36poäng

Quick Mill 02820

51poäng

Rocket Espresso Plus V2

Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Vinnare i jämförelsen
vs
vs

33 egenskaper som jämförs

Quick Mill 02820 vs Rocket Espresso Plus V2

Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2

Varför är Quick Mill 02820 bättre än Rocket Espresso Plus V2?

 • Vattentanken är genomskinlig
  ?
 • 13.1kg lättare
  ?

  9.9kgvs23000g
 • Har PID-regulator
  ?
 • Har en avtagbar vattentank
  ?
 • 175mm tunnare
  ?

  250mmvs425mm
 • 60.6% mindre kroppsvolym
  ?

  21000cm³vs53295cm³
 • 30mm kortare
  ?

  350mmvs380mm
 • 90mm smalare
  ?

  240mmvs330mm

Varför är Rocket Espresso Plus V2 bättre än Quick Mill 02820?

 • Har ett kommersiellt ångröret
  ?
 • Har en tryckmätare
  ?
 • Har ett 58mm portafilter
  ?
 • Använder E61 bryggrupp
  ?
 • Kan brygga och ånga samtidigt
  ?
 • Använder E61 grupphuvud
  ?
 • Har en pre-infusionfunktion
  ?
 • 1.61x större vattentank
  ?

  2.9lvs1.8l

Prisjämförelse

Allmän information

1.vikt

9.9kg

23kg

En lägre vikt anses vara bättre eftersom lättare enheter är bekvämare att bära. En lägre vikt är dessutom en fördel för hushållsprodukter och andra produkter, då det gör dem enklare att transportera.
2.tjocklek

250mm

425mm

Ett tunnare chassi anses vara bättre eftersom det gör produkten kompaktare och mer portabel. Många tillverkare betonar hur tunna mobila enheter är, och för många produkter är det avgörande.
3.volym

21000cm³

53295cm³

Volymen är mängden tredimensionellt utrymme som ryms i produktens chassi, eller enkelt uttryckt - utrymmet som produkten upptar
4.Använder kaffepulver
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Kaffepulver, speciellt nyrostat resulterar i mycket bättre kvalitet på kaffet än den typ av resultat som du får med kapslar.
5.höjd

350mm

380mm

Höjden representerar produktens vertikala dimension. Man anser att en lägre höjd är bättre då det ger en lättare hantering.
6.bredd

240mm

330mm

Bredden är produktens horisontella dimension. En lägre bredd anses vara bättre, eftersom det ger en enklare manövrerbarhet.

Delar

1.Har ett kommersiellt ångröret
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Den levereras med ett kommersiellt stilångrör i motsats till pannarelloångröret. Dessa är svårare att bemästra, men kan producera bättre och fylligare mjölkskum.
2.Har en tryckmätare
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
En av de viktigaste aspekterna för att göra en stor välsmakande espresso är att använda rätt tryck. Aspekter som hur tätt packat portafiltret är kan påverka trycket och därmed den övergripande kvaliteten av utvinningen. En tryckmätare hjälper dig att justera processen för att uppnå ett perfekt tryck på 9 bar.
3.Har ett ångrör
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Den har ett ångrör, vilket gör att du kan göra ångad/skummad mjölk för att skapa andra drycker utifrån en espressobas.
4.Har ett 58mm portafilter
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
58 mm portafilter är den vanligaste storleken i branschen och den erbjuder ett större utbud av tillbehör att köpa till, exempelvis portafilter korgar och stampar.
5.Använder E61 bryggrupp
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
E61 bryggrupp är branschens standardbryggrupp för espressomaskiner, vilket ger en konsekvent och stabil värme för att hjälpa till att göra den perfekta espresson.
6.Använder E61 grupphuvud
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
En E61 grupphuvud ger utmärkt temperaturstabilitet som är en viktig del för att producera bra espresso. Det har också fördelen av en passiv pre-infusionsfunktion.

Vattenkälla

1.Vattentanken är genomskinlig
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Med en genomskinlig vattentank kan du lätt se när den behöver fyllas på. Det är viktigt då man kan skada maskinen om man försöker göra en espresso med tom vattentank.
2.Har integrerat filter
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Ett integrerat vattenfilter ger renare vatten för att brygga espresso. Det hjälper också till att förhindra ansamling av kalkavlagringar.
3.Har PID-regulator
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
En PID-regulator reglerar temperaturen i pannan elektroniskt. Den erbjuder en mycket högre grad av noggrannhet och konsekvens än en vanlig mekanisk termostat som används för att kontrollera temperaturen. Detta är mycket viktigt eftersom en temperatur på ca 92 ° C till 96 ° C är avgörande för att göra en perfekt espresso.
4.har ett varmvattenutlopp
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Varmvattenutloppet är användbart eftersom den kan användas för att värma koppar, samt gör americanos, long blacks och te.
5.Har en avtagbar vattentank
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Vattentanken är avtagbar, vilket gör påfyllning enklare.
6.vattentankskapacitet

1.8l

2.9l

Med en större vattentank behöver du inte fylla på lika ofta.

Underhåll

1.Indikerar när droppskålen är full
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Med en droppskålsindikator informerar maskinen dig om när du behöver tömma skålen.
2.Har rengöringsvarning
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Maskinen varnar dig när den behöver rengöras.
3.Har torrpuckfunktion
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Vid slutet av extraktionsprocessen avlägsnas all fukt från pucken. Detta gör att du enkelt kan trycka ut kaffet från portafilret efteråt, det minskar även röran och behovet av att rengöra den så ofta.
4.Har viloläge
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Efter en viss tid av inaktivitet kommer enheten att växla till ett viloläge för att spara ström.
5.Förhindrar överhettning
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Den har en intern säkring/värmesensor som förhindrar att maskinen överhettas.

Egenskaper

1.Har en 3-vägsventil
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
En 3-vägs magnetventil avlastar tryck och fukt från portafiltret efter extraktionen. Detta ger en torr puck som lätt kan tas bort efteråt. Det innebär också att du inte behöver vänta på att trycket utjämnas, så att du kan göra back-to-back kaffe.
2.programmerbara knappar

0

0

Dessa knappar kan programmeras för olika typer av kaffe såsom en espresso, doppio eller ristretto. Detta innebär att om du har bemästrat en viss typ av kaffe kan du få det likadant varje gång.
3.Kan brygga och ånga samtidigt
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Med en dubbel panna eller ett värmeväxlarsystem kan du brygga och ånga mjölk samtidigt. Detta är en fördel jämfört med maskiner med enkel panna där man måste vänta mellan bryggning och ångande för att temperaturen måste justeras.
4.Har en pre-infusionfunktion
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Med pre-infusionfunktionen får du ett lågt tryck av vatten innan det stiger upp till ett tryck på omkring 9 bar. Detta utvidgar försiktigt malen för att få en jämn extraktion och för att förhindra att kanalisera i kakan.
5.Har en shotklocka
Quick Mill 02820
Rocket Espresso Plus V2
Den tid det tar att göra en espressoshot är en av fyra nyckeldelar, och bör vara cirka 19-22 sekunder. När du har mal, dos och stamp korrekt, kan du använda shotklockan och då få ett perfekt resultat.

Prisjämförelse

Vilka är de bästa kaffemaskiner?

Visa allt
This page is currently only available in English.