76poäng

Graduate School of Arts and Sciences

Graduate School of Arts and Sciences
vs

Graduate School of Arts and Sciences recension: 47 egenskaper och höjdpunkter

Graduate School of Arts and Sciences

Varför är Graduate School of Arts and Sciences bättre än genomsnittet?

 • Terminsavgifter per år
  ?

  25 171.00$vs33 170.64$
 • Terminsavgift per år för internationella studenter
  ?

  25 171.00$vs34 167.20$
 • Inskrivna internationella studenter
  ?

  25%vs20.44%
 • Akademisk personal
  ?

  3662vs304.2
 • Etablerat år
  ?

  1880vs1894.23
 • Doktorander
  ?

  3249vs1169.5
 • Förhållande elever till personal
  ?

  6:1vs9.57:1
 • Brottsfrekvens campus
  ?

  0.67%vs1.02%

Allmän information

1.akademisk personal
Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
2.etablerat år

1880

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.förhållande elever till personal
Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.begåvning

7.6$ billion

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2020.
5.brottsfrekvens campus

0.67%

Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.dubbla utbildningsprogram

1

Visar hur stora möjligheterna till dubbelexamen är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Antagning

1.inskrivna internationella studenter
Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.inskrivna studenter

3249

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.doktorander

3249

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.antagningsfrekvens

27%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.genomsnittlig antagning SAT-poäng
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.Har universitetssovsalar
Graduate School of Arts and Sciences (Columbia University)
Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
2.sovsalskapacitet

5200

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.campusstorlek

1.21km²

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
4.bibliotekets samling

12311766

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.kostnader för kost och logi

11 496.00$

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.idrottsanläggningar
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Utmärkelser

1.Är medlem i Ivy League
Graduate School of Arts and Sciences
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.Academy Awardvinnare

20

Academy Awards, numera officiellt känd som Oscarsgalan, är en rad årliga utmärkelser som delas ut för excellens inom filmskapande. Källa: Wikipedia, den 2020.
3.Turing Awardvinnare
Turingpriset delas ut årligen av Association for Computing Machinery (ACM) till en person för insatser av teknisk natur som bidragit till datorindustrin. Turingpriset är erkänt som den högsta utmärkelsen inom datavetenskap och räknas som datavetenskapens nobelpris. Källa: ACM AM Turings hemsida, den 2020.
4.Nobelpristagarpersonal

60

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
5.Nobelpristagaralumni

22

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
6.antal fältmedaljer

1

Fieldsmedaljen, en internationell medalj för enastående upptäckter i matematik, är ett pris som delas ut till två, tre, eller fyra matematiker under 40 år vid varje internationell kongress arrangerad av den internationella matematikorganisationen International Mathematical Union (IMU), en kongress som äger rum vart fjärde år. Källa: IMU:s hemsida, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

25 171.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.terminsavgift per år för internationella studenter

25 171.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.ökning av terminsavgift

4.5%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.bidrag per elev och år

37 608.00$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.genomsnittligt ekonomiskt stöd

28.1$ million (Columbia University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Övrigt

1.U.S. News ranking
US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2020.
2.Forbes ranking
Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2020
3.ARWU ranking
Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.
4.antal partneruniversitet
Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.position i Times Higher Educations ranking
The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Vilka är de bästa fakulteter för konst och design?

Visa allt
This page is currently only available in English.