Sandra Day O'Connor College
Topp 71%12 poäng
Topp 71%
Viktiga uppgifter och ranking

Sandra Day O'Connor College recension: 50 egenskaper och höjdpunkter

1. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
145
Columbia Law School: 299

2. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
2000
Columbia Law School: 6592

3. genomsnittligt ekonomiskt stöd

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
59.6$ million(Arizona State University)
Cornell Law School: 245$ million

4. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
602
Harvard Law School: 1800

5. procent vita studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
73%
Sandra Day O'Connor College: 73%

6. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
59%
Sandra Day O'Connor College: 59%

7. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
41%
School of Industrial and Labor Relations: 59%

8. procent asiatiska studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3.8%
NYU School of Law: 19%

9. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
602
Harvard Law School: 1800

10. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
33%
Duke School of Law: 4%

11. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
41731$
School of Industrial and Labor Relations: 22565$

12. procent svarta studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1.6%
Harvard Law School: 40%

13. förhållande elever till personal

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
4.7:1
Columbia Law School: 0:1

14. antal entreprenörskapsprogram

Finns det fler entreprenörskapsprogram tillgängliga vid fakulteten kan det underlätta utveckling av kreativa idéer om företagsstart och utveckling. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3
Sandra Day O'Connor College: 3

15. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
10000$
Harvard Law School: 40000$

16. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1964
Harvard Law School: 1817

17. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
10000
Harvard Law School: 38000

18. ökning av terminsavgift

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
2.2%
Case School of Law: 1.8%

19. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
0
School of Industrial and Labor Relations: 911

20. studenter iväg på internationella utbytesprogram

Ett internationellt utbytesprogram är ett program där studenter från en gymnasieskola eller ett universitet studerar utomlands vid en av institutionens partnerinstitutioner. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1574(Arizona State University)
NYU School of Law: 3799

21. fritidsaktiviteter

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1014(Arizona State University)
Cornell Law School: 1019

22. Har ett museum

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
Sandra Day O'Connor College(Arizona State University)
82% har det

23. antal museum

Källa: Wikipedia, 2018; stadens officiella hemsida, 2018.
3(Arizona State University)
Harvard Law School: 3

24. antal partneruniversitet

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
290(Arizona State University)
Duke School of Law: 300

25. genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
24(Arizona State University)
Harvard Law School: 33.5

Topp 10 juridiska fakulteter

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.