51poäng

Rocket Espresso Plus V2

Rocket Espresso Plus V2
vs

Rocket Espresso Plus V2 recension: specifikationer och pris

Rocket Espresso Plus V2

Varför är Rocket Espresso Plus V2 bättre än genomsnittet?

  • Vattentankskapacitet
    ?

    2.9lvs1.82l
  • Kokstorlek
    ?

    1.8lvs1.14l

Prisjämförelse

Allmän information

1.vikt

23kg

En lägre vikt anses vara bättre eftersom lättare enheter är bekvämare att bära. En lägre vikt är dessutom en fördel för hushållsprodukter och andra produkter, då det gör dem enklare att transportera.
2.tjocklek

425mm

Ett tunnare chassi anses vara bättre eftersom det gör produkten kompaktare och mer portabel. Många tillverkare betonar hur tunna mobila enheter är, och för många produkter är det avgörande.
3.volym

53295cm³

Volymen är mängden tredimensionellt utrymme som ryms i produktens chassi, eller enkelt uttryckt - utrymmet som produkten upptar
4.bredd

330mm

Bredden är produktens horisontella dimension. En lägre bredd anses vara bättre, eftersom det ger en enklare manövrerbarhet.
5.höjd

380mm

Höjden representerar produktens vertikala dimension. Man anser att en lägre höjd är bättre då det ger en lättare hantering.
6.Använder kaffepulver
Rocket Espresso Plus V2
Kaffepulver, speciellt nyrostat resulterar i mycket bättre kvalitet på kaffet än den typ av resultat som du får med kapslar.

Delar

1.Har ett kommersiellt ångröret
Rocket Espresso Plus V2
Den levereras med ett kommersiellt stilångrör i motsats till pannarelloångröret. Dessa är svårare att bemästra, men kan producera bättre och fylligare mjölkskum.
2.Har ett ångrör
Rocket Espresso Plus V2
Den har ett ångrör, vilket gör att du kan göra ångad/skummad mjölk för att skapa andra drycker utifrån en espressobas.
3.Har en tryckmätare
Rocket Espresso Plus V2
En av de viktigaste aspekterna för att göra en stor välsmakande espresso är att använda rätt tryck. Aspekter som hur tätt packat portafiltret är kan påverka trycket och därmed den övergripande kvaliteten av utvinningen. En tryckmätare hjälper dig att justera processen för att uppnå ett perfekt tryck på 9 bar.
4.Har ett 58mm portafilter
Rocket Espresso Plus V2
58 mm portafilter är den vanligaste storleken i branschen och den erbjuder ett större utbud av tillbehör att köpa till, exempelvis portafilter korgar och stampar.
5.Använder E61 grupphuvud
Rocket Espresso Plus V2
En E61 grupphuvud ger utmärkt temperaturstabilitet som är en viktig del för att producera bra espresso. Det har också fördelen av en passiv pre-infusionsfunktion.
6.Använder E61 bryggrupp
Rocket Espresso Plus V2
E61 bryggrupp är branschens standardbryggrupp för espressomaskiner, vilket ger en konsekvent och stabil värme för att hjälpa till att göra den perfekta espresson.

Vattenkälla

1.Vattentanken är genomskinlig
Rocket Espresso Plus V2
Med en genomskinlig vattentank kan du lätt se när den behöver fyllas på. Det är viktigt då man kan skada maskinen om man försöker göra en espresso med tom vattentank.
2.Har integrerat filter
Rocket Espresso Plus V2
Ett integrerat vattenfilter ger renare vatten för att brygga espresso. Det hjälper också till att förhindra ansamling av kalkavlagringar.
3.har ett varmvattenutlopp
Rocket Espresso Plus V2
Varmvattenutloppet är användbart eftersom den kan användas för att värma koppar, samt gör americanos, long blacks och te.
4.Har en avtagbar vattentank
Rocket Espresso Plus V2
Vattentanken är avtagbar, vilket gör påfyllning enklare.
5.vattentankskapacitet

2.9l

Med en större vattentank behöver du inte fylla på lika ofta.
6.kokstorlek

1.8l

En kokare med högre kapacitet betyder att du inte behöver fylla på lika ofta

Underhåll

1.Indikerar när droppskålen är full
Rocket Espresso Plus V2
Med en droppskålsindikator informerar maskinen dig om när du behöver tömma skålen.
2.Har rengöringsvarning
Rocket Espresso Plus V2
Maskinen varnar dig när den behöver rengöras.
3.Har torrpuckfunktion
Rocket Espresso Plus V2
Vid slutet av extraktionsprocessen avlägsnas all fukt från pucken. Detta gör att du enkelt kan trycka ut kaffet från portafilret efteråt, det minskar även röran och behovet av att rengöra den så ofta.
4.Har viloläge
Rocket Espresso Plus V2
Efter en viss tid av inaktivitet kommer enheten att växla till ett viloläge för att spara ström.
5.Förhindrar överhettning
Rocket Espresso Plus V2
Den har en intern säkring/värmesensor som förhindrar att maskinen överhettas.

Egenskaper

1.Har en 3-vägsventil
Rocket Espresso Plus V2
En 3-vägs magnetventil avlastar tryck och fukt från portafiltret efter extraktionen. Detta ger en torr puck som lätt kan tas bort efteråt. Det innebär också att du inte behöver vänta på att trycket utjämnas, så att du kan göra back-to-back kaffe.
2.Har en pre-infusionfunktion
Rocket Espresso Plus V2
Med pre-infusionfunktionen får du ett lågt tryck av vatten innan det stiger upp till ett tryck på omkring 9 bar. Detta utvidgar försiktigt malen för att få en jämn extraktion och för att förhindra att kanalisera i kakan.
3.Kan brygga och ånga samtidigt
Rocket Espresso Plus V2
Med en dubbel panna eller ett värmeväxlarsystem kan du brygga och ånga mjölk samtidigt. Detta är en fördel jämfört med maskiner med enkel panna där man måste vänta mellan bryggning och ångande för att temperaturen måste justeras.
4.programmerbara knappar

0

Dessa knappar kan programmeras för olika typer av kaffe såsom en espresso, doppio eller ristretto. Detta innebär att om du har bemästrat en viss typ av kaffe kan du få det likadant varje gång.
5.Har en shotklocka
Rocket Espresso Plus V2
Den tid det tar att göra en espressoshot är en av fyra nyckeldelar, och bör vara cirka 19-22 sekunder. När du har mal, dos och stamp korrekt, kan du använda shotklockan och då få ett perfekt resultat.

Prisjämförelse

Vilka är de bästa kaffemaskiner?

Visa allt
This page is currently only available in English.