34poäng

Stanford School of Law

vs

Stanford School of Law recension: 56 egenskaper och höjdpunkter

Stanford School of Law
Stanford School of Law
34
poäng

Varför är Stanford School of Law bättre än genomsnittet?

 • Förhållande elever till personal
  5.2:1vs8.1:1
 • Forbes ranking
  1vs47.91
 • Procent manliga studenter
  57%vs53.23%
 • Procent asiatiska studenter
  18.5%vs14.99%
 • Rhodesforskare
  109vs68.36
 • Campusstorlek
  33.1km²vs12.75km²
 • ARWU ranking
  2vs32.64
 • U.S. News ranking
  15vs62.27

Viktiga uppgifter och ranking

Allmän information

1.akademisk personal

91

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

Columbia Law School

299

2.dubbla utbildningsprogram

25

Visar hur stora möjligheterna till dubbelexamen är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Stanford School of Law

25

3.etablerat år

1893

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

1817

4.begåvning

17$ billion (Stanford University)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

32$ billion

5.studentkårer

650 (Stanford University)

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Sandra Day O'Connor College

1100

6.fritidsaktiviteter

687 (Stanford University)

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Cornell Law School

1019

Antagning

1.antal sökande

4000

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

Columbia Law School

6592

2.doktorander

575

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

1800

3.inskrivna studenter

575

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

1800

4.procent manliga studenter

57%

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Sandra Day O'Connor College

59%

5.procent kvinnliga studenter

43%

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Industrial and Labor Relations

59%

6.procent asiatiska studenter

18.5% (Stanford University)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

NYU School of Law

19%

Anläggningar

1.campusstorlek

33.1km² (Stanford University)

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Duke School of Law

34.8km²

2.kostnader för kost och logi

12721$ (Stanford University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Sandra Day O'Connor College

11436$

3.antal museum

1 (Stanford University)

Källa: Wikipedia, 2019; stadens officiella hemsida, 2019.

Bäst

Harvard Law School

3

4.Har ett museum
Stanford School of Law

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

5.sovsalskapacitet

11339 (Stanford University)

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

13815

6.bibliotekets samling

18075000 (Stanford University)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale Law School

25850000

Utmärkelser

1.Rhodesforskare

109 (Stanford University)

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

332

2.Är medlem i Ivy League
Stanford School of Law

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Till exempel

School of Industrial and Labor Relations

3.Pulitzerprisvinnare

7 (Stanford University)

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2019.

Bäst

Yale Law School

56

4.Turing Awardvinnare

28 (Stanford University)

Turingpriset delas ut årligen av Association for Computing Machinery (ACM) till en person för insatser av teknisk natur som bidragit till datorindustrin. Turingpriset är erkänt som den högsta utmärkelsen inom datavetenskap och räknas som datavetenskapens nobelpris. Källa: ACM AM Turings hemsida, den 2019.

Bäst

Stanford School of Law

28

5.antal fältmedaljer

3 (Stanford University)

Fieldsmedaljen, en internationell medalj för enastående upptäckter i matematik, är ett pris som delas ut till två, tre, eller fyra matematiker under 40 år vid varje internationell kongress arrangerad av den internationella matematikorganisationen International Mathematical Union (IMU), en kongress som äger rum vart fjärde år. Källa: IMU:s hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

5

6.Nobelpristagaralumni

19 (Stanford University)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

67

Avgifter & finansiellt stöd

1.bidrag per elev och år

25000$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

40000$

2.genomsnittligt ekonomiskt stöd

180$ million (Stanford University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Cornell Law School

245$ million

3.terminsavgift per år för internationella studenter

52350$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Industrial and Labor Relations

22565$

4.ökning av terminsavgift

3.5%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Case School of Law

1.8%

5.terminsavgifter per år

52350$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Industrial and Labor Relations

22565$

Övrigt

1.Forbes ranking

1 (Stanford University)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2019

Bäst

Stanford School of Law

1

2.ARWU ranking

2 (Stanford University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

1

3.U.S. News ranking

15 (Stanford University)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

3

4.position i Times Higher Educations ranking

2 (Stanford University)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

Stanford School of Law

2

Topp 10 juridiska fakulteter

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.