Kellogg School of Management
Topp 24%52 poäng
Topp 24%
Viktiga uppgifter och ranking

Kellogg School of Management: 58 fakta och höjdpunkter

1. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
1908
Wharton School: 1881

2. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
143
Foster School: 1000

3. examinerade anställda efter 3 månader

Andelen av den senaste årskullen som hade hittat ett arbete eller accepterat ett jobberbjudande inom tre månader efter examen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
90
Tuck School of Business: 98

4. förhållande elever till personal

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
7:1(Northwestern University)
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 3.72:1

5. Har ett museum

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
Kellogg School of Management(Northwestern University)
83% har det

6. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
5564
Fisher College of Business: 28675

7. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
1161
W. P. Carey School: 10100

8. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
1161
UQ Business School: 5840

9. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
0
W. P. Carey School: 8300

10. inskrivna internationella studenter

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
36%
Judge Business School: 95%

11. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
36%
Cornell School of Hotel Administration: 50%

12. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
64%
Saïd Business School: 73%

13. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
23%
Ross School of Business: 5%

14. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
55000
Leonard N. Stern School: 100000

15. Ekonom MBA-ranking

Skolan har en högre ranking på heltidsekonomernas MBA (Master of Business Administration) ranking. Källa: The Economist 2017
23
Booth School of Business: 1

16. snittlön

Källa: Wikipedia, 2017; stadens officiella statistik, 2017.
161269$
Graduate School of Business: 194645$

17. valuta för pengarna

Beräknad utifrån lönen idag, utbildningens längd, avgifter och andra kostnader, inklusive förlorad inkomst under MBA. Källa: Financial Times, den 2017.
81$
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 112$

18. begåvning

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2017.
0.87$ billion
Ross School of Business: 8.46$ billion

19. patentansökningar

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
128
Foster School: 168000

20. position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2017.
31
Harvard Business School: 1

21. position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2017.
31
Harvard Business School: 1

22. ökning av terminsavgift

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
4.9%
H. John Heinz III College: 1.79%

23. citerade forskare

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2017.
0
Wharton School: 18

24. procent asiatiska studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
20%(Northwestern University)
Melbourne Business School: 42%

25. procent svarta studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
8%(Northwestern University)
Fuqua School of Business: 10%
Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.