De bästa 10 tangentbordsstyrare i jämförelse

Vilka tangentbordsstyrare är bäst år 2020?

Bästa tangentbordsstyrare år 2020 (1 - 5)
Jämför tangentbordsstyrare
Vinnare i jämförelsen
Jämför tangentbordsstyrare
Vinnare i jämförelsen
Akai Professional MPK 49
Vinnare i jämförelsen
Novation Impulse 61
Vinnare i jämförelsen
Novation Impulse 49
Vinnare i jämförelsen
Akai Professional MPK 25
Vinnare i jämförelsen
Novation Impulse 25
Vinnare i jämförelsen
M-Audio Axiom Air 61
Vinnare i jämförelsen
Akai Professional Max 49
Vinnare i jämförelsen
Novation Launchkey 61
Vinnare i jämförelsen
Novation Launchkey 49
Vinnare i jämförelsen
Arturia KeyLab 61
Bild
Akai Professional MPK 49
100poäng
Novation Impulse 61
99poäng
Novation Impulse 49
97poäng
Akai Professional MPK 25
94poäng
Novation Impulse 25
92poäng
M-Audio Axiom Air 61
92poäng
Akai Professional Max 49
87poäng
Novation Launchkey 61
84poäng
Novation Launchkey 49
84poäng
Arturia KeyLab 61
84poäng
Bästa pris
Bästa pris
Sammanfattning
Sammanfattning
 • Design (79)
 • Kontroller & knappar (100)
 • Knappar & trumplattor (78)
 • Portar (80)
 • Egenskaper (57)
 • Design (59)
 • Kontroller & knappar (90)
 • Knappar & trumplattor (62)
 • Portar (80)
 • Egenskaper (57)
 • Design (71)
 • Kontroller & knappar (90)
 • Knappar & trumplattor (59)
 • Portar (80)
 • Egenskaper (71)
 • Design (78)
 • Kontroller & knappar (93)
 • Knappar & trumplattor (72)
 • Portar (80)
 • Egenskaper (57)
 • Design (78)
 • Kontroller & knappar (88)
 • Knappar & trumplattor (53)
 • Portar (80)
 • Egenskaper (71)
 • Design (49)
 • Kontroller & knappar (90)
 • Knappar & trumplattor (81)
 • Portar (60)
 • Egenskaper (63)
 • Design (76)
 • Kontroller & knappar (88)
 • Knappar & trumplattor (63)
 • Portar (80)
 • Egenskaper (71)
 • Design (76)
 • Kontroller & knappar (77)
 • Knappar & trumplattor (51)
 • Portar (20)
 • Egenskaper (100)
 • Design (79)
 • Kontroller & knappar (77)
 • Knappar & trumplattor (51)
 • Portar (20)
 • Egenskaper (100)
 • Design (75)
 • Kontroller & knappar (82)
 • Knappar & trumplattor (100)
 • Portar (60)
 • Egenskaper (57)
Fördelar
Fördelar
 • Har taktändringskontroll
 • Har en bankväljarknapp
 • Har taktändringskontroll
 • Fler tangenter
 • Har taktändringskontroll
 • Har taktändringskontroll
 • Har en bankväljarknapp
 • Har taktändringskontroll
 • Har en bankväljarknapp
 • Fler tangenter
 • Har en bankväljarknapp
 • Har Plug n Play funktion
 • Har Plug n Play funktion
 • Har hastighetskänsliga tangenter
 • Har en bankväljarknapp
 • Fler tangenter
Nackdelar
Nackdelar
 • Trumplattor
 • Har överföringsknapp
 • Trumplattor
 • Enheten är mappbar
 • Trumplattor
 • Enheten är mappbar
 • Totala tangenter
 • Trumplattor
 • Har överföringsknapp
 • Trumplattor
 • Totala tangenter
 • Enheten är mappbar
 • Trumplattor
 • Har en ingång/kontakt för fotpedal
 • Har LED-knappar med bakgrundsbelysning
 • Trumplattor
 • Har överföringsknapp
 • Har en MIDI-utport
 • Har semivägda tangenter
 • Har en ingång/kontakt för expressionspedal
 • Har en MIDI-inport
 • Har en MIDI-utport
 • Har semivägda tangenter
 • Har en ingång/kontakt för expressionspedal
 • Har en MIDI-inport
 • Har en ingång/kontakt för fotpedal
Design
Har LED-knappar med bakgrundsbelysningKnappen lyser när man trycker på den, vilket resulterar i bättre synlighet för användaren.
Har LED-knappar med bakgrundsbelysningKnappen lyser när man trycker på den, vilket resulterar i bättre synlighet för användaren.
Har en displayEnheten har en elektronisk display för att presentera information för användaren.
Har en displayEnheten har en elektronisk display för att presentera information för användaren.
Totalt betyg för "Design"
Totalt betyg för "Design"
Kontroller & knappar
Har en bankväljarknappKnappen används för att välja oberoende banker av kontinuerliga styrenheter. På ett effektivt sätt låter denna funktion dig styra mer oberoende parametrar med rattar, reglar och knappar. Bankväljarknappen används för att växla mellan de tillgängliga bankerna.
Har en bankväljarknappKnappen används för att välja oberoende banker av kontinuerliga styrenheter. På ett effektivt sätt låter denna funktion dig styra mer oberoende parametrar med rattar, reglar och knappar. Bankväljarknappen används för att växla mellan de tillgängliga bankerna.
Har oktavknapparOktavknappar används för att växla tangentbordet uppåt eller nedåt i ett oktavsteg. Detta ger ett ökat utbud av tangentbordet i bägge riktningar vilket gör att du kan spela noter som ligger utanför det antal tangenter som finns tillgängliga.
Har oktavknapparOktavknappar används för att växla tangentbordet uppåt eller nedåt i ett oktavsteg. Detta ger ett ökat utbud av tangentbordet i bägge riktningar vilket gör att du kan spela noter som ligger utanför det antal tangenter som finns tillgängliga.
Har taktändringskontrollEn funktion på vissa MIDI-enheter som gör det möjligt att justera tempot i realtid baserat på en extern ingång eller genom att "slå" på en knapp på själva enheten. Det används för att ge musiker flexibiliteten att spela i valfritt tempo baserat på deras musikaliska tanke.
Har taktändringskontrollEn funktion på vissa MIDI-enheter som gör det möjligt att justera tempot i realtid baserat på en extern ingång eller genom att "slå" på en knapp på själva enheten. Det används för att ge musiker flexibiliteten att spela i valfritt tempo baserat på deras musikaliska tanke.
Har en transportkontrollsdelTransportkontrollerna används för att kontrollera uppspelningen, ange positionen för spelhuvudet, starta inspelning, aktivera regionscykeln eller för att flytta till projektets början eller slut.
Har en transportkontrollsdelTransportkontrollerna används för att kontrollera uppspelningen, ange positionen för spelhuvudet, starta inspelning, aktivera regionscykeln eller för att flytta till projektets början eller slut.
Har överföringsknappTransponeringsknappen flyttar automatiskt tangentbordet toner upp eller ner (höjer eller sänker tonhöjden med ett antal halvtoner).
Har överföringsknappTransponeringsknappen flyttar automatiskt tangentbordet toner upp eller ner (höjer eller sänker tonhöjden med ett antal halvtoner).
Totalt betyg för "Kontroller & knappar"
Totalt betyg för "Kontroller & knappar"
Knappar & trumplattor
Har semivägda tangenterLiknar ett viktat actiontangentbord men med mindre motstånd, semi-viktade tangenter är populära med många spelare. Om du inte behöver realistisk pianorespons och även inte bryr dig iom fjäderbelastade synthåtgärder, kanske ett semi-viktat klaviatur skulle passa perfekt för dig.
Har semivägda tangenterLiknar ett viktat actiontangentbord men med mindre motstånd, semi-viktade tangenter är populära med många spelare. Om du inte behöver realistisk pianorespons och även inte bryr dig iom fjäderbelastade synthåtgärder, kanske ett semi-viktat klaviatur skulle passa perfekt för dig.
Har hastighetskänsliga tangenterAnslagskänsliga tangenter är fjäderladdade tangenter som låter högre ju hårdare du trycker in dem. Om du trycker "lätt" på en knapp kommer ljudet att vara tyst, ju hårdare du trycker desto starkare blir ljudet.
Har hastighetskänsliga tangenterAnslagskänsliga tangenter är fjäderladdade tangenter som låter högre ju hårdare du trycker in dem. Om du trycker "lätt" på en knapp kommer ljudet att vara tyst, ju hårdare du trycker desto starkare blir ljudet.
TrumplattorTrumsektionen är perfekt för att göra slingor och prova dig fram med hjälp av dina trumfingerfärdigheter.
TrumplattorTrumsektionen är perfekt för att göra slingor och prova dig fram med hjälp av dina trumfingerfärdigheter.12881281212161616
Totala tangenterMängden tangenter styrenheten har på tangentbordet.
Totala tangenterMängden tangenter styrenheten har på tangentbordet.49614925256149494961
Har anslagskänsliga dynor
Har anslagskänsliga dynor
Totalt betyg för "Knappar & trumplattor"
Totalt betyg för "Knappar & trumplattor"
Portar
Har en ingång/kontakt för expressionspedalSärskilda uttryckspedaler låter dig ha en handsfree-kontroll över tangentbordets volym, vibration med mera.
Har en ingång/kontakt för expressionspedalSärskilda uttryckspedaler låter dig ha en handsfree-kontroll över tangentbordets volym, vibration med mera.
Har en MIDI-inportMIDI-Inport gör att data kan tas emot av en MIDI-kompatibel enhet. Inporten gör att ett MIDI-keyboard kan styras av en extern enhet eller sekvenserare.
Har en MIDI-inportMIDI-Inport gör att data kan tas emot av en MIDI-kompatibel enhet. Inporten gör att ett MIDI-keyboard kan styras av en extern enhet eller sekvenserare.
Har en MIDI-utportMidi-utporten används för dataöverföring.
Har en MIDI-utportMidi-utporten används för dataöverföring.
Har MIDI thru-portDen "thru"-porten sänder en kopia av allt som mottas vid ingångsporten så att data kan vidarebefordras till ett annat instrument i en "daisy chain" anordning. Detta tillåter användaren att ha fler än två MIDI-enheter anslutna som en studio.
Har MIDI thru-portDen "thru"-porten sänder en kopia av allt som mottas vid ingångsporten så att data kan vidarebefordras till ett annat instrument i en "daisy chain" anordning. Detta tillåter användaren att ha fler än två MIDI-enheter anslutna som en studio.
Har en ingång/kontakt för fotpedalNär den trycks in låter fotpedalen alla toner ljuda och "vibrera" fritt. Alla toner som spelas fortsätter att ljuda ända tills pedalen släpps. Detta är perfekt när du behöver en stabil och mottaglig kontroll.
Har en ingång/kontakt för fotpedalNär den trycks in låter fotpedalen alla toner ljuda och "vibrera" fritt. Alla toner som spelas fortsätter att ljuda ända tills pedalen släpps. Detta är perfekt när du behöver en stabil och mottaglig kontroll.
Totalt betyg för "Portar"
Totalt betyg för "Portar"
Egenskaper
Är kompatibel med WindowsDen är kompatibel med PC och bärbara datorer som kör operativsystemet Windows.
Är kompatibel med WindowsDen är kompatibel med PC och bärbara datorer som kör operativsystemet Windows.
Enheten är mappbarAnvändare kan mappa, ställa in och reglera hela MIDI-kontrollen, vilket ger olika funktioner till alla olika knappar, rattar och reglage. Enheten kan också ställas in med hjälp av olika programvaror.
Enheten är mappbarAnvändare kan mappa, ställa in och reglera hela MIDI-kontrollen, vilket ger olika funktioner till alla olika knappar, rattar och reglage. Enheten kan också ställas in med hjälp av olika programvaror.
MIDI-enheten fungerar och kommunicerar via USBEnheter kan kommunicera i båda riktningarna med varandra utan några ytterligare MIDI-gränssnitt. Den största fördelen är att USB-anslutningen kan användas till allt, strömförsörjning, MIDI in och MIDI-ut. Detta innebär att du behöver färre kablar.
MIDI-enheten fungerar och kommunicerar via USBEnheter kan kommunicera i båda riktningarna med varandra utan några ytterligare MIDI-gränssnitt. Den största fördelen är att USB-anslutningen kan användas till allt, strömförsörjning, MIDI in och MIDI-ut. Detta innebär att du behöver färre kablar.
MinnesplatserFler minnesplatser tillåter användare att spara sina förinställda inställningar och ha dem färdiga att använda om och om igen.
MinnesplatserFler minnesplatser tillåter användare att spara sina förinställda inställningar och ha dem färdiga att använda om och om igen.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.128N.A.N.A.N.A.N.A.
Har Plug n Play funktionEnheten är installerad och klar att använda med den medföljande programvaran.
Har Plug n Play funktionEnheten är installerad och klar att använda med den medföljande programvaran.
Totalt betyg för "Egenskaper"
Totalt betyg för "Egenskaper"
This page is currently only available in English.