40poäng

MIT School of Science

49poäng

School of Computer Science

Vinnare i jämförelsen
vs
vs

51 egenskaper som jämförs

MIT School of Science vs School of Computer Science

MIT School of Science
School of Computer Science
MIT School of Science
School of Computer Science
40
poäng
49
poäng

Varför är MIT School of Science bättre än School of Computer Science?

 • 20% färre elever per lärare
  8:1vs10:1
 • 17 högre position i QS-rankingen avseende arbetsgivarens rykte
  2vs19
 • 33 flera år sedan etableringen
  1932vs1965
 • 48 bättre placering i US News rangordning av världens universitet
  1vs49
 • Har ett museum
 • 32 bättre placering i Forbes rangordning av amerikanska högskolor
  10vs42
 • 17 högre position på Times Higher Education ranking
  5vs22
 • 48 bättre placering i ARWU:s universitetsrankning
  4vs52

Varför är School of Computer Science bättre än MIT School of Science?

 • 300$ lägre undervisningsavgift för internationella heltidsstudenter
  41000$vs41300$
 • 300$ lägre undervisningsavgift
  41000$vs41300$
 • 0.92% mindre kriminalitet på campus
  0.02%vs0.94%
 • 6.2% lägre andel antagna
  6.8%vs13%
 • 754$ lägre kostnader för mat och boende
  11990$vs12744$
 • 20 högre genomsnittspoäng på kritisk läsning-delen av SAT-provet
  760vs740
 • 15 högre genomsnittspoäng på matematik-delen av SAT-provet
  790vs775
 • 15 högre genomsnittspoäng på skrivningsdelen av SAT-provet
  760vs745

Viktiga uppgifter och ranking

Allmän information

1.brottsfrekvens campus

0.94% (Massachusetts Institute of Technology)

0.02% (Carnegie Mellon University)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Computer Science

0.02%

2.personal med doktorsexamen

37.6% (Massachusetts Institute of Technology)

96% (Carnegie Mellon University)

Hur stor andel av de anställda som har doktorsexamen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Computer Science

96%

3.etablerat år

1932

1965

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Barnard College

1889

4.begåvning

10.15$ billion (Massachusetts Institute of Technology)

0.99$ billion (Carnegie Mellon University)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

32$ billion

5.alumninätverk

23000

13500

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

46981

6.förhållande elever till personal

8:1 (Massachusetts Institute of Technology)

10:1 (Carnegie Mellon University)

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Humanities and Sciences

5:1

Antagning

1.procent kvinnliga studenter

35%

25%

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Mandel School

86%

2.antal sökande

3800

5071

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

Barnard College

5440

3.grundutbildningsstudenter

1000

599

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Barnard College

2390

4.inskrivna studenter

2200

1574

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Humanities and Sciences

4449

5.genomsnittlig antagning SAT-poäng

1490 (Massachusetts Institute of Technology)

1420 (Carnegie Mellon University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

1500

6.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

33.5 (Massachusetts Institute of Technology)

31 (Carnegie Mellon University)

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

33.5

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

12744$ (Massachusetts Institute of Technology)

11990$ (Carnegie Mellon University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Walter Cronkite School

11436$

2.campusstorlek

0.68km² (Massachusetts Institute of Technology)

0.58km² (Carnegie Mellon University)

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Nicholas School

34.8km²

3.Har ett museum
MIT School of Science
School of Computer Science

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

4.bibliotekets samling

3105000 (Massachusetts Institute of Technology)

1042209 (Carnegie Mellon University)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

School of Humanities and Sciences

18075000

5.idrottsanläggningar

10 (Massachusetts Institute of Technology)

7 (Carnegie Mellon University)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

19

6.sovsalskapacitet

3068 (Massachusetts Institute of Technology)

3523 (Carnegie Mellon University)

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

13815

Utmärkelser

1.position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

2

19

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

1

2.Nobelpristagarpersonal

51 (Massachusetts Institute of Technology)

11 (Carnegie Mellon University)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

66

3.Nobelpristagaralumni

27 (Massachusetts Institute of Technology)

7 (Carnegie Mellon University)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

67

4.Rhodesforskare

41 (Massachusetts Institute of Technology)

3 (Carnegie Mellon University)

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

332

5.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

2

19

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

1

6.Är medlem i Ivy League
MIT School of Science
School of Computer Science

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Till exempel

Harvard Kennedy School

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgift per år för internationella studenter

41300$

41000$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Walter Cronkite School

22319$

2.terminsavgifter per år

41300$

41000$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Walter Cronkite School

9720$

3.bidrag per elev och år

24410$

23332$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

40000$

4.genomsnittligt ekonomiskt stöd

105.8$ million (Massachusetts Institute of Technology)

19.9$ million (Carnegie Mellon University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

182$ million

5.ökning av terminsavgift

3.5%

1.79%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Computer Science

1.79%

Övrigt

1.U.S. News ranking

1 (Massachusetts Institute of Technology)

49 (Carnegie Mellon University)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2019.

Bäst

MIT Whitaker College

1

2.Forbes ranking

10 (Massachusetts Institute of Technology)

42 (Carnegie Mellon University)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2019

Bäst

School of Humanities and Sciences

1

3.position i Times Higher Educations ranking

5 (Massachusetts Institute of Technology)

22 (Carnegie Mellon University)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

School of Humanities and Sciences

2

4.ARWU ranking

4 (Massachusetts Institute of Technology)

52 (Carnegie Mellon University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

1

Topp 10 Universitet och högskolor

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.