62poäng

Pratt School of Engineering

vs

Pratt School of Engineering recension: 53 egenskaper och höjdpunkter

Pratt School of Engineering
Pratt School of Engineering

Varför är Pratt School of Engineering bättre än genomsnittet?

 • Genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
  32vs31.18
 • Genomsnittligt SAT-poäng i matematik
  735vs716.82
 • ARWU ranking
  31vs41.27
 • Kostnader för kost och logi
  11770$vs13160.83$
 • Position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte
  42vs61
 • Antagningsfrekvens
  14%vs29.61%
 • Bidrag per elev och år
  37400$vs28622.64$
 • Position i QS-ranking gällande akademiskt rykte
  42vs61

Viktiga uppgifter och ranking

relevant

Allmän information

1.akademisk personal

125

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

300

2.alumninätverk

12000

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

168987

3.citerade forskare

1 (Duke University)

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2018.

Bäst

MIT School of Engineering

81

4.förhållande elever till personal

8:1 (Duke University)

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

3:1

5.etablerat år

1939

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Brown School of Engineering

1847

6.studentkårer

400 (Duke University)

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

College of Technology and Innovation

1100

relevant

Antagning

1.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

32 (Duke University)

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

34

2.genomsnittligt SAT-poäng i matematik

735 (Duke University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

780

3.antagningsfrekvens

14%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

7.1%

4.doktorander

860

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

College of Technology and Innovation

2148

5.antal sökande

3000

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

28977

6.genomsnittlig antagning SAT-poäng

1440 (Duke University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Boston College of Engineering

2016

relevant

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

11770$ (Duke University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

College of Technology and Innovation

11436$

2.campusstorlek

34.8km² (Duke University)

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Pratt School of Engineering

34.8km²

3.Har ett museum
Pratt School of Engineering

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

4.bibliotekets samling

6340456 (Duke University)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

25850000

5.medicinska faciliteter

7 (Duke University)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Carnegie Institute of Technology

10

6.idrottsanläggningar

15 (Duke University)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Cornell College of Engineering

29

relevant

Utmärkelser

1.Nobelpristagarpersonal

4 (Duke University)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.

Bäst

MIT School of Engineering

51

2.position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

42

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.

Bäst

MIT School of Engineering

1

3.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

42

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.

Bäst

MIT School of Engineering

1

4.Nobelpristagaralumni

3 (Duke University)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.

Bäst

MIT School of Engineering

27

5.Är medlem i Ivy League
Pratt School of Engineering

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

6.Pulitzerprisvinnare

5 (Duke University)

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2018.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

56

relevant

Avgifter & finansiellt stöd

1.bidrag per elev och år

37400$ (Duke University)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

38756$

2.genomsnittligt ekonomiskt stöd

30.4$ million (Duke University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Cornell College of Engineering

245$ million

3.terminsavgifter per år

47760$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

College of Technology and Innovation

9724$

4.terminsavgift per år för internationella studenter

45760$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

College of Technology and Innovation

22977$

5.ökning av terminsavgift

3% (Duke University)

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Cornell College of Engineering

0.49%

relevant

Övrigt

1.ARWU ranking

31 (Duke University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2018.

Bäst

MIT School of Engineering

4

2.Forbes ranking

15 (Duke University)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2018

Bäst

Yale Faculty of Engineering

4

3.position i Times Higher Educations ranking

23 (Duke University)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

1

4.U.S. News ranking

20 (Duke University)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2018.

Bäst

MIT School of Engineering

1

5.antal partneruniversitet

300 (Duke University)

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Pratt School of Engineering

300

Topp 10 teknik- och ingenjörsskolor

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.