Duke School of Law
Topp 46%22 poäng
Topp 46%
Viktiga uppgifter och ranking

Duke School of Law: 54 fakta och höjdpunkter

1. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
143
Columbia Law School: 299

2. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
5014
Columbia Law School: 6592

3. genomsnittligt SAT-poäng i skrivande

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
720(Duke University)
Harvard Law School: 755

4. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
54460$
School of Industrial and Labor Relations: 22565$

5. position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
42
Harvard Law School: 1

6. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
58.6%
Sandra Day O'Connor College: 59%

7. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
41.4%
School of Industrial and Labor Relations: 59%

8. procent svarta studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
6.8%
Harvard Law School: 40%

9. procent vita studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
67.6%
Sandra Day O'Connor College: 73%

10. procent asiatiska studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
12.4%
NYU School of Law: 19%

11. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
640
Harvard Law School: 1800

12. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
4%
Duke School of Law: 4%

13. dubbla utbildningsprogram

Visar hur stora möjligheterna till dubbelexamen är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
9
Stanford School of Law: 25

14. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
54460$
School of Industrial and Labor Relations: 22565$

15. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
9300
Harvard Law School: 38000

16. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1868
Harvard Law School: 1817

17. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
372
Harvard Law School: 1800

18. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
268
School of Industrial and Labor Relations: 911

19. idrottsanläggningar

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
15(Duke University)
Cornell Law School: 29

20. Har ett museum

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
Duke School of Law(Duke University)
82% har det

21. förhållande elever till personal

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
8:1(Duke University)
Columbia Law School: 0:1

22. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
37400$(Duke University)
Harvard Law School: 40000$

23. begåvning

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2018.
5.6$ billion(Duke University)
Harvard Law School: 32$ billion

24. genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
32(Duke University)
Harvard Law School: 33.5

25. genomsnittlig antagning SAT-poäng

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1440(Duke University)
Boston School of Law: 2016

Topp 10 juridiska fakulteter

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.