Harvard UniversityYale University
Topp 1%141 poäng
Topp 1%
Topp 17%117 poäng
Topp 17%
vs
1.Etablerat år
2.ARWU ranking
3.Terminsavgifter per år
4.Begåvning
5.Akademisk personal
6.Antagningsfrekvens
Viktiga uppgifter och ranking
Etablerat år
Antal universitet
LågMediumHög
Topp 42%
5 universitet
1629 - 1705
NaN%% av alla universitetJa
Nej

Harvard University vs Yale University: 54 fakta i jämförelse

1. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
39966$
Aarhus University: 0$
42300$

2. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
39966$
Weizmann Institute of Science: 0$
42300$

3. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
1636
University of Oxford: 1096
1701

4. antal partneruniversitet

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
176
University of Rome La Sapienza: 914
12

5. kostnader för kost och logi

Kostnaderna för mat och boende i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
13630$
Bauman Moscow State Technical University: 0$
13000$

6. US News ranking

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2017.
3
MIT: 1
7

7. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
2107
University of British Columbia: 10186
4140

8. Nobelpristagarpersonal

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2017.
66
Harvard University: 66
9

9. bibliotekets samling

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
17000000
Australian National University: 65500000
25850000

10. position i Times Higher Educations ranking

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.
4
California Institute of Technology: 1
11

11. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
21000
University of Rome La Sapienza: 128963
11906

12. ARWU ranking

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2017.
1
Harvard University: 1
11

13. Nobelpristagaralumni

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2017.
67
University of Cambridge: 78
16

14. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
6%
Aarhus University: 3.3%
7.1%

15. medicinska faciliteter

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
17
University of California, San Francisco: 34
9

16. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
14500
University of Barcelona: 36036
6501

17. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
51%
United Arab Emirates University: 75.7%
50%

18. idrottsanläggningar

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
19
Texas A&M University: 30
27

19. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
6700
University of Rome La Sapienza: 108648
5379

20. genomsnittlig antagning SAT-poäng

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
1500
Vanderbilt University: 2180
1495

21. fritidsaktiviteter

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
440
Pennsylvania State University: 1200
438

22. inskrivna internationella studenter

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
20%
London School of Economics: 52%
18%

23. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman av stipendier och ekonomiskt stöd som tilldelats en elev. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
40000$
Dartmouth College: 61398$
38170$

24. begåvning

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2017.
32$ billion
Harvard University: 32$ billion
20.8$ billion

25. procent asiatiska studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
15.2%
Waseda University: 86.5%
16%

26. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
49%
Tokyo Institute of Technology: 86%
50%

27. campusstorlek

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
20.54km²
Saint-Petersburg State University: 200km²
3.39km²

28. studentkårer

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
400
Arizona State University: 1100
400

29. förhållande elever till personal

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
7:1
California Institute of Technology: 3:1
6:1

30. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
323000
University of Illinois at Chicago: 600000
168987

31. procent svarta studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
6.1%
University of Cape Town: 63%
6%

32. sovsalskapacitet

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
13815
University of California, Los Angeles: 25147
5752

33. Har universitetssovsalar

Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
Harvard University
Yale University
80% har det

34. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
34216
University of Indonesia: 100000
28977

35. Har ett museum

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
Harvard University
Yale University
78% har det

Topp 10 universitet

Lägg till ett objekt till jämförelse
  • Harvard University
  • Yale University
Jämför
This page is currently only available in English.