67poäng

Roland A-800Pro

Roland A-800Pro
vs

Roland A-800Pro recension: specifikationer och pris

Roland A-800Pro

Varför är Roland A-800Pro bättre än genomsnittet?

 • Antal knappar
  ?

  24vs17.66
 • Totala tangenter
  ?

  61vs43.17
 • Antal reglar
  ?

  9vs3.57
 • Antal rattar
  ?

  9vs5.97
 • Trumplattor
  ?

  8vs4.83
 • Kodare
  ?

  1vs0.35

Prisjämförelse

Design

1.Har en display
Roland A-800Pro
Enheten har en elektronisk display för att presentera information för användaren.
2.Har LED-knappar med bakgrundsbelysning
Roland A-800Pro
Knappen lyser när man trycker på den, vilket resulterar i bättre synlighet för användaren.
3.höjd

250mm

Höjden representerar produktens vertikala dimension. Man anser att en lägre höjd är bättre då det ger en lättare hantering.
4.bredd

1m

Bredden är produktens horisontella dimension. En lägre bredd anses vara bättre, eftersom det ger en enklare manövrerbarhet.
5.volym

22772.75cm³

Volymen är mängden tredimensionellt utrymme som ryms i produktens chassi, eller enkelt uttryckt - utrymmet som produkten upptar
6.vikt

4.5kg

En lägre vikt anses vara bättre eftersom lättare enheter är bekvämare att bära. En lägre vikt är dessutom en fördel för hushållsprodukter och andra produkter, då det gör dem enklare att transportera.

Kontroller & knappar

1.Har överföringsknapp
Roland A-800Pro
Transponeringsknappen flyttar automatiskt tangentbordet toner upp eller ner (höjer eller sänker tonhöjden med ett antal halvtoner).
2.Har oktavknappar
Roland A-800Pro
Oktavknappar används för att växla tangentbordet uppåt eller nedåt i ett oktavsteg. Detta ger ett ökat utbud av tangentbordet i bägge riktningar vilket gör att du kan spela noter som ligger utanför det antal tangenter som finns tillgängliga.
3.antal knappar

24

Ju fler knappar på enheten har, desto mer komplexa dess ingång vara.
4.Har en bankväljarknapp
Roland A-800Pro
Knappen används för att välja oberoende banker av kontinuerliga styrenheter. På ett effektivt sätt låter denna funktion dig styra mer oberoende parametrar med rattar, reglar och knappar. Bankväljarknappen används för att växla mellan de tillgängliga bankerna.
5.Har en transportkontrollsdel
Roland A-800Pro
Transportkontrollerna används för att kontrollera uppspelningen, ange positionen för spelhuvudet, starta inspelning, aktivera regionscykeln eller för att flytta till projektets början eller slut.
6.antal reglar

9

Reglar kan vara antingen kanalvolymreglar, reglage för tonhöjd, crossfaders eller till och med equalizers.

Knappar & trumplattor

1.Har hastighetskänsliga tangenter
Roland A-800Pro
Anslagskänsliga tangenter är fjäderladdade tangenter som låter högre ju hårdare du trycker in dem. Om du trycker "lätt" på en knapp kommer ljudet att vara tyst, ju hårdare du trycker desto starkare blir ljudet.
2.totala tangenter

61

Mängden tangenter styrenheten har på tangentbordet.
3.Har anslagskänsliga dynor
Roland A-800Pro
Anslagskänsliga dynor överför MIDI-noter och hastighetsinformation (hur snabbt du trycker på tangenterna). Dynorna kan användas för att trumma rytmiska delar av en låt eller för att starta proverna, men kan också användas för att spela noter.
4.trumplattor

8

Trumsektionen är perfekt för att göra slingor och prova dig fram med hjälp av dina trumfingerfärdigheter.
5.Har eftertryckstangentbord
Roland A-800Pro
Tangentbordet reagerar också till den mängd som appliceras efter första effekt. På elektroniska keyboards och syntar brukar denna tryckkänslighet kallas för aftertouch.

Portar

1.Har en MIDI-utport
Roland A-800Pro
Midi-utporten används för dataöverföring.
2.Har en ingång/kontakt för fotpedal
Roland A-800Pro
När den trycks in låter fotpedalen alla toner ljuda och "vibrera" fritt. Alla toner som spelas fortsätter att ljuda ända tills pedalen släpps. Detta är perfekt när du behöver en stabil och mottaglig kontroll.
3.Har en ingång/kontakt för expressionspedal
Roland A-800Pro
Särskilda uttryckspedaler låter dig ha en handsfree-kontroll över tangentbordets volym, vibration med mera.
4.Har en MIDI-inport
Roland A-800Pro
MIDI-Inport gör att data kan tas emot av en MIDI-kompatibel enhet. Inporten gör att ett MIDI-keyboard kan styras av en extern enhet eller sekvenserare.

Egenskaper

1.MIDI-enheten fungerar och kommunicerar via USB
Roland A-800Pro
Enheter kan kommunicera i båda riktningarna med varandra utan några ytterligare MIDI-gränssnitt. Den största fördelen är att USB-anslutningen kan användas till allt, strömförsörjning, MIDI in och MIDI-ut. Detta innebär att du behöver färre kablar.
2.Enheten är mappbar
Roland A-800Pro
Användare kan mappa, ställa in och reglera hela MIDI-kontrollen, vilket ger olika funktioner till alla olika knappar, rattar och reglage. Enheten kan också ställas in med hjälp av olika programvaror.
3.Är kompatibel med Windows
Roland A-800Pro
Den är kompatibel med PC och bärbara datorer som kör operativsystemet Windows.
4.Är kompatibel med Mac OS X
Roland A-800Pro
Den är kompatibel med Mac OS X enheter såsom MacBook och iMac.

Vilka är de bästa tangentbordsstyrare?

Visa allt
This page is currently only available in English.