73poäng

Mauritanien

86poäng

Mauritius

Mauritanien
Mauritius
Vinnare i jämförelsen
vs
vs

49 egenskaper som jämförs

Mauritanien vs Mauritius

Mauritanien
Mauritius

Hur skiljer sig Mauritanien från Mauritius?

 • 36.67% lägre ungdomsarbetslöshet
  ?

  15.2%vs24%
 • 99.35% lägre befolkningstäthet
  ?

  4 personer/km²vs620 personer/km²
 • 3.14million fler invånare
  ?

  4.4 miljonervs1.265 miljoner
 • 4.26x längre kustlinje
  ?

  754 kmvs177 km
 • 17.302x mer återhämtade COVID-19 patienter
  7,665vs443
 • 37.84% lägre inflationsgrad
  ?

  2.3%vs3.7%
 • 24.19% lägre ungdomsarbetslösthet för män
  ?

  14.1%vs18.6%
 • 15.1 years lägre medianålder hos den kvinnliga populationen
  ?

  21.6 yearsvs36.7 years

Hur skiljer sig Mauritius från Mauritanien?

 • 86.5x mer skog
  ?

  17.3%vs0.2%
 • 12.2 years längre förväntad livslängd vid födseln
  ?

  76 yearsvs63.8 years
 • 3.1% lägre arbetslöshet
  ?

  7.1%vs10.2%
 • 20 466.00$ högre BNP per capita
  ?

  25 029.00$vs4563$
 • 13.5 years längre förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
  ?

  79.7 yearsvs66.2 years
 • 14.96% lägre grad av vuxenfetma
  ?

  10.8%vs12.7%
 • 2.96x högre procentadel internetanvändare
  ?

  53.2%vs18%
 • 1.73x bredare tillgång till förbättrade vattenkällor
  ?

  99.9%vs57.9%

COVID-19-statistik

1.bekräftade fall av COVID-19 (totalt)

8,424

501

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.
2.COVID-19 patienter återhämtade sig

7,665

443

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
3.COVID-19 nya fall (totalt)

0

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.
4.dödsfall av COVID-19 (totalt)

172

10

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.
5.COVID-19 nya dödsfall

0

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Antalet nya dödsfall som orsakats av COVID-19 (coronavirus), enligt den senaste officiella statusrapporten från Världshälsoorganisationen.
6.COVID-19 fall per 1 miljon invånare

1,793

394

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020

Geografi

1.skog

0.2%

17.3%

Procentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
2.jordbruksmark

38.5%

43.8%

Procentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
3.kustlinje

754 km

177 km

Den totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
4.totalt vattenområde

0 km²

10 km²

Landets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.
5.totalt landområde

1 030 700 km²

2 030 km²

Landets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².
6.total area

1 030 700 km²

2 040 km²

Det kan vara trevligt att bo i en stor stad, då ett större område kan erbjuda fler alternativ för boende och besökare.

Demografi

1.total förväntad livslängd vid födseln

63.8 years

76 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
2.förväntad livslängd vid födseln för kvinnor

66.2 years

79.7 years

Den genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.
3.befolkningstäthet

4 personer/km²

620 personer/km²

Befolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.
4.befolkning

4.4 miljoner

1.26 miljoner

Städer med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.
5.förväntat livslängd vid födseln för män

61.4 years

72.6 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning
6.dödstal

7.8/1000

7.1/1000

dödstalet avser det antal årliga dödsfall per 1 000 personer vid mitten av året.

Ekonomi

1.arbetslöshetsfrekvens

10.2%

7.1%

Låg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
2.BNP per capita

4 563.00$

25 029.00$

BNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
3.Ungdomsarbetslöshet

15.2%

24%

Antalet unga människor mellan 15-24 års ålder som är arbetslösa under ett visst år. Ungdomsarbetslösheten beräknas som en procentsats av den totala ungdomsarbetsstyrkan.
4.utbildningskostnader

2.6% of GDP

5% of GDP

De totala offentliga utbildningskostnaderna. Offentliga utgifter kring utbildning inkluderar direkta kostnader för skolor, universitet och andra lärosäten samt offentliga sidoverksamheter relaterade till utbildning.
5.stadsskuld

96.6% of GDP

64% of GDP

Stadsskulden är summan av myndigheternas lån från utlånare inom landet.
6.sjukvårdskostnader

4.24% of GDP

5.75% of GDP

De totala offentliga och privata sjukvårdskostnaderna relaterade till medicinska och sjukvårdande tjänster.

Infrastruktur

1.procentandelen av internetanvändare

18%

53.2%

Procentandelen av landets befolkning som använder internet.
2.elektrifieringsgrad

41.7%

100%

Andelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.
3.Vägnät

12 253 km

2 428 km

Den totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.
4.antal flygplatser

30

5

Närvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.

Livskvalitet

1.Vuxenfetma

12.7%

10.8%

Procentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.
2.befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor

57.9%

99.9%

Procentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
3.läkare per 1 000 människor

0.18/1000

2.31/1000

Antalet läkare (allmänläkare eller specialistläkare) per 1 000 människor. Enligt Världshälsoorganisationen så bör det finnas över 2,3 sjukvårdsarbetare per 1 000 människor för att täcka de grundläggande sjukvårdsbehoven.
4.Förväntad skolgång

8 years

15 years

Den förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.
5.befolkning under fattigdomsgränsen

31%

8%

Procentandelen av landets befolkning som lever under fattigdomsgränsen, såsom rapporterat av officiell statistik.

Vilka är de bästa länder?

Visa allt
This page is currently only available in English.