81poäng

Ghana

76poäng

Uganda

Ghana
Vinnare i jämförelsen
Uganda
vs
vs

51 egenskaper som jämförs

Ghana vs Uganda

Ghana
Uganda

Hur skiljer sig Ghana från Uganda?

 • 11.1 years längre förväntad livslängd vid födseln
  ?

  67.4 yearsvs56.3 years
 • 46.21% mer skog
  ?

  21.2%vs14.5%
 • 4 432.00$ högre BNP per capita
  ?

  6 998.00$vs2566$
 • 12.2 years längre förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
  ?

  70 yearsvs57.8 years
 • 1.73x högre utbildningskostnadern
  ?

  4.5% of GDPvs2.6% of GDP
 • 0.4 fler sjukhussängar per 1000 invånare
  ?

  0.9vs0.5
 • 12.28% bredare tillgång till förbättrade vattenkällor
  ?

  88.7%vs79%
 • 3.96x högre elektrifieringsgrad
  ?

  79.3%vs20%

Hur skiljer sig Uganda från Ghana?

 • 2.5% lägre arbetslöshet
  ?

  9.4%vs11.9%
 • 51.38% lägre grad av vuxenfetma
  ?

  5.3%vs10.9%
 • 32.28% högre procentadel internetanvändare
  ?

  45.9%vs34.7%
 • 61.761% färre bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
  ?

  19,588vs51225
 • 2.63% lägre ungdomsarbetslöshet
  ?

  14.8%vs15.2%
 • 9.72million fler invånare
  ?

  40 miljonervs30.28 miljoner
 • 44.29% lägre stadsskuld
  ?

  40% of GDPvs71.8% of GDP
 • 38.65% högre sjukvårdskostnader
  ?

  6.17% of GDPvs4.45% of GDP

COVID-19-statistik

1.bekräftade fall av COVID-19 (totalt)

51,225

19,588

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.
2.dödsfall av COVID-19 (totalt)

323

197

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.
3.COVID-19 patienter återhämtade sig

50,127

8,840

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
4.COVID-19 nya fall (totalt)

0

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.
5.COVID-19 nya dödsfall

0

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Antalet nya dödsfall som orsakats av COVID-19 (coronavirus), enligt den senaste officiella statusrapporten från Världshälsoorganisationen.
6.COVID-19 fall per 1 miljon invånare

1,635

423

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020

Geografi

1.skog

21.2%

14.5%

Procentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
2.jordbruksmark

69.1%

71.2%

Procentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
3.kustlinje

539 km

0 km

Den totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
4.totalt vattenområde

11 000 km²

43 938 km²

Landets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.
5.totalt landområde

227 533 km²

197 100 km²

Landets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².
6.total area

238 533 km²

241 038 km²

Det kan vara trevligt att bo i en stor stad, då ett större område kan erbjuda fler alternativ för boende och besökare.

Demografi

1.total förväntad livslängd vid födseln

67.4 years

56.3 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
2.förväntad livslängd vid födseln för kvinnor

70 years

57.8 years

Den genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.
3.befolkning

30.28 miljoner

40 miljoner

Städer med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.
4.befolkningstäthet

127 personer/km²

166 personer/km²

Befolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.
5.förväntat livslängd vid födseln för män

64.9 years

54.8 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning
6.befolkningens medianålder

21.2 years

15.9 years

Städer med yngre befolkning har ofta bättre utvecklingsperspektiv. Unga samhällen är mer dynamiska och kreativa. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.

Ekonomi

1.BNP per capita

6 998.00$

2 566.00$

BNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
2.arbetslöshetsfrekvens

11.9%

9.4%

Låg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
3.Ungdomsarbetslöshet

15.2%

14.8%

Antalet unga människor mellan 15-24 års ålder som är arbetslösa under ett visst år. Ungdomsarbetslösheten beräknas som en procentsats av den totala ungdomsarbetsstyrkan.
4.utbildningskostnader

4.5% of GDP

2.6% of GDP

De totala offentliga utbildningskostnaderna. Offentliga utgifter kring utbildning inkluderar direkta kostnader för skolor, universitet och andra lärosäten samt offentliga sidoverksamheter relaterade till utbildning.
5.stadsskuld

71.8% of GDP

40% of GDP

Stadsskulden är summan av myndigheternas lån från utlånare inom landet.
6.sjukvårdskostnader

4.45% of GDP

6.17% of GDP

De totala offentliga och privata sjukvårdskostnaderna relaterade till medicinska och sjukvårdande tjänster.

Infrastruktur

1.procentandelen av internetanvändare

34.7%

45.9%

Procentandelen av landets befolkning som använder internet.
2.elektrifieringsgrad

79.3%

20%

Andelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.
3.järnvägsnät

947km

1 244km

Landets järnvägsnäts totala längd
4.Vägnät

109 515 km

20 544 km

Den totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.
5.antal flygplatser

10

47

Närvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.

Livskvalitet

1.Vuxenfetma

10.9%

5.3%

Procentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.
2.sjukhussängar per 1000 invånare

0.9

0.5

Städer med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: , 2020.
3.befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor

88.7%

79%

Procentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
4.läkare per 1 000 människor

0.18/1000

0.09/1000

Antalet läkare (allmänläkare eller specialistläkare) per 1 000 människor. Enligt Världshälsoorganisationen så bör det finnas över 2,3 sjukvårdsarbetare per 1 000 människor för att täcka de grundläggande sjukvårdsbehoven.
5.Förväntad skolgång

12 years

10 years

Den förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.
6.befolkning under fattigdomsgränsen

24.2%

21.4%

Procentandelen av landets befolkning som lever under fattigdomsgränsen, såsom rapporterat av officiell statistik.

Vilka är de bästa länder?

Visa allt
This page is currently only available in English.