87poäng

Indien

100poäng

Japan

Indien
Japan
Vinnare i jämförelsen
vs
vs

53 egenskaper som jämförs

Indien vs Japan

Indien
Japan

Hur skiljer sig Indien från Japan?

 • 9.3% lägre grad av vuxenfetma
  ?

  3.9%vs4.3%
 • 8.57% högre utbildningskostnadern
  ?

  3.8% of GDPvs3.5% of GDP
 • 1224.84million fler invånare
  ?

  1351.15 miljonervs126.317 miljoner
 • 70.03% lägre stadsskuld
  ?

  71.2% of GDPvs237.6% of GDP
 • 48% mer jordbruksmark
  ?

  60.5%vs12.5%
 • 3.94x högre äkta BNP-tillväxttakt
  ?

  6.7%vs1.7%
 • 74.152x mer återhämtade COVID-19 patienter
  8,759,969vs118135
 • 20.3 years lägre medianålder hos den kvinnliga populationen
  ?

  28.9 yearsvs49.2 years

Hur skiljer sig Japan från Indien?

 • Har allmän sjukförsäkring
  ?
 • 2.97x mer skog
  ?

  68.5%vs23.1%
 • 16.4 years längre förväntad livslängd vid födseln
  ?

  85.5 yearsvs69.1 years
 • 37 081.00$ högre BNP per capita
  ?

  45 565.00$vs8484$
 • 18.5 years längre förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
  ?

  89 yearsvs70.5 years
 • 5.6% lägre arbetslöshet
  ?

  2.9%vs8.5%
 • 98.508% färre bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
  ?

  139,491vs9351224
 • 64.36% lägre ungdomsarbetslöshet
  ?

  3.6%vs10.1%

COVID-19-statistik

1.bekräftade fall av COVID-19 (totalt)

9,351,224

139,491

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.
2.COVID-19 nya fall (totalt)

0

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.
3.COVID-19 patienter återhämtade sig

8,759,969

118,135

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
4.dödsfall av COVID-19 (totalt)

136,238

2,051

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.
5.COVID-19 nya dödsfall

0

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Antalet nya dödsfall som orsakats av COVID-19 (coronavirus), enligt den senaste officiella statusrapporten från Världshälsoorganisationen.
6.COVID-19 fall per 1 miljon invånare

6,749

1,104

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020

Geografi

1.skog

23.1%

68.5%

Procentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
2.jordbruksmark

60.5%

12.5%

Procentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
3.kustlinje

7 000 km

29 751 km

Den totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
4.totalt vattenområde

314 070 km²

13 430 km²

Landets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.
5.totalt landområde

2 973 193 km²

364 485 km²

Landets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².
6.total area

3 287 263 km²

377 915 km²

Det kan vara trevligt att bo i en stor stad, då ett större område kan erbjuda fler alternativ för boende och besökare.

Demografi

1.total förväntad livslängd vid födseln

69.1 years

85.5 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
2.förväntad livslängd vid födseln för kvinnor

70.5 years

89 years

Den genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.
3.befolkning

1351.15 miljoner

126.32 miljoner

Städer med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.
4.befolkningstäthet

411 personer/km²

334 personer/km²

Befolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.
5.förväntat livslängd vid födseln för män

67.8 years

82.2 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning
6.den kvinnliga populationens medianålder

28.9 years

49.2 years

I allmänhet anses en lägre medianålder vara bättre eftersom en yngre befolkning är friskare. Däremot så drabbas länder med en extremt låg medianålder ofta av socioekonomiska problem, särskilt fattigdom.

Ekonomi

1.BNP per capita

8 484.00$

45 565.00$

BNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
2.arbetslöshetsfrekvens

8.5%

2.9%

Låg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
3.Ungdomsarbetslöshet

10.1%

3.6%

Antalet unga människor mellan 15-24 års ålder som är arbetslösa under ett visst år. Ungdomsarbetslösheten beräknas som en procentsats av den totala ungdomsarbetsstyrkan.
4.utbildningskostnader

3.8% of GDP

3.5% of GDP

De totala offentliga utbildningskostnaderna. Offentliga utgifter kring utbildning inkluderar direkta kostnader för skolor, universitet och andra lärosäten samt offentliga sidoverksamheter relaterade till utbildning.
5.stadsskuld

71.2% of GDP

237.6% of GDP

Stadsskulden är summan av myndigheternas lån från utlånare inom landet.
6.sjukvårdskostnader

3.66% of GDP

10.93% of GDP

De totala offentliga och privata sjukvårdskostnaderna relaterade till medicinska och sjukvårdande tjänster.

Infrastruktur

1.elektrifieringsgrad

84.5%

100%

Andelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.
2.procentandelen av internetanvändare

29.5%

92%

Procentandelen av landets befolkning som använder internet.
3.järnvägsnät

68 525km

27 311km

Landets järnvägsnäts totala längd
4.Vägnät

4 699 024 km

1 218 772 km

Den totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.
5.antal flygplatser

346

175

Närvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.
6.inre vattenvägar

14 500 km

1 770 km

Den totala längden på farbara inre vattenvägar.

Livskvalitet

1.har allmän sjukförsäkring
Indien
Japan
Allmän sjukvård är lättare att ha råd med för genomsnittsinvånaren och är vanligtvis garanterad för alla. Källa: stadens officiella hemsida, 2020.
2.Vuxenfetma

3.9%

4.3%

Procentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.
3.befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor

94.1%

100%

Procentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
4.sjukhussängar per 1000 invånare

0.7

13.4

Städer med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: , 2020.
5.läkare per 1 000 människor

0.78/1000

2.41/1000

Antalet läkare (allmänläkare eller specialistläkare) per 1 000 människor. Enligt Världshälsoorganisationen så bör det finnas över 2,3 sjukvårdsarbetare per 1 000 människor för att täcka de grundläggande sjukvårdsbehoven.
6.Förväntad skolgång

12 years

15 years

Den förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.

Vilka är de bästa länder?

Visa allt
This page is currently only available in English.