66poäng

MIT Sloan School

87poäng

Wharton School

MIT Sloan School
Wharton School
Vinnare i jämförelsen
vs
vs

49 egenskaper som jämförs

MIT Sloan School vs Wharton School

MIT Sloan School
Wharton School

Varför är MIT Sloan School bättre än Wharton School?

 • 140 högre genomsnittspoäng på SAT-provet
  ?

  1490vs1350
 • 11 bättre placering i US News rangordning av världens universitet
  ?

  1vs12
 • 178$ lägre kostnader för mat och boende
  ?

  12 744.00$vs12922$
 • 1.5 högre sammansatt genomsnittspoäng på ACT-provet
  ?

  33.5vs32
 • 20 högre genomsnittspoäng på matematik-delen av SAT-provet
  ?

  770vs750
 • 11 bättre placering i ARWU:s universitetsrankning
  ?

  4vs15
 • 1 fler museum
  ?

  2vs1
 • 3104994 större bibliotek
  ?

  3105000vs6

Varför är Wharton School bättre än MIT Sloan School?

 • 8.24% fler utexaminerade studenter som får anställning inom tre månader efter att de lämnat fakulteten
  ?

  92vs85
 • 2233 mer studenter på grundnivå
  ?

  2502vs269
 • 25% färre elever per lärare
  ?

  6:1vs8:1
 • 118 mer akademisk personal
  ?

  228vs110
 • 1 741.00$ större finansiering tillgänglig per student för ett läsår
  ?

  34 658.00$vs32917$
 • 61 318.39$ lägre undervisningsavgift
  ?

  121.61$vs61440$
 • 10 högre genomsnittspoäng på kritisk läsning-delen av SAT-provet
  ?

  730vs720
 • 10 högre genomsnittspoäng på skrivningsdelen av SAT-provet
  ?

  740vs730

Allmän information

1.examinerade anställda efter 3 månader

85

92

Andelen av den senaste årskullen som hade hittat ett arbete eller accepterat ett jobberbjudande inom tre månader efter examen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.förhållande elever till personal
Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.akademisk personal

110

228

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
4.etablerat år

1914

1881

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.begåvning

0.81$ billion

1.29$ billion

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2020.
6.alumninätverk

22000

92000

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Antagning

1.grundutbildningsstudenter

269

2502

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.genomsnittlig antagning SAT-poäng
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.genomsnittligt SAT-poäng i matematik
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.genomsnittligt SAT-poäng i skrivande
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.Har ett museum
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.Har universitetssovsalar
Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
3.kostnader för kost och logi
Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020.
Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Utmärkelser

1.Är medlem i Ivy League
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2020.
Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
6.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

7

15

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.bidrag per elev och år

32 917.00$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.terminsavgifter per år

61 440.00$

121.61$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.genomsnittligt ekonomiskt stöd
En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.ökning av terminsavgift

3.7%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.terminsavgift per år för internationella studenter

61 440.00$

45 890.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.valuta för pengarna

93$

95$

Beräknad utifrån lönen idag, utbildningens längd, avgifter och andra kostnader, inklusive förlorad inkomst under MBA. Källa: Financial Times, den 2020.

Övrigt

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2020.
Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.
Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2020
4.position i Times Higher Educations ranking
The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Vilka är de bästa handelsfakulteter?

Visa allt
This page is currently only available in English.