30poäng

Sandra Day O'Connor College of Law

vs

Sandra Day O'Connor College of Law recension: 50 egenskaper och höjdpunkter

Sandra Day O'Connor College of Law

Varför är Sandra Day O'Connor College of Law bättre än genomsnittet?

 • Akademisk personal
  145vs133.82
 • Fritidsaktiviteter
  1014vs630.3
 • Antal museum
  3vs1.67
 • Antal partneruniversitet
  290vs159.25
 • Ökning av terminsavgift
  2.2%vs3.23%
 • Terminsavgift per år för internationella studenter
  41731$vs49684.91$
 • Kostnader för kost och logi
  11436$vs13599.36$
 • Studentkårer
  1100vs605.9

Viktiga uppgifter och ranking

Allmän information

1.akademisk personal

145

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

Columbia Law School

299

2.antal entreprenörskapsprogram

3

Finns det fler entreprenörskapsprogram tillgängliga vid fakulteten kan det underlätta utveckling av kreativa idéer om företagsstart och utveckling. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Sandra Day O'Connor College

3

3.studentkårer

1100 (Arizona State University)

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Sandra Day O'Connor College

1100

4.dubbla utbildningsprogram

4 (Arizona State University)

Visar hur stora möjligheterna till dubbelexamen är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Stanford School of Law

25

5.förhållande elever till personal

4.7:1

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Columbia Law School

0:1

6.fritidsaktiviteter

1014 (Arizona State University)

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Cornell Law School

1019

Antagning

1.antal sökande

2000

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

Columbia Law School

6592

2.procent vita studenter

73%

Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Sandra Day O'Connor College

73%

3.genomsnittlig antagning SAT-poäng

1105 (Arizona State University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Boston School of Law

2016

4.genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande

545 (Arizona State University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

750

5.genomsnittligt SAT-poäng i matematik

560 (Arizona State University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

750

6.procent manliga studenter

59%

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Sandra Day O'Connor College

59%

Anläggningar

1.Har ett museum
Sandra Day O'Connor College of Law

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

2.antal museum

3 (Arizona State University)

Källa: Wikipedia, 2019; stadens officiella hemsida, 2019.

Bäst

Harvard Law School

3

3.kostnader för kost och logi

11436$ (Arizona State University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Sandra Day O'Connor College

11436$

4.bibliotekets samling

4530809 (Arizona State University)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale Law School

25850000

5.idrottsanläggningar

12 (Arizona State University)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Cornell Law School

29

6.sovsalskapacitet

13000 (Arizona State University)

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

13815

Utmärkelser

1.Rhodesforskare

5 (Arizona State University)

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

332

2.Är medlem i Ivy League
Sandra Day O'Connor College of Law

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Till exempel

School of Industrial and Labor Relations

3.Pulitzerprisvinnare

4 (Arizona State University)

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2019.

Bäst

Yale Law School

56

4.Nobelpristagarpersonal

3 (Arizona State University)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

66

Avgifter & finansiellt stöd

1.ökning av terminsavgift

2.2%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Case School of Law

1.8%

2.terminsavgift per år för internationella studenter

41731$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Industrial and Labor Relations

22565$

3.genomsnittligt ekonomiskt stöd

59.6$ million (Arizona State University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Cornell Law School

245$ million

4.bidrag per elev och år

10000$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

40000$

5.terminsavgifter per år

26733$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Industrial and Labor Relations

22565$

Övrigt

1.antal partneruniversitet

290 (Arizona State University)

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Duke School of Law

300

2.Forbes ranking

226 (Arizona State University)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2019

Bäst

Stanford School of Law

1

3.ARWU ranking

79 (Arizona State University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

1

4.U.S. News ranking

330 (Arizona State University)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

3

5.position i Times Higher Educations ranking

148 (Arizona State University)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

Stanford School of Law

2

Topp 10 juridiska fakulteter

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.