Bästa länder i världen

Länder (1 - 5)
ChinaCanadaUnited StatesJapanSouth KoreaAustraliaSwedenCubaNorwayGrand Duchy of Luxembourg
Bild
China
Canada
United States
Japan
South Korea
Australia
Sweden
Cuba
Norway
Grand Duchy of Luxembourg
COVID-19-statistik
Bekräftade fall av COVID-19 (totalt)Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.
Bekräftade fall av COVID-19 (totalt)Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.225,526
3,926,613
88,794,286
9,239,615
18,326,019
8,002,349
2,515,769
1,105,924
1,444,193
254,697
Dödsfall av COVID-19 (totalt)Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.
Dödsfall av COVID-19 (totalt)Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.5,226
41,865
1,040,805
31,116
24,522
9,682
19,060
8,529
3,280
1,085
COVID-19 patienter återhämtade sig
COVID-19 patienter återhämtade sig219,714
3,556,371
84,495,157
9,065,857
18,163,684
7,744,951
2,489,160
1,097,215
1,433,318
246,610
COVID-19 fall per 1 miljon invånare
COVID-19 fall per 1 miljon invånare157
102,263
265,180
73,499
356,839
306,772
246,067
97,758
262,334
394,182
COVID-19 nya fall (totalt)Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.
COVID-19 nya fall (totalt)Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.39
0
15,840
15,671
6,246
23,648
0
28
150
0
Totalt betyg för "COVID-19-statistik"
Totalt betyg för "COVID-19-statistik"
Geografi
SkogProcentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
SkogProcentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.22.3%
34.1%
33.3%
68.5%
63.9%
16.2%
68.7%
27.3%
27.8%
33.5%
JordbruksmarkProcentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
JordbruksmarkProcentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.54.7%
6.8%
44.5%
12.5%
18.1%
52.9%
7.5%
60.3%
2.7%
50.7%
KustlinjeDen totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
KustlinjeDen totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.14 500 km
202 080 km
19 924 km
29 751 km
2 413 km
25 760 km
3 218 km
3 735 km
25 148 km
0 km
Totalt landområdeLandets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².
Totalt landområdeLandets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².9 326 410 km²
9 093 507 km²
9 147 593 km²
364 485 km²
96 920 km²
7 682 300 km²
410 335 km²
109 820 km²
304 282 km²
2 586 km²
Totalt vattenområdeLandets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.
Totalt vattenområdeLandets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.270 550 km²
891 163 km²
685 924 km²
13 430 km²
2 800 km²
58 920 km²
39 960 km²
1 040 km²
19 520 km²
N.A.
Totalt betyg för "Geografi"
Totalt betyg för "Geografi"
Demografi
BefolkningStäder med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2022.
BefolkningStäder med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2022.1398.719 miljoner
37.6 miljoner
329.256 miljoner
126.317 miljoner
51.811 miljoner
25.456 miljoner
10.272 miljoner
11.1 miljoner
5.328 miljoner
0.613 miljoner
BefolkningstäthetBefolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2022.
BefolkningstäthetBefolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2022.145 personer/km²
3.92 personer/km²
33.6 personer/km²
334 personer/km²
517 personer/km²
3 personer/km²
23 personer/km²
102.1 personer/km²
16 personer/km²
233.7 personer/km²
Total förväntad livslängd vid födselnDen genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
Total förväntad livslängd vid födselnDen genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.75.8 years
82 years
80.1 years
85.5 years
82.5 years
82.4 years
82.2 years
78.9 years
82 years
82.4 years
Förväntat livslängd vid födseln för mänDen genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning
Förväntat livslängd vid födseln för mänDen genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning73.7 years
79.4 years
77.8 years
82.2 years
79.4 years
79.9 years
80.3 years
76.6 years
79.9 years
79.9 years
Befolkningens medianålderStäder med yngre befolkning har ofta bättre utvecklingsperspektiv. Unga samhällen är mer dynamiska och kreativa. Källa: Wikipedia, 2022; stadens officiella statistik, 2022.
Befolkningens medianålderStäder med yngre befolkning har ofta bättre utvecklingsperspektiv. Unga samhällen är mer dynamiska och kreativa. Källa: Wikipedia, 2022; stadens officiella statistik, 2022.37.7 years
42.4 years
38.2 years
47.7 years
42.3 years
38.8 years
41.1 years
41.8 years
39.3 years
39.3 years
Totalt betyg för "Demografi"
Totalt betyg för "Demografi"
Ekonomi
Bruttonationalprodukt (BNP)Bruttonationalprodukten (BNP) återspeglar ekonomins värde och produktivitet. Den mäter marknadsvärdet på alla slutgiltiga produkter och tjänster som produceras årligen. För att reflektera skillnaden mellan levnadskostnader och inflationstakten så visar vi BNP vid köpkraftspariteten (PPP). Källa: Wikipedia, CIA World Factbook, 2022.
Bruttonationalprodukt (BNP)Bruttonationalprodukten (BNP) återspeglar ekonomins värde och produktivitet. Den mäter marknadsvärdet på alla slutgiltiga produkter och tjänster som produceras årligen. För att reflektera skillnaden mellan levnadskostnader och inflationstakten så visar vi BNP vid köpkraftspariteten (PPP). Källa: Wikipedia, CIA World Factbook, 2022.27331$ billion
1930$ billion
20494$ billion
5749$ billion
2241$ billion
1313$ billion
567$ billion
137$ billion
397$ billion
70.9$ billion
ArbetslöshetsfrekvensLåg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2022; stadens officiella statistik, 2022.
ArbetslöshetsfrekvensLåg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2022; stadens officiella statistik, 2022.3.9%
6.3%
4.4%
2.9%
3.7%
5.6%
6.7%
2.6%
4.2%
5.8%
UtbildningskostnaderDe totala offentliga utbildningskostnaderna. Offentliga utgifter kring utbildning inkluderar direkta kostnader för skolor, universitet och andra lärosäten samt offentliga sidoverksamheter relaterade till utbildning.
UtbildningskostnaderDe totala offentliga utbildningskostnaderna. Offentliga utgifter kring utbildning inkluderar direkta kostnader för skolor, universitet och andra lärosäten samt offentliga sidoverksamheter relaterade till utbildning.N.A.5.3% of GDP
5% of GDP
3.5% of GDP
5.3% of GDP
5.3% of GDP
7.6% of GDP
12.8% of GDP
7.6% of GDP
3.9% of GDP
BNP per capitaBNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
BNP per capitaBNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.19 520.00$
51 546.00$
62 606.00$
45 565.00$
43 212.00$
52 191.00$
54 474.00$
22 237.00$
74 065.00$
114 825.00$
Äkta BNP-tillväxttaktDen äkta BNP-tillväxttakten representerar BNP-tillväxten år efter år och beräknas genom att ta hänsyn till prisändringar som orsakats av inflation.
Äkta BNP-tillväxttaktDen äkta BNP-tillväxttakten representerar BNP-tillväxten år efter år och beräknas genom att ta hänsyn till prisändringar som orsakats av inflation.6.9%
3%
2.2%
1.7%
3.1%
2.2%
2.1%
1.6%
1.9%
1.6%
Totalt betyg för "Ekonomi"
Totalt betyg för "Ekonomi"
Infrastruktur
Procentandelen av internetanvändareProcentandelen av landets befolkning som använder internet.
Procentandelen av internetanvändareProcentandelen av landets befolkning som använder internet.53.2%
89.8%
76.2%
92%
89.9%
88.2%
91.5%
38.8%
97.3%
97.5%
ElektrifieringsgradAndelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.
ElektrifieringsgradAndelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
JärnvägsnätLandets järnvägsnäts totala längd
JärnvägsnätLandets järnvägsnäts totala längd131 000km
77 932km
293 564km
27 311km
3 979km
33 343km
14 127km
8 367km
4 200km
275km
Antal flygplatserNärvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2022.
Antal flygplatserNärvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2022.507
1467
13513
175
111
480
231
133
95
2
VägnätDen totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.
VägnätDen totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.4 773 500 km
1 042 300 km
6 586 610 km
1 218 772 km
100 428 km
873 573 km
573 134 km
60 000 km
94 902 km
2 875 km
Totalt betyg för "Infrastruktur"
Totalt betyg för "Infrastruktur"
Livskvalitet
Har allmän sjukförsäkringAllmän sjukvård är lättare att ha råd med för genomsnittsinvånaren och är vanligtvis garanterad för alla. Källa: stadens officiella hemsida, 2022.
Har allmän sjukförsäkringAllmän sjukvård är lättare att ha råd med för genomsnittsinvånaren och är vanligtvis garanterad för alla. Källa: stadens officiella hemsida, 2022.
Sjukhussängar per 1000 invånareStäder med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: , 2022.
Sjukhussängar per 1000 invånareStäder med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: , 2022.4.2
2.7
2.9
13.4
11.5
3.8
2.4
5.2
3.8
4.9
VuxenfetmaProcentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.
VuxenfetmaProcentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.6.2%
29.4%
36.2%
4.3%
4.7%
29%
20.6%
24.6%
23.1%
22.6%
Befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällorProcentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
Befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällorProcentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.95.5%
99.8%
99.2%
100%
97.8%
100%
100%
94.9%
100%
100%
Förväntad skolgångDen förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.
Förväntad skolgångDen förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.14 years
16 years
16 years
15 years
17 years
23 years
19 years
14 years
18 years
14 years
Totalt betyg för "Livskvalitet"
Totalt betyg för "Livskvalitet"
This page is currently only available in English.