30poäng

Harvard Kennedy School

vs

Harvard Kennedy School recension: 56 egenskaper och höjdpunkter

Harvard Kennedy School
Harvard Kennedy School

Varför är Harvard Kennedy School bättre än genomsnittet?

 • Bidrag per elev och år
  40000$vs29130.6$
 • Genomsnittligt SAT-poäng i matematik
  750vs745.36
 • Bibliotekets samling
  17000000vs9544184.8
 • Sovsalskapacitet
  13815vs6878.2
 • U.S. News ranking
  3vs24
 • Idrottsanläggningar
  19vs12.67
 • ARWU ranking
  1vs22.2
 • Inskrivna internationella studenter
  43%vs24.09%

Jämför Universitet och högskolor

Viktiga uppgifter och ranking

relevant

Allmän information

1.brottsfrekvens campus

1.55% (Harvard University)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

School of Computer Science

0.02%

2.akademisk personal

188

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

School of Humanities and Sciences

643

3.begåvning

32$ billion (Harvard University)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

32$ billion

4.fritidsaktiviteter

440 (Harvard University)

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Walter Cronkite School

1014

5.etablerat år

1936

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Barnard College

1889

6.procent av budgeten som spenderas på forskning

19% (Harvard University)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

School of Computer Science

34.8%

relevant

Antagning

1.procent kvinnliga studenter

42%

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Mandel School

86%

2.antagningsfrekvens

27%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

School of Humanities and Sciences

6.6%

3.genomsnittligt SAT-poäng i matematik

750 (Harvard University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

School of Computer Science

790

4.inskrivna internationella studenter

43%

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

School of International and Public Affairs

50%

5.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

33.5 (Harvard University)

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

33.5

6.genomsnittlig antagning SAT-poäng

1500 (Harvard University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

1500

relevant

Anläggningar

1.bibliotekets samling

17000000 (Harvard University)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

School of Humanities and Sciences

18075000

2.Har ett museum
Harvard Kennedy School

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

3.sovsalskapacitet

13815 (Harvard University)

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

13815

4.idrottsanläggningar

19 (Harvard University)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

19

5.antal museum

3 (Harvard University)

Källa: Wikipedia, 2018; stadens officiella hemsida, 2018.

Bäst

Johns Hopkins School of Education

4

6.kostnader för kost och logi

13630$ (Harvard University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Walter Cronkite School

11436$

relevant

Utmärkelser

1.Är medlem i Ivy League
Harvard Kennedy School

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

2.Turing Awardvinnare

11 (Harvard University)

Turingpriset delas ut årligen av Association for Computing Machinery (ACM) till en person för insatser av teknisk natur som bidragit till datorindustrin. Turingpriset är erkänt som den högsta utmärkelsen inom datavetenskap och räknas som datavetenskapens nobelpris. Källa: ACM AM Turings hemsida, den 2018.

Bäst

School of Humanities and Sciences

28

3.Nobelpristagaralumni

67 (Harvard University)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

67

4.Nobelpristagarpersonal

66 (Harvard University)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

66

5.Pulitzerprisvinnare

47 (Harvard University)

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

47

6.antal fältmedaljer

5 (Harvard University)

Fieldsmedaljen, en internationell medalj för enastående upptäckter i matematik, är ett pris som delas ut till två, tre, eller fyra matematiker under 40 år vid varje internationell kongress arrangerad av den internationella matematikorganisationen International Mathematical Union (IMU), en kongress som äger rum vart fjärde år. Källa: IMU:s hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

5

relevant

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

44323$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Walter Cronkite School

9720$

2.terminsavgift per år för internationella studenter

44323$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Walter Cronkite School

22319$

3.bidrag per elev och år

40000$ (Harvard University)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

40000$

4.ökning av terminsavgift

3.5%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

School of Computer Science

1.79%

5.genomsnittligt ekonomiskt stöd

182$ million (Harvard University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

182$ million

relevant

Övrigt

1.U.S. News ranking

3 (Harvard University)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2018.

Bäst

MIT Whitaker College

1

2.ARWU ranking

1 (Harvard University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

1

3.Forbes ranking

8 (Harvard University)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2018

Bäst

School of Humanities and Sciences

1

4.position i Times Higher Educations ranking

4 (Harvard University)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

School of Humanities and Sciences

2

5.antal partneruniversitet

176 (Harvard University)

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Nicholas School

300

Topp 10 Universitet och högskolor

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.