49poäng

M-Audio Axiom Air Mini 32

49poäng

M-Audio Axiom Pro 25

M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
vs
vs

33 egenskaper som jämförs

M-Audio Axiom Air Mini 32 vs M-Audio Axiom Pro 25

M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25

Varför är M-Audio Axiom Air Mini 32 bättre än M-Audio Axiom Pro 25?

 • Har hastighetskänsliga tangenter
  ?
 • 7 fler tangenter
  ?

  32vs25
 • Har en bankväljarknapp
  ?
 • 2 fler kontrollknappar
  ?

  17vs15
 • Har navigeringsknappar
  ?
 • Har Plug n Play funktion
  ?
 • Har hållbarhetstangent
  ?
 • 90mm kortare
  ?

  195mmvs285mm

Varför är M-Audio Axiom Pro 25 bättre än M-Audio Axiom Air Mini 32?

 • Har en MIDI-utport
  ?
 • Har semivägda tangenter
  ?
 • Har automatisk mappningsteknik
  ?
 • 40 fler minnesplatser
  ?

  50vs10
 • Har LED-knappar med bakgrundsbelysning
  ?
 • Har en display
  ?
 • Har en MIDI-inport
  ?
 • Har en ingång/kontakt för expressionspedal
  ?

Prisjämförelse

Design

1.Har LED-knappar med bakgrundsbelysning
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Knappen lyser när man trycker på den, vilket resulterar i bättre synlighet för användaren.
2.Har en display
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Enheten har en elektronisk display för att presentera information för användaren.
3.höjd

195mm

285mm

Höjden representerar produktens vertikala dimension. Man anser att en lägre höjd är bättre då det ger en lättare hantering.
4.bredd

396mm

478mm

Bredden är produktens horisontella dimension. En lägre bredd anses vara bättre, eftersom det ger en enklare manövrerbarhet.
5.volym

2934.36cm³

8991.18cm³

Volymen är mängden tredimensionellt utrymme som ryms i produktens chassi, eller enkelt uttryckt - utrymmet som produkten upptar
6.tjocklek

38mm

66mm

Ett tunnare chassi anses vara bättre eftersom det gör produkten kompaktare och mer portabel. Många tillverkare betonar hur tunna mobila enheter är, och för många produkter är det avgörande.

Kontroller & knappar

1.Har oktavknappar
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Oktavknappar används för att växla tangentbordet uppåt eller nedåt i ett oktavsteg. Detta ger ett ökat utbud av tangentbordet i bägge riktningar vilket gör att du kan spela noter som ligger utanför det antal tangenter som finns tillgängliga.
2.Har en bankväljarknapp
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Knappen används för att välja oberoende banker av kontinuerliga styrenheter. På ett effektivt sätt låter denna funktion dig styra mer oberoende parametrar med rattar, reglar och knappar. Bankväljarknappen används för att växla mellan de tillgängliga bankerna.
Ju fler knappar på enheten har, desto mer komplexa dess ingång vara.
4.Har navigeringsknappar
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Navigationsknappar låter användare navigera bland sina filer/sin data.
5.Har en transportkontrollsdel
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Transportkontrollerna används för att kontrollera uppspelningen, ange positionen för spelhuvudet, starta inspelning, aktivera regionscykeln eller för att flytta till projektets början eller slut.
Reglar kan vara antingen kanalvolymreglar, reglage för tonhöjd, crossfaders eller till och med equalizers.

Knappar & trumplattor

1.Har semivägda tangenter
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Liknar ett viktat actiontangentbord men med mindre motstånd, semi-viktade tangenter är populära med många spelare. Om du inte behöver realistisk pianorespons och även inte bryr dig iom fjäderbelastade synthåtgärder, kanske ett semi-viktat klaviatur skulle passa perfekt för dig.
2.Har hastighetskänsliga tangenter
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Anslagskänsliga tangenter är fjäderladdade tangenter som låter högre ju hårdare du trycker in dem. Om du trycker "lätt" på en knapp kommer ljudet att vara tyst, ju hårdare du trycker desto starkare blir ljudet.
Mängden tangenter styrenheten har på tangentbordet.
4.Har anslagskänsliga dynor
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Anslagskänsliga dynor överför MIDI-noter och hastighetsinformation (hur snabbt du trycker på tangenterna). Dynorna kan användas för att trumma rytmiska delar av en låt eller för att starta proverna, men kan också användas för att spela noter.
Trumsektionen är perfekt för att göra slingor och prova dig fram med hjälp av dina trumfingerfärdigheter.

Portar

1.Har en MIDI-utport
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Midi-utporten används för dataöverföring.
2.Har en ingång/kontakt för fotpedal
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
När den trycks in låter fotpedalen alla toner ljuda och "vibrera" fritt. Alla toner som spelas fortsätter att ljuda ända tills pedalen släpps. Detta är perfekt när du behöver en stabil och mottaglig kontroll.
3.Har en MIDI-inport
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
MIDI-Inport gör att data kan tas emot av en MIDI-kompatibel enhet. Inporten gör att ett MIDI-keyboard kan styras av en extern enhet eller sekvenserare.
4.Har en ingång/kontakt för expressionspedal
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Särskilda uttryckspedaler låter dig ha en handsfree-kontroll över tangentbordets volym, vibration med mera.

Egenskaper

1.MIDI-enheten fungerar och kommunicerar via USB
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Enheter kan kommunicera i båda riktningarna med varandra utan några ytterligare MIDI-gränssnitt. Den största fördelen är att USB-anslutningen kan användas till allt, strömförsörjning, MIDI in och MIDI-ut. Detta innebär att du behöver färre kablar.
2.Enheten är mappbar
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Användare kan mappa, ställa in och reglera hela MIDI-kontrollen, vilket ger olika funktioner till alla olika knappar, rattar och reglage. Enheten kan också ställas in med hjälp av olika programvaror.
3.Har automatisk mappningsteknik
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Med automappningsteknik är det lättare att ställa in en MIDI-enhet och koppla alla olika kontroller till din mjukvara (DAW).
Fler minnesplatser tillåter användare att spara sina förinställda inställningar och ha dem färdiga att använda om och om igen.
5.Är kompatibel med Windows
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Den är kompatibel med PC och bärbara datorer som kör operativsystemet Windows.
6.Har Plug n Play funktion
M-Audio Axiom Air Mini 32
M-Audio Axiom Pro 25
Enheten är installerad och klar att använda med den medföljande programvaran.

Prisjämförelse

Vilka är de bästa tangentbordsstyrare?

Visa allt
This page is currently only available in English.