100poäng

Fuqua School of Business

87poäng

Kellogg School of Management

Vinnare i jämförelsen
vs
vs

51 egenskaper som jämförs

Fuqua School of Business vs Kellogg School of Management

Fuqua School of Business
Kellogg School of Management
100
poäng
Fuqua School of Business
87
poäng
Kellogg School of Management

Varför är Fuqua School of Business bättre än Kellogg School of Management?

 • 1631 mer akademisk personal
  ?

  1774vs143
 • 5 fler starkt citerade forskare
  ?

  5vs0
 • 7 bättre placering i US News rangordning av världens universitet
  ?

  20vs27
 • 1 010$ lägre kostnader för mat och boende
  ?

  11 770$vs12780$
 • 24 fler av studenterna och alumnerna har fått Rhodosstipendiet
  ?

  40vs16
 • 2786 fler studenter som deltar i internationella utbytesprogram
  ?

  3486vs700
 • 33.73km² större campus
  ?

  34.8km²vs1.07km²
 • 179 fler inskrivna studenter
  ?

  1340vs1161

Varför är Kellogg School of Management bättre än Fuqua School of Business?

 • 12.5% färre elever per lärare
  ?

  7:1vs8:1
 • 61 flera år sedan etableringen
  ?

  1908vs1969
 • 15 högre genomsnittspoäng på SAT-provet
  ?

  1455vs1440
 • 10 högre genomsnittspoäng på kritisk läsning-delen av SAT-provet
  ?

  715vs705
 • 5 högre genomsnittspoäng på matematik-delen av SAT-provet
  ?

  740vs735
 • 5 högre genomsnittspoäng på skrivningsdelen av SAT-provet
  ?

  725vs720
 • 1 bättre placering i ARWU:s universitetsrankning
  ?

  30vs31
 • 4% lägre andel antagna
  ?

  23%vs27%

Allmän information

1.förhållande elever till personal
?

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Samuel Curtis Johnson Graduate School

3.72:1

8:1 (Duke University)

7:1 (Northwestern University)

2.etablerat år
?

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Wharton School

1881

1969

1908

3.examinerade anställda efter 3 månader
?

Andelen av den senaste årskullen som hade hittat ett arbete eller accepterat ett jobberbjudande inom tre månader efter examen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Tuck School of Business

98

90

90

4.akademisk personal
?

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

Fuqua School of Business

1774

1774 (Duke University)

143

5.citerade forskare
?

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2019.

Bäst

Wharton School

18

5

0

6.Ekonom MBA-ranking
?

Skolan har en högre ranking på heltidsekonomernas MBA (Master of Business Administration) ranking. Källa: The Economist 2019

Bäst

Booth School of Business

1

29

23

Antagning

1.grundutbildningsstudenter
?

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

W. P. Carey School

8300

0

0

2.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
?

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Business School

33.5

32 (Duke University)

32 (Northwestern University)

3.genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande
?

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Fisher College of Business

1246

705 (Duke University)

715 (Northwestern University)

4.genomsnittligt SAT-poäng i matematik
?

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Fisher College of Business

1246

735 (Duke University)

740 (Northwestern University)

5.genomsnittligt SAT-poäng i skrivande
?

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Fisher College of Business

1246

720 (Duke University)

725 (Northwestern University)

6.studenter iväg på internationella utbytesprogram
?

Ett internationellt utbytesprogram är ett program där studenter från en gymnasieskola eller ett universitet studerar utomlands vid en av institutionens partnerinstitutioner. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Leonard N. Stern School

3799

3486 (Duke University)

700 (Northwestern University)

Anläggningar

1.Har ett museum
?

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Fuqua School of Business
Kellogg School of Management
2.Har universitetssovsalar
?

Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.

Fuqua School of Business
Kellogg School of Management
3.kostnader för kost och logi
?

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Judge Business School

9 162$

11 770$ (Duke University)

12 780$ (Northwestern University)

4.campusstorlek
?

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

College of Business

36.21km²

34.8km² (Duke University)

1.07km² (Northwestern University)

5.idrottsanläggningar
?

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Cornell School of Hotel Administration

29

15 (Duke University)

12 (Northwestern University)

6.bibliotekets samling
?

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale School of Management

25850000

6340456 (Duke University)

4900000 (Northwestern University)

Utmärkelser

1.Nobelpristagarpersonal
?

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Business School

66

4 (Duke University)

4 (Northwestern University)

2.Rhodesforskare
?

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Business School

332

40 (Duke University)

16 (Northwestern University)

3.Nobelpristagaralumni
?

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Judge Business School

78

3 (Duke University)

4 (Northwestern University)

4.Är medlem i Ivy League
?

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Fuqua School of Business
Kellogg School of Management
5.Pulitzerprisvinnare
?

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2019.

Bäst

Yale School of Management

56

5 (Duke University)

7 (Northwestern University)

6.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte
?

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2019.

Bäst

Harvard Business School

1

42

31

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år
?

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Columbia Business School

118.42$

63 200$

59 085$

2.terminsavgift per år för internationella studenter
?

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

UQ Business School

19 780$

162 000$

59 085$

3.ökning av terminsavgift
?

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

H. John Heinz III College

1.79%

3% (Duke University)

4.9%

4.genomsnittligt ekonomiskt stöd
?

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Kellogg School of Management

329$ million

30.4$ million (Duke University)

329$ million (Northwestern University)

5.bidrag per elev och år
?

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Business School

40 000$

37 400$ (Duke University)

29 293$ (Northwestern University)

6.valuta för pengarna
?

Beräknad utifrån lönen idag, utbildningens längd, avgifter och andra kostnader, inklusive förlorad inkomst under MBA. Källa: Financial Times, den 2019.

Bäst

Samuel Curtis Johnson Graduate School

112$

92$

81$

Övrigt

1.U.S. News ranking
?

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2019.

Bäst

MIT Sloan School

1

20 (Duke University)

27 (Northwestern University)

2.ARWU ranking
?

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2019.

Bäst

Harvard Business School

1

31 (Duke University)

30 (Northwestern University)

3.Forbes ranking
?

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2019

Bäst

Graduate School of Business

1

15 (Duke University)

17 (Northwestern University)

4.antal partneruniversitet
?

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Foster School

416

300 (Duke University)

100 (Northwestern University)

5.position i Times Higher Educations ranking
?

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

Saïd Business School

2

23 (Duke University)

19 (Northwestern University)

Vilka är de bästa handelsfakulteter?

Visa allt
This page is currently only available in English.