versus logo
Harvard Graduate School of Education
Topp 51%35 poäng
Topp 51%
Viktiga uppgifter och ranking

Harvard Graduate School of Education recension: 57 egenskaper och höjdpunkter

1. brottsfrekvens campus

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1.55%(Harvard University)
School of Computer Science: 0.02%

2. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
74%
Mandel School: 86%

3. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
41616$
Walter Cronkite School: 9720$

4. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
41616$
Walter Cronkite School: 22319$

5. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
35%
School of Computer Science: 6.8%

6. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1020
School of Humanities and Sciences: 4449

7. genomsnittligt SAT-poäng i matematik

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
750
School of Computer Science: 790

8. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
146
School of Humanities and Sciences: 643

9. inskrivna internationella studenter

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
13%
School of International and Public Affairs: 50%

10. procent asiatiska studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
10%
MIT Whitaker College: 24.1%

11. procent svarta studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
35%
Barnard College: 40%

12. procent vita studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
55%
Walter Cronkite School: 87%

13. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
11900$
Harvard Kennedy School: 40000$

14. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
0
Barnard College: 2390

15. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1020
School of Humanities and Sciences: 2224

16. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
27000
Harvard Kennedy School: 46981

17. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
2754
Barnard College: 5440

18. position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
1
Harvard Kennedy School: 1

19. position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
1
Harvard Kennedy School: 1

20. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
26%
School of Computer Science: 75%

21. patentansökningar

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
141
MIT School of Science: 2440

22. citerade forskare

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2018.
0
MIT Whitaker College: 11

23. bibliotekets samling

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
17000000(Harvard University)
School of Humanities and Sciences: 18075000

24. Har ett museum

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
Harvard Graduate School of Education(Harvard University)
74% har det

25. ökning av terminsavgift

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3.5%(Harvard University)
School of Computer Science: 1.79%

Topp 10 Universitet och högskolor

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.