44poäng

Johns Hopkins Bloomberg School

vs

Johns Hopkins Bloomberg School recension: 52 egenskaper och höjdpunkter

Johns Hopkins Bloomberg School
Johns Hopkins Bloomberg School
44
poäng

Varför är Johns Hopkins Bloomberg School bättre än genomsnittet?

 • Antal sökande
  3274vs3178
 • ARWU ranking
  17vs35.29
 • U.S. News ranking
  16vs38.55
 • Antal museum
  4vs2
 • Genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande
  690vs686.29
 • Genomsnittligt SAT-poäng i matematik
  715vs707.1
 • Procent asiatiska studenter
  18.8%vs16.5%
 • Procent svarta studenter
  5.5%vs5.2%

Viktiga uppgifter och ranking

Allmän information

1.etablerat år

1916

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Medical School

1782

2.akademisk personal

619

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

Harvard Medical School

8924

3.begåvning

2.59$ billion (Johns Hopkins University)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

32$ billion

4.förhållande elever till personal

13:1 (Johns Hopkins University)

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Weill Cornell College

0.16:1

5.alumninätverk

50000

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Johns Hopkins Bloomberg School

50000

6.fritidsaktiviteter

460 (Johns Hopkins University)

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Weill Cornell Graduate School

1019

Antagning

1.antal sökande

3274

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

NYU School of Medicine

8835

2.doktorander

2164

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Johns Hopkins Bloomberg School

2164

3.antagningsfrekvens

50%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Weill Cornell College

1.7%

4.genomsnittlig antagning SAT-poäng

1405 (Johns Hopkins University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Boston School of Public Health

2016

5.genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande

690 (Johns Hopkins University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

750

6.genomsnittligt SAT-poäng i matematik

715 (Johns Hopkins University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

750

Anläggningar

1.antal museum

4 (Johns Hopkins University)

Källa: Wikipedia, 2019; stadens officiella hemsida, 2019.

Bäst

Johns Hopkins Bloomberg School

4

2.Har ett museum
Johns Hopkins Bloomberg School

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

3.sovsalskapacitet

2669 (Johns Hopkins University)

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

13815

4.campusstorlek

0.57km² (Johns Hopkins University)

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Duke School of Nursing

34.8km²

5.bibliotekets samling

7552000 (Johns Hopkins University)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale School of Public Health

25850000

6.kostnader för kost och logi

13390$ (Johns Hopkins University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Health Solutions

11436$

Utmärkelser

1.Är medlem i Ivy League
Johns Hopkins Bloomberg School

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Till exempel

Harvard School of Public Health

2.Nobelpristagaralumni

15 (Johns Hopkins University)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

67

3.Nobelpristagarpersonal

21 (Johns Hopkins University)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

66

4.patentansökningar

131

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Nursing and Health Innovation

99100

5.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

4

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

1

6.position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

4

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

1

Avgifter & finansiellt stöd

1.bidrag per elev och år

29595$ (Johns Hopkins University)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Stanford School of Medicine

44000$

2.ökning av terminsavgift

7% (Johns Hopkins University)

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Health Solutions

2.9%

3.terminsavgifter per år

51516$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Health Solutions

5716$

4.genomsnittligt ekonomiskt stöd

20.69$ million (Johns Hopkins University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Weill Cornell Graduate School

245$ million

5.terminsavgift per år för internationella studenter

51516$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Nursing and Health Innovation

22977$

Övrigt

1.ARWU ranking

17 (Johns Hopkins University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

1

2.U.S. News ranking

16 (Johns Hopkins University)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2019.

Bäst

Harvard School of Public Health

3

3.Forbes ranking

46 (Johns Hopkins University)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2019

Bäst

Stanford School of Medicine

1

4.position i Times Higher Educations ranking

16 (Johns Hopkins University)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

Stanford School of Medicine

2

Topp 10 medicinska skolor

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.