49poäng

Ross School of Business

75poäng

Tuck School of Business

Ross School of Business
Tuck School of Business
Vinnare i jämförelsen
vs
vs

48 egenskaper som jämförs

Ross School of Business vs Tuck School of Business

Ross School of Business
Tuck School of Business

Varför är Ross School of Business bättre än Tuck School of Business?

 • 101 mer akademisk personal
  ?

  151vs50
 • 650 fler studentkårer och föreningar
  ?

  1000vs350
 • 328$ större finansiering tillgänglig per student för ett läsår
  ?

  24 175.00$vs23847$
 • 11% lägre andel antagna
  ?

  5%vs16%
 • 4.96$ billion mer mottagna donationer
  ?

  8.46$ billionvs3.5$ billion
 • 11.77km² större campus
  ?

  12.86km²vs1.09km²
 • 35162 större alumninätverk
  ?

  44462vs9300
 • 8825 högre andel bostäder
  ?

  12562vs3737

Varför är Tuck School of Business bättre än Ross School of Business?

 • 20.99% fler utexaminerade studenter som får anställning inom tre månader efter att de lämnat fakulteten
  ?

  98vs81
 • 37.5% färre elever per lärare
  ?

  10:1vs16:1
 • 14 bättre placering i Forbes rangordning av amerikanska högskolor
  ?

  16vs30
 • 2 högre sammansatt genomsnittspoäng på ACT-provet
  ?

  32vs30
 • 30 högre genomsnittspoäng på skrivningsdelen av SAT-provet
  ?

  735vs705
 • 10 högre genomsnittspoäng på matematik-delen av SAT-provet
  ?

  730vs720
 • 70 högre genomsnittspoäng på kritisk läsning-delen av SAT-provet
  ?

  725vs655
 • 95 högre genomsnittspoäng på SAT-provet
  ?

  1455vs1360

Allmän information

1.examinerade anställda efter 3 månader

81

98

Andelen av den senaste årskullen som hade hittat ett arbete eller accepterat ett jobberbjudande inom tre månader efter examen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.akademisk personal

151

50

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
3.förhållande elever till personal

10:1

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.brottsfrekvens campus
Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.begåvning

3.5$ billion (Dartmouth College)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2020.

Antagning

1.grundutbildningsstudenter

0

0

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.genomsnittligt SAT-poäng i skrivande
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.genomsnittligt SAT-poäng i matematik
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.genomsnittlig antagning SAT-poäng
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.Har ett museum
Ross School of Business (University of Michigan, Ann Arbor)
Tuck School of Business (Dartmouth College)
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.Har universitetssovsalar
Ross School of Business (University of Michigan, Ann Arbor)
Tuck School of Business (Dartmouth College)
Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
3.campusstorlek
Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020.

Utmärkelser

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2020.
3.Är medlem i Ivy League
Ross School of Business (University of Michigan, Ann Arbor)
Tuck School of Business (Dartmouth College)
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.patentansökningar

7

9

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

19

163

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.bidrag per elev och år

24 175.00$

23 847.00$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.ökning av terminsavgift

4.4%

4.9%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.terminsavgift per år för internationella studenter

57 394.00$

58 935.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.terminsavgifter per år

52 394.00$

58 935.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.valuta för pengarna

91$

87$

Beräknad utifrån lönen idag, utbildningens längd, avgifter och andra kostnader, inklusive förlorad inkomst under MBA. Källa: Financial Times, den 2020.

Övrigt

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2020
2.position i Times Higher Educations ranking
The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.
Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.
US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2020.

Vilka är de bästa handelsfakulteter?

Visa allt
This page is currently only available in English.