100poäng

Harvard University

72poäng

University of Oxford

Harvard University
Vinnare i jämförelsen
University of Oxford
vs
vs

34 egenskaper som jämförs

Harvard University vs University of Oxford

Harvard University
University of Oxford

Varför är Harvard University bättre än University of Oxford?

 • 367 fler fritidsaktiviteter erbjuds
  ?

  440vs73
 • 11% lägre andel antagna
  ?

  6%vs17%
 • 143000 större alumninätverk
  ?

  323000vs180000
 • 2 bättre placering i US News rangordning av världens universitet
  ?

  3vs5
 • 1 875.00$ lägre kostnader för mat och boende
  ?

  13 630.00$vs15505$
 • 52 fler starkt citerade forskare
  ?

  83vs31
 • 6000000 större bibliotek
  ?

  17000000vs11000000
 • 480 mer akademisk personal
  ?

  2107vs1627

Varför är University of Oxford bättre än Harvard University?

 • 25 977.00$ lägre undervisningsavgift
  ?

  13 989.00$vs39966$
 • 2 högre position på Times Higher Education ranking
  ?

  2vs4
 • 4% fler internationella heltidsstudenter
  ?

  24%vs20%
 • 8 373.00$ lägre undervisningsavgift för internationella heltidsstudenter
  ?

  31 593.00$vs39966$
 • 689 fler inskrivna studenter
  ?

  21689vs21000
 • 21% större andel av budgeten går till forskning
  ?

  40%vs19%
 • 5132 mer studenter på grundnivå
  ?

  11832vs6700
 • 4 fler Oscarsvinnare
  ?

  5vs1

Allmän information

1.fritidsaktiviteter

440

73

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.alumninätverk

323000

180000

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.citerade forskare

83

31

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2020.
4.akademisk personal

2107

1627

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
5.begåvning

32$ billion

5.73$ billion

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2020.
6.antal partneruniversitet

176

36

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Antagning

1.antagningsfrekvens

6%

17%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.inskrivna internationella studenter

20%

24%

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.inskrivna studenter

21000

21689

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.grundutbildningsstudenter

6700

11832

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.antal sökande

34216

17200

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
6.doktorander

14500

9857

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

13 630.00$

15 505.00$

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.bibliotekets samling

17000000

11000000

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.Har universitetssovsalar
Harvard University
University of Oxford
Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
4.idrottsanläggningar

19

3

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.medicinska faciliteter

17

4

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
6.Har ett museum
Harvard University
University of Oxford
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Rankning

1.U.S. News ranking

3

5

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2020.
2.position i Times Higher Educations ranking

4

2

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.
3.ARWU ranking

1

10

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.

Utmärkelser

1.Nobelpristagarpersonal

66

33

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
2.Nobelpristagaralumni

67

26

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
3.Pulitzerprisvinnare

47

1

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2020.
4.Turing Awardvinnare

11

3

Turingpriset delas ut årligen av Association for Computing Machinery (ACM) till en person för insatser av teknisk natur som bidragit till datorindustrin. Turingpriset är erkänt som den högsta utmärkelsen inom datavetenskap och räknas som datavetenskapens nobelpris. Källa: ACM AM Turings hemsida, den 2020.
5.antal fältmedaljer

5

3

Fieldsmedaljen, en internationell medalj för enastående upptäckter i matematik, är ett pris som delas ut till två, tre, eller fyra matematiker under 40 år vid varje internationell kongress arrangerad av den internationella matematikorganisationen International Mathematical Union (IMU), en kongress som äger rum vart fjärde år. Källa: IMU:s hemsida, den 2020.
6.Academy Awardvinnare

1

5

Academy Awards, numera officiellt känd som Oscarsgalan, är en rad årliga utmärkelser som delas ut för excellens inom filmskapande. Källa: Wikipedia, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

39 966.00$

13 989.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.terminsavgift per år för internationella studenter

39 966.00$

31 593.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.bidrag per elev och år

40 000.00$

12 357.00$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Vilka är de bästa universitet?

Visa allt
This page is currently only available in English.