Bästa medicinska skolor: 2020 års rankning

Vilka medicinska skolor är bäst år 2020?

Bästa medicinska skolor år 2020 (1 - 5)
Jämför medicinska skolor
Vinnare i jämförelsen
Jämför medicinska skolor
Vinnare i jämförelsen
NYU School of Medicine
Vinnare i jämförelsen
College of Physicians and Surgeons
Vinnare i jämförelsen
Stanford School of Medicine
Vinnare i jämförelsen
Warren Alpert School
Vinnare i jämförelsen
College of Dentistry
Vinnare i jämförelsen
Weill Cornell College
Vinnare i jämförelsen
Case School of Medicine
Vinnare i jämförelsen
Harvard School of Public Health
Vinnare i jämförelsen
Harvard Medical School
Vinnare i jämförelsen
College of Veterinary Medicine
Bild
NYU School of Medicine
100poäng
College of Physicians and Surgeons
84poäng
Stanford School of Medicine
71poäng
Warren Alpert School
70poäng
College of Dentistry
69poäng
Weill Cornell College
66poäng
Case School of Medicine
64poäng
Harvard School of Public Health
60poäng
Harvard Medical School
60poäng
College of Veterinary Medicine
55poäng
Sammanfattning
Sammanfattning
 • Allmän information (59)
 • Antagning (80)
 • Anläggningar (64)
 • Utmärkelser (29)
 • Avgifter & finansiellt stöd (87)
 • Allmän information (65)
 • Antagning (87)
 • Anläggningar (44)
 • Utmärkelser (48)
 • Avgifter & finansiellt stöd (61)
 • Allmän information (63)
 • Antagning (80)
 • Anläggningar (91)
 • Utmärkelser (54)
 • Avgifter & finansiellt stöd (95)
 • Allmän information (50)
 • Antagning (77)
 • Anläggningar (66)
 • Utmärkelser (24)
 • Avgifter & finansiellt stöd (64)
 • Allmän information (54)
 • Antagning (86)
 • Anläggningar (64)
 • Utmärkelser (29)
 • Avgifter & finansiellt stöd (64)
 • Allmän information (80)
 • Antagning (77)
 • Anläggningar (69)
 • Utmärkelser (38)
 • Avgifter & finansiellt stöd (76)
 • Allmän information (50)
 • Antagning (70)
 • Anläggningar (48)
 • Utmärkelser (13)
 • Avgifter & finansiellt stöd (71)
 • Allmän information (71)
 • Antagning (95)
 • Anläggningar (100)
 • Utmärkelser (91)
 • Avgifter & finansiellt stöd (94)
 • Allmän information (100)
 • Antagning (100)
 • Anläggningar (100)
 • Utmärkelser (92)
 • Avgifter & finansiellt stöd (61)
 • Allmän information (87)
 • Antagning (68)
 • Anläggningar (69)
 • Utmärkelser (38)
 • Avgifter & finansiellt stöd (90)
Fördelar
Fördelar
 • Fler sökande
 • Flera år sedan etableringen
 • Fler inskrivna studenter
 • Större finansiering tillgänglig per student för ett läsår
 • Lägre andel antagna
 • Fler fritidsaktiviteter erbjuds
 • Fler sökande
 • Flera år sedan etableringen
 • Fler inskrivna studenter
 • Lägre andel antagna
 • Högre sammansatt genomsnittspoäng på ACT-provet
 • Lägre kostnader för mat och boende
 • Fler sökande
 • Större finansiering tillgänglig per student för ett läsår
 • Fler inskrivna studenter
 • Större bibliotek
 • Lägre undervisningsavgift
 • Färre elever per lärare
 • Fler sökande
 • Flera år sedan etableringen
 • Lägre ökning av undervisningsavgiften
 • Fler vårdinrättningar
 • Fler vinnare av Pulitzerpriset
 • Fler studentkårer och föreningar
 • Fler inskrivna studenter
 • Fler fritidsaktiviteter erbjuds
 • Fler studentkårer och föreningar
 • Fler vårdinrättningar
 • Fler vinnare av Pulitzerpriset
 • Fler Nobelpristagare akademiskt anslutna till universitetet som föreläsare
 • Fler internationella heltidsstudenter
 • Lägre undervisningsavgift
 • Fler vårdinrättningar
 • Fler Nobelpristagare akademiskt anslutna till universitetet som föreläsare
 • Fler idrottsanläggningar
 • Lägre undervisningsavgift för internationella heltidsstudenter
 • Flera år sedan etableringen
 • Fler inskrivna studenter
 • Lägre kostnader för mat och boende
 • Fler Nobelpristagare akademiskt anslutna till universitetet som föreläsare
 • Lägre undervisningsavgift
 • Lägre ökning av undervisningsavgiften
 • Fler inskrivna studenter
 • Fler internationella heltidsstudenter
 • Större finansiering tillgänglig per student för ett läsår
 • Högre sammansatt genomsnittspoäng på ACT-provet
 • Fler program med dubbelexamen
 • Lägre undervisningsavgift
 • Flera år sedan etableringen
 • Fler inskrivna studenter
 • Större finansiering tillgänglig per student för ett läsår
 • Högre sammansatt genomsnittspoäng på ACT-provet
 • Fler Nobelpristagare akademiskt anslutna till universitetet som föreläsare
 • Fler vinnare av Pulitzerpriset
 • Fler inskrivna studenter
 • Lägre undervisningsavgift
 • Fler vårdinrättningar
 • Fler Nobelpristagare akademiskt anslutna till universitetet som föreläsare
 • Fler idrottsanläggningar
 • Lägre undervisningsavgift för internationella heltidsstudenter
Nackdelar
Nackdelar
 • Inskrivna internationella studenter
 • Genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
 • Terminsavgifter per år
 • Terminsavgift per år för internationella studenter
 • Genomsnittligt ekonomiskt stöd
 • Kostnader för kost och logi
 • Terminsavgifter per år
 • Terminsavgift per år för internationella studenter
 • Ökning av terminsavgift
 • Inskrivna internationella studenter
 • Bibliotekets samling
 • Rhodesforskare
 • Etablerat år
 • Inskrivna internationella studenter
 • Rhodesforskare
 • Är medlem i Ivy League
 • Genomsnittligt ekonomiskt stöd
 • Idrottsanläggningar
 • Antagningsfrekvens
 • Bibliotekets samling
 • Dubbla utbildningsprogram
 • Inskrivna internationella studenter
 • Genomsnittligt ekonomiskt stöd
 • Bidrag per elev och år
 • Antagningsfrekvens
 • Inskrivna internationella studenter
 • Genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
 • Terminsavgifter per år
 • Terminsavgift per år för internationella studenter
 • Genomsnittligt ekonomiskt stöd
 • Inskrivna studenter
 • Etablerat år
 • Rhodesforskare
 • Bibliotekets samling
 • Kostnader för kost och logi
 • Ökning av terminsavgift
 • Rhodesforskare
 • Studentkårer
 • Idrottsanläggningar
 • Bibliotekets samling
 • Genomsnittligt ekonomiskt stöd
 • Antagningsfrekvens
 • Antagningsfrekvens
 • Etablerat år
 • Idrottsanläggningar
 • Genomsnittligt ekonomiskt stöd
 • Förhållande elever till personal
 • Antal sökande
 • Antagningsfrekvens
 • Ökning av terminsavgift
 • Idrottsanläggningar
 • Genomsnittligt ekonomiskt stöd
 • Förhållande elever till personal
 • Terminsavgifter per år
 • Etablerat år
 • Rhodesforskare
 • Antagningsfrekvens
 • Inskrivna internationella studenter
 • Bibliotekets samling
 • Kostnader för kost och logi
Allmän information
Dubbla utbildningsprogramVisar hur stora möjligheterna till dubbelexamen är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Dubbla utbildningsprogramVisar hur stora möjligheterna till dubbelexamen är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.N.A.5N.A.1N.A.N.A.N.A.50N.A.N.A.
FritidsaktiviteterEtt brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
FritidsaktiviteterEtt brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.499N.A.68747349910191384404401019
Förhållande elever till personalEtt mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Förhållande elever till personalEtt mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.11:19:10.53:19:111:10.16:12.8:17:17:10.51:1
StudentkårerStudentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
StudentkårerStudentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.450N.A.65043745010191214004001019
Etablerat årUniversitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Etablerat årUniversitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.1837180719081811186518981843191317821894
Totalt betyg för "Allmän information"
Totalt betyg för "Allmän information"
Antagning
AntagningsfrekvensVisar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
AntagningsfrekvensVisar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.1.8%2.2%3%3.5%14%1.7%54%4.1%4.1%17%
Genomsnittlig sammansatt ACT-poängACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Genomsnittlig sammansatt ACT-poängACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.29.533.532.531.529.531.53133.533.531.5
Inskrivna studenterInskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Inskrivna studenterInskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.7206624614571800395147511821387482
Inskrivna internationella studenterHur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Inskrivna internationella studenterHur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.17%3.4%7.4%2%17%56%16%34%20%19%
Antal sökandeEtt stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
Antal sökandeEtt stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.8835746663106230613458865700543554355000
Totalt betyg för "Antagning"
Totalt betyg för "Antagning"
Anläggningar
Bibliotekets samlingEtt större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Bibliotekets samlingEtt större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.138500001231176618075000680000013850000161400002850000170000001700000016140000
Medicinska faciliteterKälla: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Medicinska faciliteterKälla: universitetets officiella hemsida, den 2020.41121244317174
Har ett museumKälla: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Har ett museumKälla: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Kostnader för kost och logiUngefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Kostnader för kost och logiUngefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.16 622.00$11 496.00$12 721.00$12 208.00$16 622.00$16 200.00$12 898.00$13 630.00$13 630.00$16 200.00$
IdrottsanläggningarKälla: universitetets officiella hemsida, den 2020.
IdrottsanläggningarKälla: universitetets officiella hemsida, den 2020.810182382910191929
Totalt betyg för "Anläggningar"
Totalt betyg för "Anläggningar"
Utmärkelser
Position i QS-ranking gällande akademiskt rykteAcademic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.
Position i QS-ranking gällande akademiskt rykteAcademic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.37205N.A.37251491125
Är medlem i Ivy LeagueIvy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Är medlem i Ivy LeagueIvy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
NobelpristagarpersonalKälla: Nobelprisets hemsida, den 2020.
NobelpristagarpersonalKälla: Nobelprisets hemsida, den 2020.246036524287666628
PulitzerprisvinnarePulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2020.
PulitzerprisvinnarePulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2020.19N.A.722193N.A.47473
RhodesforskareRhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
RhodesforskareRhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.351094635103323325
Totalt betyg för "Utmärkelser"
Totalt betyg för "Utmärkelser"
Avgifter & finansiellt stöd
Genomsnittligt ekonomiskt stödEn generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Genomsnittligt ekonomiskt stödEn generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.223$ million28.1$ million180$ million93.1$ million223$ million245$ million68.47$ million182$ million30$ million245$ million
Bidrag per elev och årGenomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Bidrag per elev och årGenomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.40 500.00$37 608.00$44 000.00$25 170.00$26 000.00$19 125.00$24 904.00$40 000.00$39 110.00$19 125.00$
Ökning av terminsavgiftLägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Ökning av terminsavgiftLägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.3.9%4.5%3%3.6%3.9%4.9%3.61%3.5%4.27%3.4%
Terminsavgifter per årUndervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Terminsavgifter per årUndervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.51 060.00$49 504.00$47 343.00$49 384.00$62 318.00$41 730.00$38 620.00$42 350.00$52 100.00$29 400.00$
Terminsavgift per år för internationella studenterUndervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Terminsavgift per år för internationella studenterUndervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.51 060.00$49 504.00$47 343.00$49 384.00$62 318.00$41 730.00$41 420.00$42 350.00$52 100.00$44 250.00$
Totalt betyg för "Avgifter & finansiellt stöd"
Totalt betyg för "Avgifter & finansiellt stöd"
This page is currently only available in English.