D-Link DSL-2540B
D-Link DSL-2540B
Topp 92%1 poäng
Topp 92%
Viktiga specifikationer och funktioner

D-Link DSL-2540B: 21 fakta och höjdpunkter

1. WiFi-hastighet

En högre maximal Wi-Fi hastighet resulterar i bättre prestanda. Detta mäts i megabit per sekund.

2. externa antenner

Fler antenner resulterar i ökad signalstyrka. Externa antenner kan flyttas för att öka signalen, eller ersatta med en längre antenn om det behövs.

3. Aktiverad för nätverkstidsprotokoll

Med Network Time Protocol (NTP) kan du se till att nätverkets enheter visar exakt samma tid och datum, med UTC (Coordinated Universal Time).
D-Link DSL-2540B
40% har det

4. Har QoS

Med (QoS) Quality of Service, kan du optimera prestandan genom att välja vilken trafik du vill prioritera när en flaskhals uppstår. Du kan bestämma vilken trafik som är viktigast baserat på saker så som IP-adress och typ av internettjänst.
D-Link DSL-2540B
87% har det

5. USB-portar

Ju mer USB-portar en enhet har kan mer flera enheter samtidigt anslutas, såsom hårddiskar.

6. Har en inbyggd nätverksbrandvägg

En nätverksbrandvägg skyddar ett datornätverk från obehörig åtkomst.
D-Link DSL-2540B
96% har det

9. garantiperiod

Med täckning under tillverkarens garanti, är det möjligt att få en ersättning i händelse av en felfunktion.

10. Har nätverksadressöversättning (NAT)

Med NAT kan du använda en IP-adress, t.ex. den för routern, för ett nätverk av enheter. Det kan öka säkerheten och göra det lättare att göra förändringar i ditt interna nätverk.
D-Link DSL-2540B
86% har det

11. WAN-portar

En WAN (Wider Area Network) port används vanligast till att ansluta routern till internet. Den kan också användas till att ansluta till ett externt privat externt nätverk.

12. Har dynamisk routning

Dynamisk routning är användbar om du behöver konfigurera flera routers, då de automatiskt kan hitta nätverksdestinationer och de bästa vägarna, samt att dela information mellan olika routers. De kan även omdirigera om det finns ett fel någonstans.
D-Link DSL-2540B
55% har det

13. IPv6 aktiverad

IPv6 är en nyare version av Internet Protocol. IPv6 fungerar som ett separat nätverk till IPv4, och har kapacitet för fler IP-adresser och fler funktioner.
D-Link DSL-2540B
50% har det

14. Har statisk routning

Statisk routning är en enkel form av routning, rekommenderas om du enbart har en, eller ett par routers att ansluta. De behöver konfigureras och uppdateras manuellt.
D-Link DSL-2540B
45% har det

15. Har L2TP genomströmning

Du kan aktivera L2TP genomströmning. L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) är ett VPN (Virtual Private Network) protokoll för redovisad data från en enhet till en annan säkert över Internet.
D-Link DSL-2540B
79% har det

16. LAN-portar

Med fler LAN-portar kan du ansluta fler datorer till nätverket direkt genom LAN-kablar.

18. Har MAC adressfiltrering

Detta är en säkerhetsfunktion där nätverksåtkomst beviljas till enheter baserade på deras unika MAC-adress. Det kan ge en ökad säkerhet, men det kan vara en risk om användaren förlorar enheten.
D-Link DSL-2540B
89% har det

20. Har en statisk IP-adress

Statiska IP-adresser förblir konsekventa på varje anslutning. Det betyder att IP-adressen kan användas för att tillåta fjärråtkomst/konfiguration. De flesta hemenheter har en dynamisk IP-adress (dvs. den ändras), medan större företag brukar använda en statisk IP-adress.
D-Link DSL-2540B
74% har det

21. tjocklek

Topp 10 routers

Lägg till ett objekt till jämförelse
  • D-Link DSL-2540B
Jämför
This page is currently only available in English.