96poäng

Kina

Kina
vs

Kina recension: 48 egenskaper och höjdpunkter

Kina

Hur skiljer sig Kina från genomsnittet?

 • Total förväntad livslängd vid födseln
  ?

  75.8 yearsvs72.41 years
 • Förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
  ?

  78.1 yearsvs75.01 years
 • Vuxenfetma
  ?

  6.2%vs18.93%
 • Arbetslöshetsfrekvens
  ?

  3.9%vs9.48%
 • Procentandelen av internetanvändare
  ?

  53.2%vs49.73%
 • Befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor
  ?

  95.5%vs88.77%
 • Befolkning
  ?

  1398.72 miljonervs26.31 miljoner
 • Bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
  ?

  85,790vs114,296.005

COVID-19-statistik

1.bekräftade fall av COVID-19 (totalt)

85,790

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.
2.dödsfall av COVID-19 (totalt)

4,634

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.
3.COVID-19 nya fall (totalt)

15

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.
4.COVID-19 patienter återhämtade sig

80,891

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
5.COVID-19 nya dödsfall

0

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020
Antalet nya dödsfall som orsakats av COVID-19 (coronavirus), enligt den senaste officiella statusrapporten från Världshälsoorganisationen.
6.COVID-19 fall per 1 miljon invånare

60

Uppdaterad på Sun Oct 25 2020

Geografi

1.skog

22.3%

Procentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
2.jordbruksmark

54.7%

Procentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
3.kustlinje

14 500 km

Den totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
4.totalt vattenområde

270 550 km²

Landets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.
5.totalt landområde

9 326 410 km²

Landets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².
6.total area

9 596 960 km²

Det kan vara trevligt att bo i en stor stad, då ett större område kan erbjuda fler alternativ för boende och besökare.

Demografi

1.total förväntad livslängd vid födseln

75.8 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
2.förväntad livslängd vid födseln för kvinnor

78.1 years

Den genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.
3.befolkningstäthet

145 personer/km²

Befolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.
4.befolkning

1398.72 miljoner

Städer med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.
5.förväntat livslängd vid födseln för män

73.7 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning
6.den kvinnliga populationens medianålder

38.8 years

I allmänhet anses en lägre medianålder vara bättre eftersom en yngre befolkning är friskare. Däremot så drabbas länder med en extremt låg medianålder ofta av socioekonomiska problem, särskilt fattigdom.

Ekonomi

1.arbetslöshetsfrekvens

3.9%

Låg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
2.BNP per capita

19 520.00$

BNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
3.stadsskuld

47% of GDP

Stadsskulden är summan av myndigheternas lån från utlånare inom landet.
4.sjukvårdskostnader

4.98% of GDP

De totala offentliga och privata sjukvårdskostnaderna relaterade till medicinska och sjukvårdande tjänster.
5.äkta BNP-tillväxttakt

6.9%

Den äkta BNP-tillväxttakten representerar BNP-tillväxten år efter år och beräknas genom att ta hänsyn till prisändringar som orsakats av inflation.
6.inflatationsgrad

1.6%

Inflationsgraden representerar den årliga prisökningen av varor och tjänster, vilket indikerar en minskning utav ett lands valutas köpkraft.

Infrastruktur

1.procentandelen av internetanvändare

53.2%

Procentandelen av landets befolkning som använder internet.
2.elektrifieringsgrad

100%

Andelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.
3.järnvägsnät

131 000km

Landets järnvägsnäts totala längd
4.Vägnät

4 773 500 km

Den totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.
5.inre vattenvägar

110 000 km

Den totala längden på farbara inre vattenvägar.
6.antal flygplatser

507

Närvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.

Livskvalitet

1.Vuxenfetma

6.2%

Procentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.
2.befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor

95.5%

Procentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
3.sjukhussängar per 1000 invånare

4.2

Städer med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: , 2020.
4.läkare per 1 000 människor

1.79/1000

Antalet läkare (allmänläkare eller specialistläkare) per 1 000 människor. Enligt Världshälsoorganisationen så bör det finnas över 2,3 sjukvårdsarbetare per 1 000 människor för att täcka de grundläggande sjukvårdsbehoven.
5.Förväntad skolgång

14 years

Den förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.
6.befolkning under fattigdomsgränsen

3.3%

Procentandelen av landets befolkning som lever under fattigdomsgränsen, såsom rapporterat av officiell statistik.

Vilka är de bästa länder?

Visa allt
This page is currently only available in English.