45poäng

National Tsing Hua University

67poäng

University of California, San Diego

National Tsing Hua University
University of California, San Diego
Vinnare i jämförelsen
vs
vs

28 egenskaper som jämförs

National Tsing Hua University vs University of California, San Diego

National Tsing Hua University
University of California, San Diego

Varför är National Tsing Hua University bättre än University of California, San Diego?

 • 12 350.00$ lägre undervisningsavgift
  ?

  1 782.00$vs14132$
 • 8 522.00$ lägre kostnader för mat och boende
  ?

  3 402.00$vs11924$
 • 1 fler Nobelpristagare
  ?

  3vs2
 • 3 fler partneruniversitet och forskningsinstitutioner
  ?

  161vs158
 • 35 228.00$ lägre undervisningsavgift för internationella heltidsstudenter
  ?

  1 782.00$vs37010$
 • 49 flera år sedan etableringen
  ?

  1911vs1960

Varför är University of California, San Diego bättre än National Tsing Hua University?

 • 498 fler fritidsaktiviteter erbjuds
  ?

  649vs151
 • 107326 större alumninätverk
  ?

  150000vs42674
 • 54 fler starkt citerade forskare
  ?

  56vs2
 • 206 högre position på Times Higher Education ranking
  ?

  38vs244
 • 5400000 större bibliotek
  ?

  7000000vs1600000
 • 8152 mer akademisk personal
  ?

  8787vs635
 • 208 bättre placering i ARWU:s universitetsrankning
  ?

  14vs222
 • 4.8% fler internationella heltidsstudenter
  ?

  7%vs2.2%

Allmän information

1.fritidsaktiviteter

151

649

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.alumninätverk

42674

150000

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.citerade forskare

2

56

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2020.
4.akademisk personal

635

8787

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
5.antal partneruniversitet

161

158

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
6.studentkårer

150

566

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Antagning

1.inskrivna internationella studenter

2.2%

7%

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.inskrivna studenter

12286

29324

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.studenter från internationella utbytesprogram

24

2375

Ett internationellt utbytesprogram är ett program där studenter från en gymnasieskola eller ett universitet studerar utomlands vid en av institutionens partnerinstitutioner. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.studenter iväg på internationella utbytesprogram

69

1258

Ett internationellt utbytesprogram är ett program där studenter från en gymnasieskola eller ett universitet studerar utomlands vid en av institutionens partnerinstitutioner. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.grundutbildningsstudenter

6136

23046

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.doktorander

6150

6278

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

3 402.00$

11 924.00$

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.bibliotekets samling

1600000

7000000

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.Har universitetssovsalar
National Tsing Hua University
University of California, San Diego
Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
4.idrottsanläggningar

5

9

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.medicinska faciliteter

2

23

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
6.Har ett museum
National Tsing Hua University
University of California, San Diego
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Rankning

1.position i Times Higher Educations ranking

244

38

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.
2.ARWU ranking

222

14

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.

Utmärkelser

1.Nobelpristagaralumni

3

2

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
2.Är medlem i Ivy League
National Tsing Hua University
University of California, San Diego
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

1 782.00$

14 132.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.terminsavgift per år för internationella studenter

1 782.00$

37 010.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.bidrag per elev och år

10 881.00$

15 325.00$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Vilka är de bästa universitet?

Visa allt
This page is currently only available in English.