97poäng

Kina

90poäng

USA

Kina
Vinnare i jämförelsen
USA
vs
vs

48 egenskaper som jämförs

Kina vs USA

Kina
USA

Hur skiljer sig Kina från USA?

 • 0.5% lägre arbetslöshet
  ?

  3.9%vs4.4%
 • 82.87% lägre grad av vuxenfetma
  ?

  6.2%vs36.2%
 • 99.357% färre bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
  ?

  86,501vs13454346
 • 1.3 fler sjukhussängar per 1000 invånare
  ?

  4.2vs2.9
 • 1069.46million fler invånare
  ?

  1398.72 miljonervs329.256 miljoner
 • 40.36% lägre stadsskuld
  ?

  47% of GDPvs78.8% of GDP
 • 10.2% mer jordbruksmark
  ?

  54.7%vs44.5%
 • 3.14x högre äkta BNP-tillväxttakt
  ?

  6.9%vs2.2%

Hur skiljer sig USA från Kina?

 • 49.33% mer skog
  ?

  33.3%vs22.3%
 • 4.3 years längre förväntad livslängd vid födseln
  ?

  80.1 yearsvs75.8 years
 • 4.2 years längre förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
  ?

  82.3 yearsvs78.1 years
 • 43 086.00$ högre BNP per capita
  ?

  62 606.00$vs19520$
 • 43.23% högre procentadel internetanvändare
  ?

  76.2%vs53.2%
 • 3.87% bredare tillgång till förbättrade vattenkällor
  ?

  99.2%vs95.5%
 • 76.83% lägre befolkningstäthet
  ?

  33.6 personer/km²vs145 personer/km²
 • 44.69% fler läkare mer 1 000 människor
  ?

  2.59/1000vs1.79/1000

COVID-19-statistik

1.bekräftade fall av COVID-19 (totalt)

86,501

13,454,346

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.
2.COVID-19 nya fall (totalt)

6

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.
3.COVID-19 patienter återhämtade sig

81,582

7,945,585

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
4.dödsfall av COVID-19 (totalt)

4,634

271,029

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.
5.COVID-19 nya dödsfall

0

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Antalet nya dödsfall som orsakats av COVID-19 (coronavirus), enligt den senaste officiella statusrapporten från Världshälsoorganisationen.
6.COVID-19 fall per 1 miljon invånare

60

40,550

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020

Geografi

1.skog

22.3%

33.3%

Procentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
2.jordbruksmark

54.7%

44.5%

Procentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
3.kustlinje

14 500 km

19 924 km

Den totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
4.totalt vattenområde

270 550 km²

685 924 km²

Landets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.
5.totalt landområde

9 326 410 km²

9 147 593 km²

Landets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².
6.total area

9 596 960 km²

9 833 517 km²

Det kan vara trevligt att bo i en stor stad, då ett större område kan erbjuda fler alternativ för boende och besökare.

Demografi

1.total förväntad livslängd vid födseln

75.8 years

80.1 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
2.förväntad livslängd vid födseln för kvinnor

78.1 years

82.3 years

Den genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.
3.befolkningstäthet

145 personer/km²

33.6 personer/km²

Befolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.
4.befolkning

1398.72 miljoner

329.26 miljoner

Städer med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.
5.förväntat livslängd vid födseln för män

73.7 years

77.8 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning
6.dödstal

8/1000

8.2/1000

dödstalet avser det antal årliga dödsfall per 1 000 personer vid mitten av året.

Ekonomi

1.arbetslöshetsfrekvens

3.9%

4.4%

Låg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
2.BNP per capita

19 520.00$

62 606.00$

BNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
3.stadsskuld

47% of GDP

78.8% of GDP

Stadsskulden är summan av myndigheternas lån från utlånare inom landet.
4.sjukvårdskostnader

4.98% of GDP

17.1% of GDP

De totala offentliga och privata sjukvårdskostnaderna relaterade till medicinska och sjukvårdande tjänster.
5.äkta BNP-tillväxttakt

6.9%

2.2%

Den äkta BNP-tillväxttakten representerar BNP-tillväxten år efter år och beräknas genom att ta hänsyn till prisändringar som orsakats av inflation.
6.inflatationsgrad

1.6%

2.1%

Inflationsgraden representerar den årliga prisökningen av varor och tjänster, vilket indikerar en minskning utav ett lands valutas köpkraft.

Infrastruktur

1.elektrifieringsgrad

100%

100%

Andelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.
2.procentandelen av internetanvändare

53.2%

76.2%

Procentandelen av landets befolkning som använder internet.
3.järnvägsnät

131 000km

293 564km

Landets järnvägsnäts totala längd
4.Vägnät

4 773 500 km

6 586 610 km

Den totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.
5.inre vattenvägar

110 000 km

41 009 km

Den totala längden på farbara inre vattenvägar.
6.antal flygplatser

507

13513

Närvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.

Livskvalitet

1.Vuxenfetma

6.2%

36.2%

Procentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.
2.befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor

95.5%

99.2%

Procentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
3.sjukhussängar per 1000 invånare

4.2

2.9

Städer med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: , 2020.
4.läkare per 1 000 människor

1.79/1000

2.59/1000

Antalet läkare (allmänläkare eller specialistläkare) per 1 000 människor. Enligt Världshälsoorganisationen så bör det finnas över 2,3 sjukvårdsarbetare per 1 000 människor för att täcka de grundläggande sjukvårdsbehoven.
5.Förväntad skolgång

14 years

16 years

Den förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.
6.befolkning under fattigdomsgränsen

3.3%

15.1%

Procentandelen av landets befolkning som lever under fattigdomsgränsen, såsom rapporterat av officiell statistik.

Vilka är de bästa länder?

Visa allt
This page is currently only available in English.