81poäng

Libanon

75poäng

Libyen

Libanon
Vinnare i jämförelsen
Libyen
vs
vs

44 egenskaper som jämförs

Libanon vs Libyen

Libanon
Libyen

Hur skiljer sig Libanon från Libyen?

 • 1 years längre förväntad livslängd vid födseln
  ?

  77.9 yearsvs76.9 years
 • 134x mer skog
  ?

  13.4%vs0.1%
 • 20.3% lägre arbetslöshet
  ?

  9.7%vs30%
 • 8 443.00$ högre BNP per capita
  ?

  20 543.00$vs12100$
 • 0.6 years längre förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
  ?

  79.3 yearsvs78.7 years
 • 1.54% lägre grad av vuxenfetma
  ?

  32%vs32.5%
 • 1.52% högre elektrifieringsgrad
  ?

  100%vs98.5%
 • 3.75x högre procentadel internetanvändare
  ?

  76.1%vs20.3%

Hur skiljer sig Libyen från Libanon?

 • 0.8 fler sjukhussängar per 1000 invånare
  ?

  3.7vs2.9
 • 99.991% färre bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
  ?

  11vs123982
 • 99.44% lägre befolkningstäthet
  ?

  3.74 personer/km²vs672 personer/km²
 • 0.34million fler invånare
  ?

  7.2 miljonervs6.855 miljoner
 • 96.8% lägre stadsskuld
  ?

  4.7% of GDPvs146.8% of GDP
 • 7.87x längre kustlinje
  ?

  1 770 kmvs225 km
 • 5 years längre förväntad skolgång
  ?

  16 yearsvs11 years
 • 99.898% färre dödsfall från COVID-19 (totalt)
  ?

  1vs980

COVID-19-statistik

1.bekräftade fall av COVID-19 (totalt)

123,982

11

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.
2.COVID-19 patienter återhämtade sig

74,008

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
3.COVID-19 nya fall (totalt)

0

1

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.
4.dödsfall av COVID-19 (totalt)

980

1

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.
5.COVID-19 nya dödsfall

0

1

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Antalet nya dödsfall som orsakats av COVID-19 (coronavirus), enligt den senaste officiella statusrapporten från Världshälsoorganisationen.
6.COVID-19 fall per 1 miljon invånare

18,198

2

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020

Geografi

1.skog

13.4%

0.1%

Procentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
2.jordbruksmark

63.3%

8.8%

Procentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
3.kustlinje

225 km

1 770 km

Den totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
4.totalt vattenområde

170 km²

0 km²

Landets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.
5.totalt landområde

10 230 km²

1 759 540 km²

Landets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².
6.total area

10 400 km²

1 759 540 km²

Det kan vara trevligt att bo i en stor stad, då ett större område kan erbjuda fler alternativ för boende och besökare.

Demografi

1.total förväntad livslängd vid födseln

77.9 years

76.9 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
2.förväntad livslängd vid födseln för kvinnor

79.3 years

78.7 years

Den genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.
3.befolkningstäthet

672 personer/km²

3.74 personer/km²

Befolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.
4.befolkning

6.86 miljoner

7.2 miljoner

Städer med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.
5.förväntat livslängd vid födseln för män

76.6 years

75.1 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning
6.den kvinnliga populationens medianålder

31.9 years

29.2 years

I allmänhet anses en lägre medianålder vara bättre eftersom en yngre befolkning är friskare. Däremot så drabbas länder med en extremt låg medianålder ofta av socioekonomiska problem, särskilt fattigdom.

Ekonomi

1.arbetslöshetsfrekvens

9.7%

30%

Låg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
2.BNP per capita

20 543.00$

12 100.00$

BNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
3.stadsskuld

146.8% of GDP

4.7% of GDP

Stadsskulden är summan av myndigheternas lån från utlånare inom landet.
4.sjukvårdskostnader

8.02% of GDP

6.05% of GDP

De totala offentliga och privata sjukvårdskostnaderna relaterade till medicinska och sjukvårdande tjänster.
5.äkta BNP-tillväxttakt

1.5%

26.7%

Den äkta BNP-tillväxttakten representerar BNP-tillväxten år efter år och beräknas genom att ta hänsyn till prisändringar som orsakats av inflation.
6.inflatationsgrad

4.5%

15%

Inflationsgraden representerar den årliga prisökningen av varor och tjänster, vilket indikerar en minskning utav ett lands valutas köpkraft.

Infrastruktur

1.elektrifieringsgrad

100%

98.5%

Andelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.
2.procentandelen av internetanvändare

76.1%

20.3%

Procentandelen av landets befolkning som använder internet.
3.Vägnät

21 705 km

37 000 km

Den totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.
4.antal flygplatser

8

146

Närvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.

Livskvalitet

1.Vuxenfetma

32%

32.5%

Procentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.
2.sjukhussängar per 1000 invånare

2.9

3.7

Städer med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: , 2020.
3.befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor

99%

54.4%

Procentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
4.läkare per 1 000 människor

2.27/1000

2.16/1000

Antalet läkare (allmänläkare eller specialistläkare) per 1 000 människor. Enligt Världshälsoorganisationen så bör det finnas över 2,3 sjukvårdsarbetare per 1 000 människor för att täcka de grundläggande sjukvårdsbehoven.
5.Förväntad skolgång

11 years

16 years

Den förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.

Vilka är de bästa länder?

Visa allt
This page is currently only available in English.