60poäng

Harvard School of Public Health

35poäng

Johns Hopkins Bloomberg School

Harvard School of Public Health
Vinnare i jämförelsen
Johns Hopkins Bloomberg School
vs
vs

46 egenskaper som jämförs

Harvard School of Public Health vs Johns Hopkins Bloomberg School

Harvard School of Public Health
Johns Hopkins Bloomberg School
60
poäng
Harvard School of Public Health
35
poäng
Johns Hopkins Bloomberg School

Varför är Harvard School of Public Health bättre än Johns Hopkins Bloomberg School?

 • 2161 fler sökande
  ?

  5435vs3274
 • 45.9% lägre andel antagna
  ?

  4.1%vs50%
 • 3 högre position i QS-rankingen avseende arbetsgivarens rykte
  ?

  1vs4
 • 35 högre genomsnittspoäng på matematik-delen av SAT-provet
  ?

  750vs715
 • 9448000 större bibliotek
  ?

  17000000vs7552000
 • 50% lägre ökning av undervisningsavgiften
  ?

  3.5%vs7%
 • 11146 högre andel bostäder
  ?

  13815vs2669
 • 13 bättre placering i US News rangordning av världens universitet
  ?

  3vs16

Varför är Johns Hopkins Bloomberg School bättre än Harvard School of Public Health?

 • 147 mer akademisk personal
  ?

  619vs472
 • 20 fler fritidsaktiviteter erbjuds
  ?

  460vs440
 • 1.42% mindre kriminalitet på campus
  ?

  0.13%vs1.55%
 • 1 fler museum
  ?

  4vs3
 • 240$ lägre kostnader för mat och boende
  ?

  13 390.00$vs13630$
 • 982 fler forskarstuderande
  ?

  2164vs1182
 • 47400 större alumninätverk
  ?

  50000vs2600
 • 300 fler studenter som deltar i internationella utbytesprogram
  ?

  500vs200

Allmän information

1.etablerat år

1913

1916

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.akademisk personal

472

619

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
3.begåvning

32$ billion (Harvard University)

2.59$ billion (Johns Hopkins University)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2020.
4.fritidsaktiviteter
Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.brottsfrekvens campus
Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.förhållande elever till personal
Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Antagning

1.antal sökande

5435

3274

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
2.inskrivna studenter

1182

2164

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.inskrivna internationella studenter

34%

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.genomsnittligt SAT-poäng i matematik
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.genomsnittlig antagning SAT-poäng
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.bibliotekets samling
Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.Har ett museum
Harvard School of Public Health (Harvard University)
Johns Hopkins Bloomberg School (Johns Hopkins University)
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.sovsalskapacitet
Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.idrottsanläggningar
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020.
6.kostnader för kost och logi

13 630.00$ (Harvard University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Utmärkelser

1.position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

1

4

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.
2.Är medlem i Ivy League
Harvard School of Public Health (Harvard University)
Johns Hopkins Bloomberg School (Johns Hopkins University)
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

1

4

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.
4.Nobelpristagaralumni
Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
5.Nobelpristagarpersonal
Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
6.Pulitzerprisvinnare
Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.bidrag per elev och år

40 000.00$ (Harvard University)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.ökning av terminsavgift
Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.genomsnittligt ekonomiskt stöd

182$ million (Harvard University)

20.69$ million (Johns Hopkins University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.terminsavgifter per år

42 350.00$

51 516.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.terminsavgift per år för internationella studenter

42 350.00$

51 516.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Övrigt

1.U.S. News ranking
US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2020.
Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.
Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2020
4.position i Times Higher Educations ranking
The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Vilka är de bästa medicinska skolor?

Visa allt
This page is currently only available in English.