60poäng

Nicholas School

vs

Nicholas School recension: 53 egenskaper och höjdpunkter

Nicholas School
Nicholas School
60
poäng

Varför är Nicholas School bättre än genomsnittet?

 • Terminsavgifter per år
  32900$vs44003$
 • Terminsavgift per år för internationella studenter
  32900$vs42557.4$
 • Bidrag per elev och år
  37400$vs29130.6$
 • U.S. News ranking
  20vs24
 • Kostnader för kost och logi
  11770$vs12503.47$
 • Studenter iväg på internationella utbytesprogram
  3486vs976.43
 • Campusstorlek
  34.8km²vs10.38km²
 • Antagningsfrekvens
  19%vs37.18%

Viktiga uppgifter och ranking

Allmän information

1.förhållande elever till personal

8:1 (Duke University)

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Humanities and Sciences

5:1

2.begåvning

5.6$ billion (Duke University)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

32$ billion

3.akademisk personal

144

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

School of Humanities and Sciences

643

4.alumninätverk

3076

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

46981

5.etablerat år

1991

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Barnard College

1889

6.citerade forskare

2

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2019.

Bäst

MIT Whitaker College

11

Antagning

1.procent kvinnliga studenter

50% (Duke University)

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Mandel School

86%

2.antal sökande

140

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

Barnard College

5440

3.procent vita studenter

47% (Duke University)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Walter Cronkite School

87%

4.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

32 (Duke University)

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

33.5

5.genomsnittlig antagning SAT-poäng

1440 (Duke University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

1500

6.genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande

705 (Duke University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Computer Science

760

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

11770$ (Duke University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Walter Cronkite School

11436$

2.campusstorlek

34.8km² (Duke University)

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Nicholas School

34.8km²

3.idrottsanläggningar

15 (Duke University)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

19

4.bibliotekets samling

6340456 (Duke University)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

School of Humanities and Sciences

18075000

5.medicinska faciliteter

7 (Duke University)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

17

6.antal museum

2 (Duke University)

Källa: Wikipedia, 2019; stadens officiella hemsida, 2019.

Bäst

Johns Hopkins School of Education

4

Utmärkelser

1.Nobelpristagarpersonal

4 (Duke University)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

66

2.Turing Awardvinnare

3 (Duke University)

Turingpriset delas ut årligen av Association for Computing Machinery (ACM) till en person för insatser av teknisk natur som bidragit till datorindustrin. Turingpriset är erkänt som den högsta utmärkelsen inom datavetenskap och räknas som datavetenskapens nobelpris. Källa: ACM AM Turings hemsida, den 2019.

Bäst

School of Humanities and Sciences

28

3.Rhodesforskare

40 (Duke University)

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

332

4.Nobelpristagaralumni

3 (Duke University)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

67

5.Är medlem i Ivy League
Nicholas School

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

6.Pulitzerprisvinnare

5 (Duke University)

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

47

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

32900$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Walter Cronkite School

9720$

2.terminsavgift per år för internationella studenter

32900$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Walter Cronkite School

22319$

3.bidrag per elev och år

37400$ (Duke University)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

40000$

4.ökning av terminsavgift

3% (Duke University)

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Computer Science

1.79%

5.genomsnittligt ekonomiskt stöd

30.4$ million (Duke University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

182$ million

Övrigt

1.U.S. News ranking

20 (Duke University)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2019.

Bäst

MIT Whitaker College

1

2.ARWU ranking

31 (Duke University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

1

3.Forbes ranking

15 (Duke University)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2019

Bäst

School of Humanities and Sciences

1

4.antal partneruniversitet

300 (Duke University)

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Nicholas School

300

5.position i Times Higher Educations ranking

23 (Duke University)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

School of Humanities and Sciences

2

Topp 10 Universitet och högskolor

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.