75poäng

Monash University

56poäng

University of Queensland

Vinnare i jämförelsen
vs
vs

27 egenskaper som jämförs

Monash University vs University of Queensland

Monash University
University of Queensland
Monash University
University of Queensland
75
poäng
56
poäng

Varför är Monash University bättre än University of Queensland?

 • 2625$ lägre undervisningsavgift
  5737$vs8362$
 • 6006$ lägre undervisningsavgift för internationella heltidsstudenter
  23220$vs29226$
 • 5328$ lägre kostnader för mat och boende
  7636$vs12964$

Varför är University of Queensland bättre än Monash University?

 • 196 fler partneruniversitet och forskningsinstitutioner
  290vs94
 • 49 flera år sedan etableringen
  1909vs1958
 • 1 fler vårdinrättningar
  5vs4
 • 23 bättre placering i ARWU:s universitetsrankning
  88vs111
 • 58 fler fritidsaktiviteter erbjuds
  152vs94
 • 1 fler idrottsanläggningar
  7vs6
 • 12.66km² större campus
  13.76km²vs1.1km²
 • 1.2% större andel manliga studenter
  44.7%vs43.5%

Viktiga uppgifter och ranking

Allmän information

1.antal partneruniversitet

94

290

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

University of Rome La Sapienza

914

2.akademisk personal

7720

2836

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

University of British Columbia

10186

3.alumninätverk

270000

200000

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

University of Illinois at Chicago

600000

4.fritidsaktiviteter

94

152

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Pennsylvania State University

1200

5.etablerat år

1958

1909

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

University of Oxford

1096

6.citerade forskare

5

3

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2019.

Bäst

Stanford University

103

Antagning

1.inskrivna studenter

62998

46863

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

University of Rome La Sapienza

128963

2.grundutbildningsstudenter

46000

28626

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

University of Rome La Sapienza

108648

3.doktorander

12500

8033

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

University of Barcelona

36036

4.procent kvinnliga studenter

56.5%

55.3%

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

United Arab Emirates University

75.7%

5.inskrivna internationella studenter

35%

19.6%

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

London School of Economics

52%

6.procent manliga studenter

43.5%

44.7%

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Tokyo Institute of Technology

86%

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

7636$

12964$

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Bauman Moscow State Technical University

0$

2.medicinska faciliteter

4

5

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

University of California, San Francisco

34

3.bibliotekets samling

2791200

2615900

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Australian National University

65500000

4.campusstorlek

1.1km²

13.76km²

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Saint-Petersburg State University

200km²

5.idrottsanläggningar

6

7

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Texas A&M University

30

6.Har universitetssovsalar
Monash University
University of Queensland

Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.

Rankning

1.ARWU ranking

111

88

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2019.

Bäst

Harvard University

1

Utmärkelser

1.Är medlem i Ivy League
Monash University
University of Queensland

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Till exempel

Dartmouth College

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

5737$

8362$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Aarhus University

0$

2.terminsavgift per år för internationella studenter

23220$

29226$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Weizmann Institute of Science

0$

3.bidrag per elev och år

27105$

8307$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Dartmouth College

61398$

4.ökning av terminsavgift

4.5%

4.4%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

University of Heidelberg

-100%

Topp 10 universitet

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.