49poäng

Paul H. Nitze School

vs

Paul H. Nitze School recension: 49 egenskaper och höjdpunkter

Paul H. Nitze School
Paul H. Nitze School
49
poäng

Varför är Paul H. Nitze School bättre än genomsnittet?

 • Brottsfrekvens campus
  0.13%vs0.92%
 • U.S. News ranking
  16vs24
 • Antal museum
  4vs2.45
 • Procent asiatiska studenter
  18.8%vs15.79%
 • Procent manliga studenter
  53%vs46.08%
 • Procent vita studenter
  52.3%vs50.82%
 • Inskrivna internationella studenter
  33%vs24.09%
 • ARWU ranking
  17vs22.2

Viktiga uppgifter och ranking

Allmän information

1.brottsfrekvens campus

0.13% (Johns Hopkins University)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Computer Science

0.02%

2.akademisk personal

94

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

School of Humanities and Sciences

643

3.begåvning

2.59$ billion (Johns Hopkins University)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

32$ billion

4.etablerat år

1943

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Barnard College

1889

5.förhållande elever till personal

13:1 (Johns Hopkins University)

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Humanities and Sciences

5:1

6.alumninätverk

16000

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

46981

Antagning

1.procent kvinnliga studenter

47%

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Mandel School

86%

2.antal sökande

1878

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

Barnard College

5440

3.genomsnittlig antagning SAT-poäng

1405 (Johns Hopkins University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

1500

4.genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande

690 (Johns Hopkins University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Computer Science

760

5.genomsnittligt SAT-poäng i matematik

715 (Johns Hopkins University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Computer Science

790

6.procent asiatiska studenter

18.8% (Johns Hopkins University)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

MIT Whitaker College

24.1%

Anläggningar

1.antal museum

4 (Johns Hopkins University)

Källa: Wikipedia, 2019; stadens officiella hemsida, 2019.

Bäst

Johns Hopkins School of Education

4

2.Har ett museum
Paul H. Nitze School

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

3.sovsalskapacitet

2669 (Johns Hopkins University)

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

13815

4.campusstorlek

0.57km² (Johns Hopkins University)

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Nicholas School

34.8km²

5.bibliotekets samling

7552000 (Johns Hopkins University)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

School of Humanities and Sciences

18075000

6.kostnader för kost och logi

13390$ (Johns Hopkins University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Walter Cronkite School

11436$

Utmärkelser

1.Är medlem i Ivy League
Paul H. Nitze School

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Till exempel

Harvard Kennedy School

2.Nobelpristagarpersonal

21 (Johns Hopkins University)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

66

3.Pulitzerprisvinnare

6 (Johns Hopkins University)

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

47

4.Nobelpristagaralumni

15 (Johns Hopkins University)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

67

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

47060$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Walter Cronkite School

9720$

2.terminsavgift per år för internationella studenter

47060$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Walter Cronkite School

22319$

3.bidrag per elev och år

20500$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

40000$

4.ökning av terminsavgift

3.4%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Computer Science

1.79%

5.genomsnittligt ekonomiskt stöd

20.69$ million (Johns Hopkins University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

182$ million

Övrigt

1.U.S. News ranking

16 (Johns Hopkins University)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2019.

Bäst

MIT Whitaker College

1

2.Forbes ranking

46 (Johns Hopkins University)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2019

Bäst

School of Humanities and Sciences

1

3.ARWU ranking

17 (Johns Hopkins University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2019.

Bäst

Harvard Kennedy School

1

4.position i Times Higher Educations ranking

16 (Johns Hopkins University)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

School of Humanities and Sciences

2

Topp 10 Universitet och högskolor

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.