100poäng

MIT School of Engineering

vs

MIT School of Engineering recension: 57 egenskaper och höjdpunkter

MIT School of Engineering
MIT School of Engineering
100
poäng

Varför är MIT School of Engineering bättre än genomsnittet?

 • Akademisk personal
  264vs166.91
 • Antal program
  109vs43
 • Patentansökningar
  2240vs1211
 • ARWU ranking
  4vs41.27
 • Antagningsfrekvens
  8.9%vs29.61%
 • Position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte
  1vs61
 • Position i QS-ranking gällande akademiskt rykte
  1vs61
 • Genomsnittlig antagning SAT-poäng
  1490vs1464.18

Viktiga uppgifter och ranking

Allmän information

1.akademisk personal

264

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

300

2.brottsfrekvens campus

0.94% (Massachusetts Institute of Technology)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Carnegie Institute of Technology

0.02%

3.citerade forskare

81 (Massachusetts Institute of Technology)

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

81

4.alumninätverk

119000 (Massachusetts Institute of Technology)

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

168987

5.antal program

109

Skolan erbjuder ett bredare utbud av utbildningar att välja mellan. Det finns sannolikt många fler alternativ när man väljer vilka ämnen man skriver in sig på och man kan då specialisera sig i sitt intresseområde.

Bäst

MIT School of Engineering

109

6.språk

1

Antalet extra språk som krävs för slutförandet av MBA. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Boston College of Engineering

1

Antagning

1.antagningsfrekvens

8.9% (Massachusetts Institute of Technology)

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

7.1%

2.antal sökande

18109 (Massachusetts Institute of Technology)

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

28977

3.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

33.5 (Massachusetts Institute of Technology)

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

34

4.genomsnittligt SAT-poäng i matematik

770 (Massachusetts Institute of Technology)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

780

5.doktorander

2019

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

2148

6.genomsnittlig antagning SAT-poäng

1490 (Massachusetts Institute of Technology)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Boston College of Engineering

2016

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

12744$

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

11436$

2.Har ett museum
MIT School of Engineering

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

3.bibliotekets samling

3105000 (Massachusetts Institute of Technology)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

25850000

4.campusstorlek

0.68km² (Massachusetts Institute of Technology)

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Pratt School of Engineering

34.8km²

5.idrottsanläggningar

10 (Massachusetts Institute of Technology)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Cornell College of Engineering

29

6.sovsalskapacitet

3068 (Massachusetts Institute of Technology)

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

13000

Utmärkelser

1.patentansökningar

2240

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

2240

2.position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

1

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

1

3.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

1

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

1

4.Nobelpristagaralumni

27 (Massachusetts Institute of Technology)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

27

5.Nobelpristagarpersonal

51 (Massachusetts Institute of Technology)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

51

6.Är medlem i Ivy League
MIT School of Engineering

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Till exempel

Brown School of Engineering

Avgifter & finansiellt stöd

1.genomsnittligt ekonomiskt stöd

105.8$ million (Massachusetts Institute of Technology)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Cornell College of Engineering

245$ million

2.bidrag per elev och år

32550$ (Massachusetts Institute of Technology)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

38756$

3.ökning av terminsavgift

3.4% (Massachusetts Institute of Technology)

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Cornell College of Engineering

0.49%

4.terminsavgifter per år

41300$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

9724$

5.terminsavgift per år för internationella studenter

41300$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

22977$

Övrigt

1.ARWU ranking

4 (Massachusetts Institute of Technology)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

4

2.position i Times Higher Educations ranking

5 (Massachusetts Institute of Technology)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

1

3.Forbes ranking

10 (Massachusetts Institute of Technology)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2019

Bäst

Yale Faculty of Engineering

4

4.U.S. News ranking

1 (Massachusetts Institute of Technology)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

1

Topp 10 teknik- och ingenjörsskolor

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.