versus logo
MIT Sloan School
Topp 31%47 poäng
Topp 31%
Viktiga uppgifter och ranking

MIT Sloan School recension: 60 egenskaper och höjdpunkter

1. examinerade anställda efter 3 månader

Andelen av den senaste årskullen som hade hittat ett arbete eller accepterat ett jobberbjudande inom tre månader efter examen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
85
Tuck School of Business: 98

2. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1914
Wharton School: 1881

3. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
110
Foster School: 1000

4. förhållande elever till personal

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
8:1(Massachusetts Institute of Technology)
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 3.72:1

5. genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
33.5(Massachusetts Institute of Technology)
Harvard Business School: 33.5

6. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
22000
Leonard N. Stern School: 100000

7. snittlön

Källa: Wikipedia, 2018; stadens officiella statistik, 2018.
160414$
Graduate School of Business: 194645$

8. begåvning

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2018.
0.81$ billion
Ross School of Business: 8.46$ billion

9. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
34%
Cornell School of Hotel Administration: 50%

10. position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
7
Harvard Business School: 1

11. position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
7
Harvard Business School: 1

12. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
61440$
Columbia Business School: 118.42$

13. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
61440$
UQ Business School: 19780$

14. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
9.7%
Ross School of Business: 5%

15. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
66%
Saïd Business School: 73%

16. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
6810
Fisher College of Business: 28675

17. antal entreprenörskapsprogram

Finns det fler entreprenörskapsprogram tillgängliga vid fakulteten kan det underlätta utveckling av kreativa idéer om företagsstart och utveckling. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
27
MIT Sloan School: 27

18. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
32917$
Harvard Business School: 40000$

19. inskrivna internationella studenter

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
61%
Judge Business School: 95%

20. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
269
W. P. Carey School: 8300

21. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
976
UQ Business School: 5840

22. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1239
W. P. Carey School: 10100

23. Ekonom MBA-ranking

Skolan har en högre ranking på heltidsekonomernas MBA (Master of Business Administration) ranking. Källa: The Economist 2018
12
Booth School of Business: 1

24. patentansökningar

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1210
Foster School: 168000

25. Forbes ranking

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2018
10(Massachusetts Institute of Technology)
Graduate School of Business: 1

Topp 10 handelsfakulteter

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.