65poäng

ETH Zurich

61poäng

University of Zurich

ETH Zurich
Vinnare i jämförelsen
University of Zurich
vs
vs

22 egenskaper som jämförs

ETH Zurich vs University of Zurich

ETH Zurich
University of Zurich

Varför är ETH Zurich bättre än University of Zurich?

 • 6 188.00$ lägre undervisningsavgift
  ?

  1 237.00$vs7425$
 • 18000 större alumninätverk
  ?

  20000vs2000
 • 2000000 större bibliotek
  ?

  7000000vs5000000
 • 7 fler Nobelpristagare akademiskt anslutna till universitetet som föreläsare
  ?

  17vs10
 • 17% fler internationella heltidsstudenter
  ?

  37%vs20%
 • Har universitetssovsalar
  ?
 • 9 086.00$ lägre undervisningsavgift för internationella heltidsstudenter
  ?

  1 237.00$vs10323$

Varför är University of Zurich bättre än ETH Zurich?

 • 12 fler fritidsaktiviteter erbjuds
  ?

  192vs180
 • 4 fler starkt citerade forskare
  ?

  5vs1
 • 1 954.00$ lägre kostnader för mat och boende
  ?

  6 658.00$vs8612$
 • 3220 mer akademisk personal
  ?

  3702vs482
 • 2 fler Nobelpristagare
  ?

  15vs13
 • 8599 fler inskrivna studenter
  ?

  26380vs17781
 • 2 fler vårdinrättningar
  ?

  8vs6
 • 6880 mer studenter på grundnivå
  ?

  15467vs8587

Allmän information

1.fritidsaktiviteter

180

192

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.alumninätverk

20000

2000

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.citerade forskare

1

5

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2020.
4.akademisk personal

482

3702

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
5.studentkårer

100

106

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
6.etablerat år

1855

1833

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Antagning

1.inskrivna internationella studenter

37%

20%

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.inskrivna studenter

17781

26380

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.grundutbildningsstudenter

8587

15467

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.doktorander

4702

10913

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

8 612.00$

6 658.00$

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.bibliotekets samling

7000000

5000000

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.Har universitetssovsalar
ETH Zurich
University of Zurich
Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
4.medicinska faciliteter

6

8

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.Har ett museum
ETH Zurich
University of Zurich
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Rankning

1.ARWU ranking

60

60

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.

Utmärkelser

1.Nobelpristagarpersonal

17

10

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
2.Nobelpristagaralumni

13

15

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
3.Är medlem i Ivy League
ETH Zurich
University of Zurich
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

1 237.00$

7 425.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.terminsavgift per år för internationella studenter

1 237.00$

10 323.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.ökning av terminsavgift

0%

0%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Vilka är de bästa universitet?

Visa allt
This page is currently only available in English.