80poäng

Division of Engineering and Applied Science

vs

Division of Engineering and Applied Science recension: 48 egenskaper och höjdpunkter

Division of Engineering and Applied Science
Division of Engineering and Applied Science
80
poäng

Varför är Division of Engineering and Applied Science bättre än genomsnittet?

 • Akademisk personal
  300vs166.91
 • Genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
  34vs31.18
 • Genomsnittligt SAT-poäng i matematik
  780vs716.82
 • Position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte
  10vs61
 • Kostnader för kost och logi
  12507$vs13160.83$
 • Antagningsfrekvens
  13%vs29.61%
 • ARWU ranking
  6vs41.27
 • Genomsnittlig antagning SAT-poäng
  1525vs1464.18

Viktiga uppgifter och ranking

Allmän information

1.akademisk personal

300

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

300

2.alumninätverk

13000

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

168987

3.citerade forskare

61 (California Institute of Technology)

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

81

4.begåvning

1.8$ billion

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2019.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

20.8$ billion

5.fritidsaktiviteter

117 (California Institute of Technology)

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Cornell College of Engineering

1019

6.etablerat år

1891

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Brown School of Engineering

1847

Antagning

1.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

34 (California Institute of Technology)

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

34

2.antagningsfrekvens

13% (California Institute of Technology)

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

7.1%

3.genomsnittlig antagning SAT-poäng

1525 (California Institute of Technology)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Boston College of Engineering

2016

4.doktorander

520

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

2148

5.antal sökande

5537 (California Institute of Technology)

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

28977

6.genomsnittligt SAT-poäng i matematik

780 (California Institute of Technology)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

780

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

12507$

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

11436$

2.campusstorlek

0.5km²

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Pratt School of Engineering

34.8km²

3.Har ett museum
Division of Engineering and Applied Science

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Till exempel

Brown School of Engineering

4.idrottsanläggningar

23

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Cornell College of Engineering

29

5.Har universitetssovsalar
Division of Engineering and Applied Science

Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.

6.sovsalskapacitet

947

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

13000

Utmärkelser

1.position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

10

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

1

2.Är medlem i Ivy League
Division of Engineering and Applied Science

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Till exempel

Brown School of Engineering

3.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

10

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

1

4.Nobelpristagaralumni

16

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

27

5.Nobelpristagarpersonal

15

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

51

6.Rhodesforskare

6

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

230

Avgifter & finansiellt stöd

1.genomsnittligt ekonomiskt stöd

17.1$ million

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Cornell College of Engineering

245$ million

2.bidrag per elev och år

38756$ (California Institute of Technology)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

38756$

3.ökning av terminsavgift

1.4% (California Institute of Technology)

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Cornell College of Engineering

0.49%

4.terminsavgifter per år

41538$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

9724$

5.terminsavgift per år för internationella studenter

39037$ (California Institute of Technology)

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

22977$

Övrigt

1.ARWU ranking

6 (California Institute of Technology)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

4

2.Forbes ranking

18 (California Institute of Technology)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2019

Bäst

Yale Faculty of Engineering

4

3.position i Times Higher Educations ranking

1 (California Institute of Technology)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

1

4.U.S. News ranking

10 (California Institute of Technology)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

1

5.antal partneruniversitet

100 (California Institute of Technology)

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Pratt School of Engineering

300

Topp 10 teknik- och ingenjörsskolor

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.