81poäng

Ghana

76poäng

Nigeria

Ghana
Vinnare i jämförelsen
Nigeria
vs
vs

48 egenskaper som jämförs

Ghana vs Nigeria

Ghana
Nigeria

Hur skiljer sig Ghana från Nigeria?

 • 2.23x mer skog
  ?

  21.2%vs9.5%
 • 8.1 years längre förväntad livslängd vid födseln
  ?

  67.4 yearsvs59.3 years
 • 4.6% lägre arbetslöshet
  ?

  11.9%vs16.5%
 • 868$ högre BNP per capita
  ?

  6 998.00$vs6130$
 • 8.9 years längre förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
  ?

  70 yearsvs61.1 years
 • 33.73% högre elektrifieringsgrad
  ?

  79.3%vs59.3%
 • 29.49% bredare tillgång till förbättrade vattenkällor
  ?

  88.7%vs68.5%
 • 35.02% högre procentadel internetanvändare
  ?

  34.7%vs25.7%

Hur skiljer sig Nigeria från Ghana?

 • 18.35% lägre grad av vuxenfetma
  ?

  8.9%vs10.9%
 • 18.42% lägre ungdomsarbetslöshet
  ?

  12.4%vs15.2%
 • 69.64% lägre stadsskuld
  ?

  21.8% of GDPvs71.8% of GDP
 • 170.68million fler invånare
  ?

  200.96 miljonervs30.28 miljoner
 • 8.9% mer jordbruksmark
  ?

  78%vs69.1%
 • 2.11x fler läkare mer 1 000 människor
  ?

  0.38/1000vs0.18/1000
 • 25.054% mer återhämtade COVID-19 patienter
  62,686vs50127
 • 1.58x längre kustlinje
  ?

  853 kmvs539 km

COVID-19-statistik

1.bekräftade fall av COVID-19 (totalt)

51,225

67,220

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.
2.dödsfall av COVID-19 (totalt)

323

1,171

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.
3.COVID-19 patienter återhämtade sig

50,127

62,686

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
4.COVID-19 nya fall (totalt)

0

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.
5.COVID-19 nya dödsfall

0

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Antalet nya dödsfall som orsakats av COVID-19 (coronavirus), enligt den senaste officiella statusrapporten från Världshälsoorganisationen.
6.COVID-19 fall per 1 miljon invånare

1,635

323

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020

Geografi

1.skog

21.2%

9.5%

Procentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
2.jordbruksmark

69.1%

78%

Procentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
3.kustlinje

539 km

853 km

Den totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
4.totalt vattenområde

11 000 km²

13 000 km²

Landets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.
5.totalt landområde

227 533 km²

910 768 km²

Landets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².
6.total area

238 533 km²

923 768 km²

Det kan vara trevligt att bo i en stor stad, då ett större område kan erbjuda fler alternativ för boende och besökare.

Demografi

1.total förväntad livslängd vid födseln

67.4 years

59.3 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
2.förväntad livslängd vid födseln för kvinnor

70 years

61.1 years

Den genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.
3.befolkningstäthet

127 personer/km²

215 personer/km²

Befolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.
4.befolkning

30.28 miljoner

200.96 miljoner

Städer med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.
5.förväntat livslängd vid födseln för män

64.9 years

57.5 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning
6.den kvinnliga populationens medianålder

21.7 years

18.6 years

I allmänhet anses en lägre medianålder vara bättre eftersom en yngre befolkning är friskare. Däremot så drabbas länder med en extremt låg medianålder ofta av socioekonomiska problem, särskilt fattigdom.

Ekonomi

1.arbetslöshetsfrekvens

11.9%

16.5%

Låg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
2.BNP per capita

6 998.00$

6 130.00$

BNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
3.Ungdomsarbetslöshet

15.2%

12.4%

Antalet unga människor mellan 15-24 års ålder som är arbetslösa under ett visst år. Ungdomsarbetslösheten beräknas som en procentsats av den totala ungdomsarbetsstyrkan.
4.stadsskuld

71.8% of GDP

21.8% of GDP

Stadsskulden är summan av myndigheternas lån från utlånare inom landet.
5.sjukvårdskostnader

4.45% of GDP

3.65% of GDP

De totala offentliga och privata sjukvårdskostnaderna relaterade till medicinska och sjukvårdande tjänster.
6.äkta BNP-tillväxttakt

8.4%

0.8%

Den äkta BNP-tillväxttakten representerar BNP-tillväxten år efter år och beräknas genom att ta hänsyn till prisändringar som orsakats av inflation.

Infrastruktur

1.elektrifieringsgrad

79.3%

59.3%

Andelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.
2.procentandelen av internetanvändare

34.7%

25.7%

Procentandelen av landets befolkning som använder internet.
3.järnvägsnät

947km

3 798km

Landets järnvägsnäts totala längd
4.Vägnät

109 515 km

195 000 km

Den totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.
5.antal flygplatser

10

54

Närvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.
6.inre vattenvägar

1 293 km

8 600 km

Den totala längden på farbara inre vattenvägar.

Livskvalitet

1.Vuxenfetma

10.9%

8.9%

Procentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.
2.befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor

88.7%

68.5%

Procentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
3.läkare per 1 000 människor

0.18/1000

0.38/1000

Antalet läkare (allmänläkare eller specialistläkare) per 1 000 människor. Enligt Världshälsoorganisationen så bör det finnas över 2,3 sjukvårdsarbetare per 1 000 människor för att täcka de grundläggande sjukvårdsbehoven.
4.Förväntad skolgång

12 years

9 years

Den förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.
5.befolkning under fattigdomsgränsen

24.2%

70%

Procentandelen av landets befolkning som lever under fattigdomsgränsen, såsom rapporterat av officiell statistik.

Vilka är de bästa länder?

Visa allt
This page is currently only available in English.