40poäng

MIT School of Science

vs

MIT School of Science recension: 55 egenskaper och höjdpunkter

MIT School of Science
MIT School of Science

Varför är MIT School of Science bättre än genomsnittet?

 • Terminsavgift per år för internationella studenter
  41300$vs42557.4$
 • Terminsavgifter per år
  41300$vs44003$
 • Antagningsfrekvens
  13%vs37.18%
 • Grundutbildningsstudenter
  1000vs637.87
 • Inskrivna studenter
  2200vs1400.27
 • Genomsnittlig antagning SAT-poäng
  1490vs1458.93
 • Patentansökningar
  2440vs1030.17
 • Genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
  33.5vs32.61

Viktiga uppgifter och ranking

relevant

Allmän information

1.brottsfrekvens campus

0.94% (Massachusetts Institute of Technology)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

School of Computer Science

0.02%

2.alumninätverk

23000

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

46981

3.etablerat år

1932

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Barnard College

1889

4.begåvning

10.15$ billion (Massachusetts Institute of Technology)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

32$ billion

5.akademisk personal

300

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

School of Humanities and Sciences

643

6.förhållande elever till personal

8:1 (Massachusetts Institute of Technology)

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

School of Humanities and Sciences

5:1

relevant

Antagning

1.procent kvinnliga studenter

35%

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Mandel School

86%

2.antal sökande

3800

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

Barnard College

5440

3.grundutbildningsstudenter

1000

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Barnard College

2390

4.inskrivna studenter

2200

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

School of Humanities and Sciences

4449

5.genomsnittlig antagning SAT-poäng

1490 (Massachusetts Institute of Technology)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

1500

6.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

33.5 (Massachusetts Institute of Technology)

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

33.5

relevant

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

12744$ (Massachusetts Institute of Technology)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Walter Cronkite School

11436$

2.campusstorlek

0.68km² (Massachusetts Institute of Technology)

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Nicholas School

34.8km²

3.Har ett museum
MIT School of Science

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

4.antal museum

2 (Massachusetts Institute of Technology)

Källa: Wikipedia, 2018; stadens officiella hemsida, 2018.

Bäst

Johns Hopkins School of Education

4

5.bibliotekets samling

3105000 (Massachusetts Institute of Technology)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

School of Humanities and Sciences

18075000

6.idrottsanläggningar

10 (Massachusetts Institute of Technology)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

19

relevant

Utmärkelser

1.patentansökningar

2440

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

MIT School of Science

2440

2.Är medlem i Ivy League
MIT School of Science

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Till exempel

Harvard Kennedy School

3.Pulitzerprisvinnare

4 (Massachusetts Institute of Technology)

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

47

4.Nobelpristagarpersonal

51 (Massachusetts Institute of Technology)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

66

5.Nobelpristagaralumni

27 (Massachusetts Institute of Technology)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

67

6.Rhodesforskare

41 (Massachusetts Institute of Technology)

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

332

relevant

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgift per år för internationella studenter

41300$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Walter Cronkite School

22319$

2.terminsavgifter per år

41300$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Walter Cronkite School

9720$

3.bidrag per elev och år

24410$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

40000$

4.genomsnittligt ekonomiskt stöd

105.8$ million (Massachusetts Institute of Technology)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

182$ million

5.ökning av terminsavgift

3.5%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

School of Computer Science

1.79%

relevant

Övrigt

1.U.S. News ranking

1 (Massachusetts Institute of Technology)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2018.

Bäst

MIT Whitaker College

1

2.Forbes ranking

10 (Massachusetts Institute of Technology)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2018

Bäst

School of Humanities and Sciences

1

3.position i Times Higher Educations ranking

5 (Massachusetts Institute of Technology)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

School of Humanities and Sciences

2

4.ARWU ranking

4 (Massachusetts Institute of Technology)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

1

Topp 10 Universitet och högskolor

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.