53poäng

Harvard Law School

vs

Harvard Law School recension: 58 egenskaper och höjdpunkter

Harvard Law School
Harvard Law School
53
poäng

Varför är Harvard Law School bättre än genomsnittet?

 • Antal sökande
  5510vs4008.55
 • Antal museum
  3vs1.67
 • Procent kvinnliga studenter
  49%vs46.77%
 • Inskrivna studenter
  1800vs920.45
 • Genomsnittligt SAT-poäng i matematik
  750vs707.73
 • Bibliotekets samling
  17000000vs12566889.64
 • Ökning av terminsavgift
  3.1%vs3.23%
 • Sovsalskapacitet
  13815vs8722.73

Viktiga uppgifter och ranking

Allmän information

1.akademisk personal

122

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

Columbia Law School

299

2.examinerade anställda efter 3 månader

96.3

Andelen av den senaste årskullen som hade hittat ett arbete eller accepterat ett jobberbjudande inom tre månader efter examen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Cornell Law School

98

3.fritidsaktiviteter

440 (Harvard University)

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Cornell Law School

1019

4.etablerat år

1817

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

1817

5.procent av budgeten som spenderas på forskning

19% (Harvard University)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Boston School of Law

48.8%

6.begåvning

32$ billion (Harvard University)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

32$ billion

Antagning

1.antal sökande

5510

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

Columbia Law School

6592

2.grundutbildningsstudenter

6700 (Harvard University)

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

6700

3.procent kvinnliga studenter

49%

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Industrial and Labor Relations

59%

4.inskrivna studenter

1800

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

1800

5.genomsnittligt SAT-poäng i matematik

750 (Harvard University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

750

6.antagningsfrekvens

15.6%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Duke School of Law

4%

Anläggningar

1.antal museum

3 (Harvard University)

Källa: Wikipedia, 2019; stadens officiella hemsida, 2019.

Bäst

Harvard Law School

3

2.bibliotekets samling

17000000 (Harvard University)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale Law School

25850000

3.Har ett museum
Harvard Law School

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

4.sovsalskapacitet

13815 (Harvard University)

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

13815

5.idrottsanläggningar

19 (Harvard University)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Cornell Law School

29

6.kostnader för kost och logi

13630$ (Harvard University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Sandra Day O'Connor College

11436$

Utmärkelser

1.antal fältmedaljer

5 (Harvard University)

Fieldsmedaljen, en internationell medalj för enastående upptäckter i matematik, är ett pris som delas ut till två, tre, eller fyra matematiker under 40 år vid varje internationell kongress arrangerad av den internationella matematikorganisationen International Mathematical Union (IMU), en kongress som äger rum vart fjärde år. Källa: IMU:s hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

5

2.Är medlem i Ivy League
Harvard Law School

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

3.Nobelpristagaralumni

67 (Harvard University)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

67

4.Nobelpristagarpersonal

66 (Harvard University)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

66

5.Pulitzerprisvinnare

47 (Harvard University)

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2019.

Bäst

Yale Law School

56

6.Turing Awardvinnare

11 (Harvard University)

Turingpriset delas ut årligen av Association for Computing Machinery (ACM) till en person för insatser av teknisk natur som bidragit till datorindustrin. Turingpriset är erkänt som den högsta utmärkelsen inom datavetenskap och räknas som datavetenskapens nobelpris. Källa: ACM AM Turings hemsida, den 2019.

Bäst

Stanford School of Law

28

Avgifter & finansiellt stöd

1.ökning av terminsavgift

3.1%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Case School of Law

1.8%

2.genomsnittligt ekonomiskt stöd

182$ million (Harvard University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Cornell Law School

245$ million

3.bidrag per elev och år

40000$ (Harvard University)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

40000$

4.terminsavgifter per år

54800$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Industrial and Labor Relations

22565$

5.terminsavgift per år för internationella studenter

54800$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Industrial and Labor Relations

22565$

Övrigt

1.U.S. News ranking

3 (Harvard University)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

3

2.ARWU ranking

1 (Harvard University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

1

3.Forbes ranking

8 (Harvard University)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2019

Bäst

Stanford School of Law

1

4.position i Times Higher Educations ranking

4 (Harvard University)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

Stanford School of Law

2

5.antal partneruniversitet

176 (Harvard University)

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Duke School of Law

300

Topp 10 juridiska fakulteter

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.