100poäng

Harvard Business School

84poäng

Wharton School

Vinnare i jämförelsen
Harvard Business School
Wharton School
vs
vs

63 egenskaper som jämförs

Harvard Business School vs Wharton School

Harvard Business School
Wharton School

Varför är Harvard Business School bättre än Wharton School?

 • 9 högre MBA-ranking för heltidsekonomer.
  ?

  6vs15
 • 2.01$ billion mer mottagna donationer
  ?

  3.3$ billionvs1.29$ billion
 • 5% större andel av budgeten går till forskning
  ?

  19%vs14%
 • 150 högre genomsnittspoäng på SAT-provet
  ?

  1500vs1350
 • 21% fler internationella heltidsstudenter
  ?

  33%vs12%
 • 3295 fler sökande
  ?

  9331vs6036
 • 16.54km² större campus
  ?

  20.54km²vs4km²
 • 7115 högre andel bostäder
  ?

  13815vs6700

Varför är Wharton School bättre än Harvard Business School?

 • 14.29% färre elever per lärare
  ?

  6:1vs7:1
 • 2502 mer studenter på grundnivå
  ?

  2502vs0
 • 47913 större alumninätverk
  ?

  92000vs44087
 • 0.47% mindre kriminalitet på campus
  ?

  1.08%vs1.55%
 • 9 fler starkt citerade forskare
  ?

  18vs9
 • 6.7% lägre andel antagna
  ?

  5.3%vs12%
 • 2864 fler inskrivna studenter
  ?

  4856vs1992
 • 300 fler studenter som deltar i internationella utbytesprogram
  ?

  500vs200

Användaromdömen

Inga omdömen ännu

Bli den första. Använd din erfarenhet för att hjälpa andra fatta ett beslut.

Lämna ett omdöme

Allmän information

Andelen av den senaste årskullen som hade hittat ett arbete eller accepterat ett jobberbjudande inom tre månader efter examen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
alumninätverk

44087

92000

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
snittlön

187 223.00$

180 772.00$

Källa: Wikipedia, 2023; stadens officiella statistik, 2023.
genomsnittlig lön för examinerade

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (Harvard Business School)

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (Wharton School)

Utexaminerade studenters genomsnittliga lön tre år efter examen, USD PPP motsvarande. Källa: Financial Times, den 2023.
Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
dubbla utbildningsprogram

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (Harvard Business School)

4

Visar hur stora möjligheterna till dubbelexamen är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
Skolan har en högre ranking på heltidsekonomernas MBA (Master of Business Administration) ranking. Källa: The Economist 2023

Antagning

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.

Anläggningar

Har ett museum
Harvard Business School (Harvard University)
Wharton School (University of Pennsylvania)
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
Har universitetssovsalar
Harvard Business School (Harvard University)
Wharton School (University of Pennsylvania)
Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
Källa: Wikipedia, 2023; stadens officiella hemsida, 2023.
Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.

Utmärkelser

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2023.
Academy Awards, numera officiellt känd som Oscarsgalan, är en rad årliga utmärkelser som delas ut för excellens inom filmskapande. Källa: Wikipedia, den 2023.
Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2023.
antal fältmedaljer

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (Wharton School)

Fieldsmedaljen, en internationell medalj för enastående upptäckter i matematik, är ett pris som delas ut till två, tre, eller fyra matematiker under 40 år vid varje internationell kongress arrangerad av den internationella matematikorganisationen International Mathematical Union (IMU), en kongress som äger rum vart fjärde år. Källa: IMU:s hemsida, den 2023.
Är medlem i Ivy League
Harvard Business School (Harvard University)
Wharton School (University of Pennsylvania)
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2023.
Källa: Nobelprisets hemsida, den 2023.
Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2023.

Avgifter & finansiellt stöd

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Beräknad utifrån lönen idag, utbildningens längd, avgifter och andra kostnader, inklusive förlorad inkomst under MBA. Källa: Financial Times, den 2023.

Övrigt

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2023.
Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2023.
Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2023
The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.
Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
Visa allt
This page is currently only available in English.