96poäng

Furstendömet Monaco

Furstendömet Monaco
vs

Furstendömet Monaco recension: 45 egenskaper och höjdpunkter

Furstendömet Monaco

Hur skiljer sig Furstendömet Monaco från genomsnittet?

 • Total förväntad livslängd vid födseln
  ?

  89.4 yearsvs72.41 years
 • Förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
  ?

  93.4 yearsvs75.01 years
 • BNP per capita
  ?

  168 000.00$vs19 568.81$
 • Arbetslöshetsfrekvens
  ?

  2%vs9.48%
 • Befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor
  ?

  100%vs88.77%
 • Procentandelen av internetanvändare
  ?

  95.2%vs49.73%
 • Sjukhussängar per 1000 invånare
  ?

  13.8vs2.93
 • Bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
  ?

  296vs114,296.005

COVID-19-statistik

1.bekräftade fall av COVID-19 (totalt)

296

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.
2.COVID-19 nya fall (totalt)

0

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.
3.dödsfall av COVID-19 (totalt)

2

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.
4.COVID-19 patienter återhämtade sig

244

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
5.COVID-19 nya dödsfall

0

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
Antalet nya dödsfall som orsakats av COVID-19 (coronavirus), enligt den senaste officiella statusrapporten från Världshälsoorganisationen.
6.COVID-19 fall per 1 miljon invånare

7,526

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020

Geografi

1.skog

0%

Procentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
2.jordbruksmark

1%

Procentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
3.kustlinje

4.1 km

Den totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
4.totalt vattenområde

0 km²

Landets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.
5.total area

2 km²

Det kan vara trevligt att bo i en stor stad, då ett större område kan erbjuda fler alternativ för boende och besökare.
6.totalt landområde

2 km²

Landets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².

Demografi

1.total förväntad livslängd vid födseln

89.4 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
2.förväntad livslängd vid födseln för kvinnor

93.4 years

Den genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.
3.befolkning

0.03 miljoner

Städer med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.
4.befolkningstäthet

18.7 personer/km²

Befolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.
5.förväntat livslängd vid födseln för män

85.5 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning
6.dödstal

10.1/1000

dödstalet avser det antal årliga dödsfall per 1 000 personer vid mitten av året.

Ekonomi

1.BNP per capita

168 000.00$

BNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
2.arbetslöshetsfrekvens

2%

Låg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
3.Ungdomsarbetslöshet

26.6%

Antalet unga människor mellan 15-24 års ålder som är arbetslösa under ett visst år. Ungdomsarbetslösheten beräknas som en procentsats av den totala ungdomsarbetsstyrkan.
4.utbildningskostnader

1.4% of GDP

De totala offentliga utbildningskostnaderna. Offentliga utgifter kring utbildning inkluderar direkta kostnader för skolor, universitet och andra lärosäten samt offentliga sidoverksamheter relaterade till utbildning.
5.sjukvårdskostnader

2% of GDP

De totala offentliga och privata sjukvårdskostnaderna relaterade till medicinska och sjukvårdande tjänster.
6.äkta BNP-tillväxttakt

5.4%

Den äkta BNP-tillväxttakten representerar BNP-tillväxten år efter år och beräknas genom att ta hänsyn till prisändringar som orsakats av inflation.

Infrastruktur

1.procentandelen av internetanvändare

95.2%

Procentandelen av landets befolkning som använder internet.
2.elektrifieringsgrad

100%

Andelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.

Livskvalitet

1.har allmän sjukförsäkring
Furstendömet Monaco
Allmän sjukvård är lättare att ha råd med för genomsnittsinvånaren och är vanligtvis garanterad för alla. Källa: stadens officiella hemsida, 2020.
2.befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor

100%

Procentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
3.sjukhussängar per 1000 invånare

13.8

Städer med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: , 2020.
4.läkare per 1 000 människor

6.56/1000

Antalet läkare (allmänläkare eller specialistläkare) per 1 000 människor. Enligt Världshälsoorganisationen så bör det finnas över 2,3 sjukvårdsarbetare per 1 000 människor för att täcka de grundläggande sjukvårdsbehoven.

Vilka är de bästa länder?

Visa allt
This page is currently only available in English.