53poäng

Harvard Law School

32poäng

Yale Law School

Harvard Law School
Vinnare i jämförelsen
Yale Law School
vs
vs

51 egenskaper som jämförs

Harvard Law School vs Yale Law School

Harvard Law School
Yale Law School
53
poäng
Harvard Law School
32
poäng
Yale Law School

Varför är Harvard Law School bättre än Yale Law School?

 • 2826 fler sökande
  ?

  5510vs2684
 • 1150 fler inskrivna studenter
  ?

  1800vs650
 • 0.96% lägre ökning av undervisningsavgiften
  ?

  3.1%vs3.13%
 • 8063 högre andel bostäder
  ?

  13815vs5752
 • 4 bättre placering i US News rangordning av världens universitet
  ?

  3vs7
 • 10 bättre placering i ARWU:s universitetsrankning
  ?

  1vs11
 • 0.5 högre sammansatt genomsnittspoäng på ACT-provet
  ?

  33.5vs33
 • 5 högre genomsnittspoäng på SAT-provet
  ?

  1500vs1495

Varför är Yale Law School bättre än Harvard Law School?

 • 8 mer akademisk personal
  ?

  130vs122
 • 9% större andel av budgeten går till forskning
  ?

  28%vs19%
 • 8850000 större bibliotek
  ?

  25850000vs17000000
 • 8 fler idrottsanläggningar
  ?

  27vs19
 • 6.4% lägre andel antagna
  ?

  9.2%vs15.6%
 • 18.4% fler internationella heltidsstudenter
  ?

  29.4%vs11%
 • 4 bättre placering i Forbes rangordning av amerikanska högskolor
  ?

  4vs8
 • 630$ lägre kostnader för mat och boende
  ?

  13 000.00$vs13630$

Allmän information

1.akademisk personal

122

130

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
2.procent av budgeten som spenderas på forskning
Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.begåvning

32$ billion (Harvard University)

20.8$ billion (Yale University)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2020.
4.fritidsaktiviteter
Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.etablerat år

1817

1824

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
6.förhållande elever till personal

14:1

8.5:1

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Antagning

1.antal sökande

5510

2684

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
2.inskrivna studenter

1800

650

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.genomsnittligt SAT-poäng i matematik
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.antagningsfrekvens

15.6%

9.2%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.inskrivna internationella studenter

11%

29.4%

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.bibliotekets samling

25850000 (Yale University)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.Har ett museum
Harvard Law School (Harvard University)
Yale Law School (Yale University)
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.sovsalskapacitet
Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.idrottsanläggningar
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.antal museum
Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020.
6.kostnader för kost och logi

13 630.00$ (Harvard University)

13 000.00$ (Yale University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Utmärkelser

1.Är medlem i Ivy League
Harvard Law School (Harvard University)
Yale Law School (Yale University)
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.Turing Awardvinnare
Turingpriset delas ut årligen av Association for Computing Machinery (ACM) till en person för insatser av teknisk natur som bidragit till datorindustrin. Turingpriset är erkänt som den högsta utmärkelsen inom datavetenskap och räknas som datavetenskapens nobelpris. Källa: ACM AM Turings hemsida, den 2020.
3.Nobelpristagaralumni
Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
4.Nobelpristagarpersonal
Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
5.Pulitzerprisvinnare
Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2020.
6.Rhodesforskare
Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.ökning av terminsavgift

3.1%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.genomsnittligt ekonomiskt stöd

182$ million (Harvard University)

120$ million (Yale University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.bidrag per elev och år

40 000.00$ (Harvard University)

38 170.00$ (Yale University)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.terminsavgifter per år

54 800.00$

53 950.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.terminsavgift per år för internationella studenter

54 800.00$

53 950.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Övrigt

1.U.S. News ranking
US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2020.
2.ARWU ranking
Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.
3.Forbes ranking
Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2020
4.position i Times Higher Educations ranking
The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.
5.antal partneruniversitet
Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Vilka är de bästa juridiska fakulteter?

Visa allt
This page is currently only available in English.