Samuel Curtis Johnson Graduate School
Topp 28%49 poäng
Topp 28%
Viktiga uppgifter och ranking

Samuel Curtis Johnson Graduate School: 59 fakta och höjdpunkter

1. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
1946
Wharton School: 1881

2. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
95
Foster School: 1000

3. examinerade anställda efter 3 månader

Andelen av den senaste årskullen som hade hittat ett arbete eller accepterat ett jobberbjudande inom tre månader efter examen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
90
Tuck School of Business: 98

4. förhållande elever till personal

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
3.72:1
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 3.72:1

5. Nobelpristagaralumni

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2017.
13(Cornell University)
Judge Business School: 78

6. ökning av terminsavgift

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
4%
H. John Heinz III College: 1.79%

7. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
354
W. P. Carey School: 10100

8. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
30%
Cornell School of Hotel Administration: 50%

9. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
70%
Saïd Business School: 73%

10. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
354
UQ Business School: 5840

11. inskrivna internationella studenter

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
28%
Judge Business School: 95%

12. antal entreprenörskapsprogram

Finns det fler entreprenörskapsprogram tillgängliga vid fakulteten kan det underlätta utveckling av kreativa idéer om företagsstart och utveckling. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
1
MIT Sloan School: 27

13. genomsnittlig lön för examinerade

Utexaminerade studenters genomsnittliga lön tre år efter examen, USD PPP motsvarande. Källa: Financial Times, den 2017.
147799$
Yale School of Management: 159370$

14. valuta för pengarna

Beräknad utifrån lönen idag, utbildningens längd, avgifter och andra kostnader, inklusive förlorad inkomst under MBA. Källa: Financial Times, den 2017.
112$
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 112$

15. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
44894$
Columbia Business School: 118.42$

16. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
44894$
UQ Business School: 19780$

17. position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2017.
34
Harvard Business School: 1

18. dubbla utbildningsprogram

Visar hur stora möjligheterna till dubbelexamen är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
6
Tepper School: 15

19. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
11.4%
Ross School of Business: 5%

20. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
391
Fisher College of Business: 28675

21. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2017.
13600
Leonard N. Stern School: 100000

22. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
0
W. P. Carey School: 8300

23. Ekonom MBA-ranking

Skolan har en högre ranking på heltidsekonomernas MBA (Master of Business Administration) ranking. Källa: The Economist 2017
17
Booth School of Business: 1

24. patentansökningar

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2017.
3
Foster School: 168000

25. citerade forskare

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2017.
0
Wharton School: 18
Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.