MIT School of Science
Topp 60%29 poäng
Topp 60%
Viktiga uppgifter och ranking

MIT School of Science recension: 55 egenskaper och höjdpunkter

1. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
35%
Mandel School: 86%

2. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
41300$
Walter Cronkite School: 9720$

3. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
41300$
Walter Cronkite School: 22319$

4. brottsfrekvens campus

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
0.94%(Massachusetts Institute of Technology)
School of Computer Science: 0.02%

5. genomsnittlig antagning SAT-poäng

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1490(Massachusetts Institute of Technology)
Harvard Kennedy School: 1500

6. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1932
Barnard College: 1889

7. position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
2
Harvard Kennedy School: 1

8. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
65%
School of Computer Science: 75%

9. citerade forskare

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2018.
7
MIT Whitaker College: 11

10. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
13%
School of Computer Science: 6.8%

11. genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
740
School of Computer Science: 760

12. genomsnittligt SAT-poäng i matematik

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
775
School of Computer Science: 790

13. genomsnittligt SAT-poäng i skrivande

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
745
School of Computer Science: 760

14. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
300
School of Humanities and Sciences: 643

15. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1000
Barnard College: 2390

16. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
24410$
Harvard Kennedy School: 40000$

17. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
2200
School of Humanities and Sciences: 4449

18. procent asiatiska studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
21%
MIT Whitaker College: 24.1%

19. procent svarta studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3%
Barnard College: 40%

20. procent vita studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
53%
Walter Cronkite School: 87%

21. patentansökningar

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
2440
MIT School of Science: 2440

22. ökning av terminsavgift

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3.5%
School of Computer Science: 1.79%

23. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
3800
Barnard College: 5440

24. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
23000
Harvard Kennedy School: 46981

25. Forbes ranking

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2018
10(Massachusetts Institute of Technology)
School of Humanities and Sciences: 1

Topp 10 Universitet och högskolor

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.