vs
Foster School
H. John Heinz III College
Topp 1%68 poäng
Topp 1%
Topp 71%20 poäng
Topp 71%
Viktiga uppgifter och ranking

Foster School vs H. John Heinz III College: 49 egenskaper som jämförs

1. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
1000
Foster School: 1000
58

2. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1917
Wharton School: 1881
1968

3. förhållande elever till personal

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
11:1(University of Washington)
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 3.72:1
10:1(Carnegie Mellon University)

4. Har ett museum

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
Foster School(University of Washington)
H. John Heinz III College
84% har det

5. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
2500
W. P. Carey School: 10100
1433

6. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1700
W. P. Carey School: 8300
0

7. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
28953$
Columbia Business School: 118.42$
44880$

8. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
42129$
UQ Business School: 19780$
44880$

9. ökning av terminsavgift

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
8.4%
H. John Heinz III College: 1.79%
1.79%(Carnegie Mellon University)

10. citerade forskare

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2018.
2
Wharton School: 18
3

11. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
43%
Ross School of Business: 5%
30%(Carnegie Mellon University)

12. procent asiatiska studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
14%
Melbourne Business School: 42%
23%(Carnegie Mellon University)

13. procent vita studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
75%
Fisher College of Business: 81%
43%(Carnegie Mellon University)

14. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
43%
Cornell School of Hotel Administration: 50%
43%

15. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
57%
Saïd Business School: 73%
57%

16. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
9145$
Harvard Business School: 40000$
23332$

17. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
523
Fisher College of Business: 28675
22780(Carnegie Mellon University)

18. position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
95
Harvard Business School: 1
106

19. position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
95
Harvard Business School: 1
106

20. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
12679
Leonard N. Stern School: 100000
7500

21. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
800
UQ Business School: 5840
1375

22. studenter iväg på internationella utbytesprogram

Ett internationellt utbytesprogram är ett program där studenter från en gymnasieskola eller ett universitet studerar utomlands vid en av institutionens partnerinstitutioner. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
2000(University of Washington)
Leonard N. Stern School: 3799
375(Carnegie Mellon University)

23. idrottsanläggningar

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
20(University of Washington)
Cornell School of Hotel Administration: 29
8

24. Är medlem i Ivy League

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
Foster School(University of Washington)
H. John Heinz III College(Carnegie Mellon University)
27% har det

25. inskrivna internationella studenter

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
16%
Judge Business School: 95%
35%(Carnegie Mellon University)

Topp 10 handelsfakulteter

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.