65)
 • Ekonomi (92)
 • Infrastruktur (24)
 • Livskvalitet (77)
 • COVID-19-statistik (85)
 • Geografi (28)
 • Demografi (74)
 • Ekonomi (81)
 • Infrastruktur (34)
 • Livskvalitet (68)
 • COVID-19-statistik (88)
 • Geografi (0)
 • Demografi (99)
 • Ekonomi (69)
 • Infrastruktur (100)
 • Livskvalitet (100)
 • COVID-19-statistik (87)
 • Geografi (98)
 • Demografi (64)
 • Ekonomi (85)
 • Infrastruktur (41)
 • Livskvalitet (68)
 • COVID-19-statistik (87)
 • Geografi (6)
 • Demografi (73)
 • Ekonomi (84)
 • Infrastruktur (51)
 • Livskvalitet (56)
 • COVID-19-statistik (88)
 • Geografi (25)
 • Demografi (61)
 • Ekonomi (76)
 • Infrastruktur (35)
 • Livskvalitet (74)
Fördelar
Fördelar
 • Längre förväntad livslängd vid födseln
 • Längre förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
 • Fler sjukhussängar per 1000 invånare
 • Lägre grad av vuxenfetma
 • Lägre arbetslöshet
 • Mer skog
 • Längre förväntad livslängd vid födseln
 • Längre förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
 • Fler sjukhussängar per 1000 invånare
 • Lägre grad av vuxenfetma
 • Högre procentadel internetanvändare
 • Lägre arbetslöshet
 • Fler sjukhussängar per 1000 invånare
 • Lägre grad av vuxenfetma
 • Lägre befolkningstäthet
 • Högre BNP per capita
 • Lägre ungdomsarbetslöshet
 • Fler läkare mer 1 000 människor
 • Lägre grad av vuxenfetma
 • Lägre befolkningstäthet
 • Mer återhämtade COVID-19 patienter
 • Mer jordbruksmark
 • Färre nya fall av COVID-19 (totalt)
 • Längre kustlinje
 • Fler sjukhussängar per 1000 invånare
 • Lägre arbetslöshet
 • Lägre befolkningstäthet
 • Lägre ungdomsarbetslöshet
 • Högre utbildningskostnadern
 • Fler läkare mer 1 000 människor
 • Fler sjukhussängar per 1000 invånare
 • Lägre grad av vuxenfetma
 • Högre procentadel internetanvändare
 • Högre BNP per capita
 • Lägre stadsskuld
 • Lägre ungdomsarbetslöshet
 • Längre förväntad livslängd vid födseln
 • Längre förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
 • Fler sjukhussängar per 1000 invånare
 • Högre procentadel internetanvändare
 • Lägre arbetslöshet
 • Lägre befolkningstäthet
 • Lägre befolkningstäthet
 • Högre BNP per capita
 • Mer skog
 • Lägre ungdomsarbetslöshet
 • Högre utbildningskostnadern
 • Mer återhämtade COVID-19 patienter
 • Längre förväntad livslängd vid födseln
 • Längre förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
 • Lägre grad av vuxenfetma
 • Högre procentadel internetanvändare
 • Lägre arbetslöshet
 • Lägre befolkningstäthet
 • Fler sjukhussängar per 1000 invånare
 • Lägre grad av vuxenfetma
 • Lägre befolkningstäthet
 • Högre BNP per capita
 • Mer skog
 • Lägre ungdomsarbetslöshet
Nackdelar
Nackdelar
 • Dödsfall av COVID-19 (totalt)
 • Bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
 • Befolkning
 • Befolkningstäthet
 • Totalt landområde
 • Läkare per 1 000 människor
 • Dödsfall av COVID-19 (totalt)
 • Bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
 • Befolkning
 • Befolkningstäthet
 • Läkare per 1 000 människor
 • Stadsskuld
 • COVID-19 nya fall (totalt)
 • Dödsfall av COVID-19 (totalt)
 • Bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
 • Procentandelen av internetanvändare
 • Stadsskuld
 • Förväntat livslängd vid födseln för män
 • Dödsfall av COVID-19 (totalt)
 • Bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
 • Procentandelen av internetanvändare
 • Läkare per 1 000 människor
 • Befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor
 • Arbetslöshetsfrekvens
 • Befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor
 • Procentandelen av internetanvändare
 • Antal flygplatser
 • Stadsskuld
 • BNP per capita
 • Förväntat livslängd vid födseln för män
 • Bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
 • Läkare per 1 000 människor
 • Järnvägsnät
 • Antal flygplatser
 • Arbetslöshetsfrekvens
 • Utbildningskostnader
 • Utbildningskostnader
 • Befolkning
 • Kustlinje
 • Skog
 • Jordbruksmark
 • Totalt vattenområde
 • Dödsfall av COVID-19 (totalt)
 • Bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
 • Befolkning
 • Procentandelen av internetanvändare
 • Vuxenfetma
 • Läkare per 1 000 människor
 • Befolkning
 • Totalt landområde
 • Sjukhussängar per 1000 invånare
 • Antal flygplatser
 • Jordbruksmark
 • Skog
 • Bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
 • Befolkning
 • Totalt landområde
 • Procentandelen av internetanvändare
 • Antal flygplatser
 • Stadsskuld
COVID-19-statistik
COVID-19 fall per 1 miljon invånare
COVID-19 fall per 1 miljon invånare455631333859465129845063391873501692
Bekräftade fall av COVID-19 (totalt)Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.
Bekräftade fall av COVID-19 (totalt)Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.2334179768279886853145270815819914816525129379
Dödsfall av COVID-19 (totalt)Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.
Dödsfall av COVID-19 (totalt)Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.3931512951046341181241924410343
COVID-19 nya fall (totalt)Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.
COVID-19 nya fall (totalt)Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.1250681706804123691
COVID-19 patienter återhämtade sig
COVID-19 patienter återhämtade sig2083271981249500805134582691016512807421507850
Totalt betyg för "COVID-19-statistik"
Totalt betyg för "COVID-19-statistik"
Geografi
KustlinjeDen totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
KustlinjeDen totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.2 413 km29 751 km2 389 km14 500 km3 735 km0 km4.1 km202 080 km4 970 km1 250 km
Totalt landområdeLandets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².
Totalt landområdeLandets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².96 920 km²364 485 km²348 672 km²9 326 410 km²109 820 km²2 586 km²2 km²9 093 507 km²100 250 km²303 815 km²
JordbruksmarkProcentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
JordbruksmarkProcentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.18.1%12.5%48%54.7%60.3%50.7%1%6.8%18.7%7.5%
SkogProcentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
SkogProcentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.63.9%68.5%31.8%22.3%27.3%33.5%0%34.1%0.3%72.9%
Totalt vattenområdeLandets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.
Totalt vattenområdeLandets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.2 800 km²13 430 km²8 350 km²270 550 km²1 040 km²N.A.0 km²891 163 km²2 750 km²34 330 km²
Totalt betyg för "Geografi"
Totalt betyg för "Geografi"
Demografi
Förväntad livslängd vid födseln för kvinnorDen genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.
Förväntad livslängd vid födseln för kvinnorDen genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.85.8 years89 years83.4 years78.1 years81.4 years85 years93.4 years84.8 years85.5 years84.2 years
Förväntat livslängd vid födseln för mänDen genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning
Förväntat livslängd vid födseln för mänDen genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning79.4 years82.2 years78.6 years73.7 years76.6 years79.9 years85.5 years79.4 years80.9 years78.1 years
Total förväntad livslängd vid födselnDen genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
Total förväntad livslängd vid födselnDen genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.82.5 years85.5 years80.9 years75.8 years78.9 years82.4 years89.4 years82 years83.1 years81.1 years
BefolkningStäder med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.
BefolkningStäder med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.51.811 miljoner126.317 miljoner80.4 miljoner1398.719 miljoner11.1 miljoner0.613 miljoner0.03 miljoner37.6 miljoner0.36 miljoner5.521 miljoner
BefolkningstäthetBefolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.
BefolkningstäthetBefolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.517 personer/km²334 personer/km²230 personer/km²145 personer/km²102.1 personer/km²233.7 personer/km²18.7 personer/km²3.92 personer/km²3.4 personer/km²16 personer/km²
Totalt betyg för "Demografi"
Totalt betyg för "Demografi"
Ekonomi
UtbildningskostnaderDe totala offentliga utbildningskostnaderna. Offentliga utgifter kring utbildning inkluderar direkta kostnader för skolor, universitet och andra lärosäten samt offentliga sidoverksamheter relaterade till utbildning.
UtbildningskostnaderDe totala offentliga utbildningskostnaderna. Offentliga utgifter kring utbildning inkluderar direkta kostnader för skolor, universitet och andra lärosäten samt offentliga sidoverksamheter relaterade till utbildning.5.3% of GDP3.5% of GDP4.8% of GDPN.A.12.8% of GDP3.9% of GDP1.4% of GDP5.3% of GDP7.7% of GDP7.1% of GDP
BNP per capitaBNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
BNP per capitaBNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.43 212.00$45 565.00$50 800.00$19 520.00$22 237.00$114 825.00$168 000.00$51 546.00$54 753.00$46 559.00$
StadsskuldStadsskulden är summan av myndigheternas lån från utlånare inom landet.
StadsskuldStadsskulden är summan av myndigheternas lån från utlånare inom landet.39.5% of GDP237.6% of GDP63.9% of GDP47% of GDP47.7% of GDP23% of GDPN.A.89.7% of GDP40% of GDP61.3% of GDP
ArbetslöshetsfrekvensLåg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
ArbetslöshetsfrekvensLåg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.3.7%2.9%3.8%3.9%2.6%5.8%2%6.3%2.8%8.5%
UngdomsarbetslöshetAntalet unga människor mellan 15-24 års ålder som är arbetslösa under ett visst år. Ungdomsarbetslösheten beräknas som en procentsats av den totala ungdomsarbetsstyrkan.
UngdomsarbetslöshetAntalet unga människor mellan 15-24 års ålder som är arbetslösa under ett visst år. Ungdomsarbetslösheten beräknas som en procentsats av den totala ungdomsarbetsstyrkan.10.4%3.6%6.8%N.A.6.1%15.4%26.6%11.1%7.9%20.1%
Totalt betyg för "Ekonomi"
Totalt betyg för "Ekonomi"
Infrastruktur
ElektrifieringsgradAndelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.
ElektrifieringsgradAndelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
Procentandelen av internetanvändareProcentandelen av landets befolkning som använder internet.
Procentandelen av internetanvändareProcentandelen av landets befolkning som använder internet.89.9%92%89.6%53.2%38.8%97.5%95.2%89.8%98.2%87.7%
Antal flygplatserNärvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.
Antal flygplatserNärvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.1111755395071332N.A.146796148
JärnvägsnätLandets järnvägsnäts totala längd
JärnvägsnätLandets järnvägsnäts totala längd3 979km27 311km33 590km131 000km8 367km275kmN.A.77 932kmN.A.5 926km
VägnätDen totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.
VägnätDen totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.100 428 km1 218 772 km625 000 km4 773 500 km60 000 km2 875 kmN.A.1 042 300 km12 898 km454 000 km
Totalt betyg för "Infrastruktur"
Totalt betyg för "Infrastruktur"
Livskvalitet
VuxenfetmaProcentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.
VuxenfetmaProcentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.4.7%4.3%22.3%6.2%24.6%22.6%N.A.29.4%21.9%22.2%
Befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällorProcentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
Befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällorProcentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.97.8%100%100%95.5%94.9%100%100%99.8%100%100%
Sjukhussängar per 1000 invånareStäder med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: , 2020.
Sjukhussängar per 1000 invånareStäder med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: , 2020.11.513.48.34.25.24.913.82.73.44.4
Läkare per 1 000 människorAntalet läkare (allmänläkare eller specialistläkare) per 1 000 människor. Enligt Världshälsoorganisationen så bör det finnas över 2,3 sjukvårdsarbetare per 1 000 människor för att täcka de grundläggande sjukvårdsbehoven.
Läkare per 1 000 människorAntalet läkare (allmänläkare eller specialistläkare) per 1 000 människor. Enligt Världshälsoorganisationen så bör det finnas över 2,3 sjukvårdsarbetare per 1 000 människor för att täcka de grundläggande sjukvårdsbehoven.2.37/10002.41/10004.21/10001.79/10008.19/10003.03/10006.56/10002.61/10003.97/10003.81/1000
Har allmän sjukförsäkringAllmän sjukvård är lättare att ha råd med för genomsnittsinvånaren och är vanligtvis garanterad för alla. Källa: stadens officiella hemsida, 2020.
Har allmän sjukförsäkringAllmän sjukvård är lättare att ha råd med för genomsnittsinvånaren och är vanligtvis garanterad för alla. Källa: stadens officiella hemsida, 2020.
Totalt betyg för "Livskvalitet"
Totalt betyg för "Livskvalitet"
This page is currently only available in English.